אופציות לעובדים – מגבלות ופתרונות לתחולת סעיף 102

אופציות לעובדים – מגבלות ופתרונות לתחולת סעיף 102 לפקודה

אופציות לעובדים – מגבלות ופתרונות לתחולת סעיף 102

ככלל, כולם מעוניינים שעל האופציות הניתנות להם יחול מסלול המיסוי מס רווח הון בשיעור 25% שבסעיף 102 לפקודה. כולם גם מקווים לתחולת סעיף 102 לפקודה על האופציות שניתנו להם לאור דחיית אירוע מס – למועד מכירת המניות/ קבלת המניות מידי הנאמן.

אולם, במקרים רבים לקוחות שמתייעצים עימנו כלל לא עומדים בתנאים של סעיף 102 לפקודה וממסלול מס רווח הון בשיעור 25%. לחלק מהמקרים הנ"ל ניתן למצוא פתרון רלוונטי באמצעות ייעוץ ספציפי תכנון מס.  

המכשולים העיקריים והפתרונות האפשריים

 
המכשול הראשון

הגדרת מעביד בסעיף 102 לפקודה חלה רק כאשר האופציות ניתנות על ידי "חברה מעבידה" כהגדרתה בסעיף 102. ההגדרה כוללת חברה ישראלית/ חברה אחות של חברה ישראלית או חברת אם או בת של חברה ישראלית. מכאן שאם הלקוח מועסק בישראל על ידי חברה מחו"ל שאין לה חברה קשורה בישראל הוא לא יוכל ליהנות מסעיף 102 לפקודה, אלא יקבל לדוגמה Stock warrants המאפיינים אופציות שמקבל משקיע בחברה, ויחול לגביו סעיף 3(ט) לפקודה – המיסוי יהיה במועד מוקדם יותר ובמס שולי.

האם קיים פתרון?

לפעמים, במסגרת ייעוץ למזעור המס. לעתים, אפשר לייצר לחברה הישראלית מפעל קבע בישראל והדבר כרוך באישור רשות המסים ויש לכך השלכות נוספות. לעתים אכן רלוונטי לחברת החוץ לפתוח חברת בת בישראל (גם מטעמים נוספים ד"א). ניתן גם לנסות להגיש בקשה לרולינג אם יש טעמים משמעותיים ומהותיים לתחולת סעיף 102 לפקודה.

המכשול השני

הגדרת עובד. על מנת ליהנות מתנאי סעיף 102 לפקודה יש להיכלל בהגדרת עובד הנקובה בסעיף זה. עובד מוגדר "לרבות נושא משרה בחברה, אך למעט בעל שליטה". דהיינו עובד שמחזיק ב 10% מהזכויות בחברה או בזכות למנות מנהל וכן עובד שבעקבות ההקצאה יהפוך להיות בעל שליטה – לא יחולו על האופציות סעיף 102 לפקודה.

האם קיים פתרון?

יש לדון בכל מקרה לגופו, לעתים נמליץ על הפרדה בין האופציות כך שלפחות חלק מהן יוכלו לחסות תחת סעיף 102.

המכשול השלישי

מדובר בעצמאי אשר נותן שירותים ומוציא חשבונית לחברה.

הפתרון

יש מקום לבחון האם בכל זאת מתקיימים יחסי עובד – מעביד לפי מבחני הפסיקה ותיתכן תחולת סעיף 102 לפקודה (כמובן בתנאי שהתקיימו התנאים הנוספים הקבועים בסעיף 102 לפקודה).

כיצד ימוסו כל אותן אופציות שלא חל עליהן סעיף 102 לפקודה?

האופציות הנ"ל ימוסו כהכנסה עבודה או כהכנסה עסקית במס שולי לפי סעיף 2 לפקודה ולעתים רבות בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודה במס שולי, הכל לפי עובדות המקרה ובין היתר אם האופציה סחירה. במקרים בהם כלל אין קשר לעבודה ומדובר בהשקעה נטו יחולו כללים אחרים לגמרי.

לסיכום, ישנן מגבלות ומורכבויות לתחולת סעיף 102 לפקודה, אך מומחיות בתחום יכולה להניב חסכון מס משמעותי.  לפרטים נוספים צרו קשר.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים