ישראל – קנדה אמנת מס

ישראל - קנדה אמנת מס

ישראל – קנדה אמנת מס

היבטי מס ישראל קנדה

מראשית כינון היחסים הדיפלומטיים ב-1948, קנדה הייתה ועודנה אחת מידידותיה הגדולות והחשובות של ישראל בעולם. שתי המדינות מקיימות שיתופי פעולה הדוקים ביחסי חוץ, בטחון, תרבות, מסחר וכלכלה. בין ישראל וקנדה נחתמו הסכמים כלכליים רבים. המרכזיים ביניהם הם אמנת מס והסכם סחר חופשי, אשר מכסה סחר בהיקף של יותר מ-1.25 מיליארד דולר בשנה.

על אף שבקנדה נהוגה מדיניות רווחה שמטיבה עם האזרחים, הכלכלה שלה היא שוק חופשי ליברלי הדומה לזו של ארה"ב. הכלכלה הקנדית היא מהגדולות בעולם, ובהתאם לכך קנדה חברה בארגון המדינות המתועשות (G8) והתמ"ג עומד על 1.7 טריליון דולר בשנה. הכלכלה הקנדית מבוססת בעיקר על ריבוי משאבי הטבע – עץ, מתכות, נפט וגז טבעי (לקנדה עתודות גז ונפט מהגדולות בעולם), ועל תעשייה מפותחת. בשנים האחרונות הכלכלה הקנדית נמצאת בצמיחה איטית (1% בממוצע בשנה) אך שיעורי האבטלה בה נמוכים.

מחירי הנדל"ן בקנדה עלו בשנת 2021 בשיעור חד, במחוזות מסוימים המחירים עלו בלמעלה מ-30%. ממשלת קנדה מנסה לבצע צעדים להורדת מחירי הדיור, הכוללים הסבה של משרדים למגורים, השקעה בדיור ציבורי והטלת מס חדש בשיעור של 1%  מערך הנכס על דירות שאינן בשימוש או אשר נמצאות בשיעור מועט. מדובר בהחלטה דרמטית, אשר קרוב לוודאי תצנן את התיאבון של המשקיעים הזרים בנדל"ן.

פעילות עסקית בקנדה

קנדה היא בין המדינות בהן משרדנו מטפח ומתחזק קשרים רבים, הן עם רואי חשבון ועורכי דין בקנדה, והן עם גופים אשר מאפשרים לנו לסייע ללקוחות בפעילות עסקית. משרדנו מתמחה בסיוע ללקוחותינו בהקמת חברה בקנדה, פתיחת חשבון בנק קנדי, קישור לעסקים קנדיים שונים, תכנון מס ומתן ייעוץ וסיוע משפטי.

ישראלים רבים משקיעים בנדל"ן בקנדה ורוכשים דירות נופש, דירות מגורים ונדל"ן עסקי בקנדה. מידע ספציפי בנושא השקעות נדל"ן בקנדה ובמדינות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו בעמוד השקעות נדל"ן בחו"ל.

בין ישראל וקנדה נחתמו מספר הסכמים:

  1. אמנה בעניין ביטוח סוציאלי (ביטוח לאומי);
  2. הסכם סחר חופשי;
  3. אמנה למניעת כפל מס.

ביטוח לאומי ישראל קנדה

בשנת 2003 נכנסה לתוקף אמנה לעניין ביטוח סוציאלי בין ישראל וקנדה, שמטרתה למנוע מצב של כפל ביטוח לאומי בין שתי המדינות.

*האמנה הינה אמנה מצומצמת ואינה חלה על מי שמבוטח במחוז קוויבק בקנדה.

קישור למסמך המפרט על האמנה נמצא כאן.

הסכם הסחר החופשי

בשנת 1997 נחתם ההסכם המקורי בין ישראל וקנדה. בשנת 2018 נחתם הסכם משודרג, אשר נכנס לתוקף ב-01/09/2019. מטרת ההסכם היא חידוש הטבות המכס ביחס לכמות הסחר, שהיקפו גדל משמעותית וסוגי הסחורות החדשים שהתווספו מאז חתימת ההסכם המקורי.

קישור להסכם המשודרג ניתן למצוא כאן.

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל קנדה

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בילטראלי, אשר במסגרתו קובעות שתי מדינות את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות.

אמנת המס המקורית בין ישראל וקנדה נחתמה בשנת 1975. בשנת 2016 נחתמה אמנה חדשה אשר נכנסה לתוקף ב-01/01/2017.

תחולת ה-MLI:

ה-MLI הוא מנגנון אוטומטי לתיקון אמנות מס בילטרליות, כאשר על מנת להחילו שתי המדינות אמורות לחתום על האמנה המולטילטרלית ולאשר את החלתה בדין הפנימי שלהן. גם ישראל וגם קנדה חתמו על האמנה המולטילטרלית (MLI) בשנת 2017. קנדה וישראל אשררו את האמנה ב-01/01/2019. משמעות הדבר היא שהאמנה בין ישראל וקנדה השתנתה אוטומטית בהתאם לאמנת ה-MLI ובכפוף להסתייגויות שקבעו שתי המדינות, החל מתאריך: 01/01/2020.

רשימת הסעיפים באמנת ה-MLI שיחולו עקב אשרור ההסכם ע"י ישראל וקנדה וישפיעו על האמנה הבילטראלית:

  • סעיף 4 – כפל תושבות של כל מי שאינו יחיד.
  • סעיף 7 – מניעת ניצול לרעה של האמנה.
  • סעיף 8 – עסקות העברת דיבידנד.
  • סעיף 9 – רווחי הון מהעברת מניות מישויות שעיקר שווין נגזר ממקרקעין.

לקריאת הנוסח המלא של האמנה בעברית לחצו כאן.

נוסח באנגלית ניתן למצוא כאן.

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים