חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מיסוי RSU's – יחידות מניה חסומות/מוגבלות

מיסוי RSU's – יחידות מניה חסומות/מוגבלות

מיסוי RSU's – יחידות מניה חסומות/מוגבלות

חברות רבות, בעיקר מתחום הטכנולוגיה והסטארט אפ, בוחרות בתוכניות תגמול כתמריץ לעובדים שלהן. האמצעי המוכר והנפוץ ביותר לתמרץ את עובדי החברה הוא הענקת אופציות הניתנות להמרה למניות החברה. בשנים האחרונות חברות הרוצות לתמרץ את העובדים שלהם, החלו לעשות שימוש במכשיר נוסף שהופך עם השנים לשכיח יותר ויותר – מניות חסומות/מוגבלות או בשמן הלועזי RSU – Restricted Stock Unit.

מהן מניות RSU?

מניות RSU הן מניות שהחברה מתחייבת, בעת חתימת הסכם ההעסקה בין הצדדים, להעניק לעובד לאחר תקופת החסימה. תקופת החסימה היא תקופה שבה לעובד אין גישה למניות שנקבעו לו, ורק בתום התקופה הוא זכאי לקבל אותן. כלומר, בתקופת החסימה, לעובד יש רק זכות למניות ואילו בתום תקופה החסימה לעובד יש מניות בפועל. לאחר תקופת החסימה, המניות יונפקו אוטומטית ולא תידרש עלות מימוש מצד העובד. המניות שייכות לעובד והוא רשאי להחזיק בהן לפרק זמן אשר יבחר ולמכור אותן בעת שיראה לנכון. כיוון שהמניות מונפקות לעובד ללא תמורה מצידו, הרווח' או לפחות אי ההפסד הוא וודאי, כך שגם אם ערך המניה ירד לאפס, הוא לא יפסיד כסף.

האבחנה בין אופציות לעובדים לעומת מניות RSU

 

אופציות

RSU

עלות לעובד

בעת מימוש האופציות העובד נדרש לשלם "עלות מימוש", שהיא למעשה מחיר המניה המוזל שהעובד יכול להמיר את האופציה למניה במסגרת הסכם האופציות שהוענקו לו

ללא עלות מצד העובד

פוטנציאל הרווח

אם בעת מכירת המניה, מחיר המניה בפועל גבוה מעלות המימוש של המניה, אזי יהיה רווח לעובד

אי הפסד וודאי כיוון שהמניה מונפקת לעובד ללא עלות מצידו

מועד המימוש

כל עוד אפשרות המימוש תקפה, רשאי העובד לשלוח בקשת מימוש לחברה בתוספת עלות המימוש, וזו תנפיק או תמכור לו מניה

המניה מונפקת אוטומטית בהתאם למועד שסוכם (תום תקופת החסימה)

מועד הפקיעה

לאופציות יש מועד פקיעה מרגע הבשלתן אם לא הומרו למניות. בנוסף, לעובד ישנה זכאות לממש את האופציות במשך תקופה קצרה לאחר סיום העסקתו (בדרך כלל 90 ימים)

אין מועד פקיעה כיוון שמדובר במניה השייכת לעובד (ישנה תקופת חסימה בלבד, כאמור)

לכן, יש הרואים בשיטת תגמול של RSU כשיטת התגמול העדיפה על פני אפשרויות אחרות. חשוב לציין כי בחירת שיטת התגמול לעובד הינה בידי החברה, והיא זו שקובעת את מדיניות התגמול לעובד.

מיסוי RSU's

פקודת מס הכנסה רואה בהענקת RSU אירוע מס לכל דבר ועניין וההוראות החלות עליו תלויות באופן שבו נעשתה תוכנית התמריץ, במאמר זה נדון במיסוי עבור תוכנית מניות RSU שתואמת את דרישות סעיף 102 לפוקדה.

סעיף 102 קובע, כי חיוב המס יתרחש לא במועד ההענקה או ההקצאה של המניה אלא במועד המימוש. מועד המימוש מוגדל בסעיף תחת 2 חלופות אפשריות:

  1. בהקצאת מניות במסלול עם נאמן – מועד העברת המניות מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניות על ידי הנאמן לפי המוקדם מביניהם.
  2. בהקצאת מניות במסלול ללא נאמן – מועד מכירת המניה על ידי העובד.

הפקודה מתירה לכל חברה לבחור באחד משני מסלולי הקצאה באמצעות נאמן – "מסלול הכנסת עבודה" ו-"מסלול רווח הון". "מסלול רווח הון" או "מסלול הוני" נחשב למסלול המועדף על ידי העובדים כיוון שבמסגרת מסלול זה המס שיוטל על העובדים הוא הנמוך ביותר. במסלול זה (מסלול רווח הון) ישנן שתי אפשרויות:

  1. עובד אשר יממש את המניות שהוענקו לו לאחר שהחזיק בהן פחות מ-24 חודשים ("הפרה") – כל הרווח שינבע מהמכירה יסווג כהכנסת עבודה בהתאם למדרגת המס השולי על הכנסה. במקרה של הפרה, לחברה לא תותר הוצאה.
  2. עובד אשר ימתין 24 חודשים ממועד ההענקה ועד למועד המימוש –
  • אם מדובר במניה שאינה נסחרת בבורסה בישראל או מחוץ לישראל – המס על הרווח יהיה מס רווח הון בשיעור של 25% (לפני מס יסף).
  • אם מדובר במניה נסחרת בבורסה בישראל או מחוץ לישראל או שנרשמה למסחר בתוך 90 ימים ממועד הענקת המניות –
  • ההכנסה השווה למחיר המנייה ב-30 הימים שקדמו למועד ההענקה או ב-30 ימים שלאחריה תסווג כהכנסת עבודה לצורכי מס ותהיה חייבת בשיעור המס השולי של העובד.
  • יתרת הרווח תסווג כרווח הון, ושיעור המס על היתרה יהיה 25% בלבד (לפני מס יסף).

כאמור, ישנם מסלולים נוספים להקצאת מניות תחת סעיף 102 לפקודה כמו מסלול הכנסת עבודה וכן הקצאות במסלול ללא נאמן. לצערנו, קצרה היריעה על מנת לעמוד על כלל ההבדלים בין המסלולים השונים במאמר זה, אך יש לתת את הדעת על משמעויות המיסוי שישתנו בהתאם לכל מסלול ומסלול. להרחבה בנושא לחצו כאן.

לסיכום, קיימים שיקולים וחישובים רבים בבואך לממש מניות שהוענקו לך על ידי החברה. חשוב להכיר את המסלול בו בחרה החברה המעסיקה ולוודא כי מועד המימוש הוא המיטבי הן מבחינת פרק הזמן שחלף ממועד הענקתן והן מבחינת שווי המניה באותו זמן.

מומלץ ורצוי לבצע תכנון מס באמצעות אנשי מקצוע המומחים במיסוי על מנת לוודא שחבות המס על מימוש המניות תהיה מינימלית.

מוזמנים ליצור איתנו קשר ולתאם איתנו פגישת היכרות.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים