חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ישראל – איחוד האמירויות אמנת מס

אמנת מס באיחוד האמירויות

ישראל – איחוד האמירויות אמנת מס

United Arab Emirates flag

UTC:
עיר הבירה:
שפה רשמית:
אוכלוסיה:
מטבע:
קוד חיוג:
סיומת אינטרנט:

+ 4
אבו דאבי
ערבית
10.18 מיליון
דיהרם (AED)
+971
.ae

יחסי ישראל – איחוד האמירויות

בשנת 2020 נחתם הסכם בין ישראל ואיחוד האמירויות לקראת הסדרת יחסיהם, שכוננו באופן רשמי בשנת 2022 במסגרת הסכמי אברהם. הסכמי אברהם הם מספר הסכמים שמטרתם לנרמל את היחסים בין ישראל למספר מדינות ערביות בתיווך ארצות הברית.

היחסים בין המדינות החלו טרם ההסכמים, בין היתר בביקורי משלחות וחברי כנסת ישראליים באבו-דאבי ודובאי בכנסים בינלאומיים שנערכו בהם. ישראל אף הקימה נציגות דיפלומטית רשמית באבו דאבי בשנת 2015 לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת.

שגרירות איחוד האמירויות יושבת בבניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מיקומה בבניין מרכזי מאוד שנחשב לאחד ממוקדי הכלכלה המרכזיים בישראל היא חסרת תקדים, וזוהי השגרירות הראשונה שיושבת בו.

פרטי שגרירות איחוד האמירויות בישראל

כתובת: אחוזת בית 2 פינת שדרות מונטיפיורי, תל-אביב.
אתר אינטרנט: https://www.mofaic.gov.ae/he-il/missions/tel-aviv
כתובת מייל: telavivemb@mofaic.gov.ae

פרטי שגרירות ישראל באיחוד האמירויות

כתובת: מגדלי איתחאד 4, קומה 48, אבו דאבי
טלפון: +971 2 2455811
מייל: info@abudhabi.mfa.gov.il
אתר אינטרנט: לחץ כאן

פעילות עסקית באיחוד האמירויות

איחוד האמירויות נהנית ממיקום אסטרטגי וחשוב מאוד של נתיבי ספנות שמקלה מאוד על הובלת סחורות עם שותפות הסחר שלה. בנוסף, היא מציעה מגוון אזורי מסחר חופשי, אפשרויות מגוונות להקמת עסקים וישויות משפטיות והטבות מס משמעותיות, כפי שיפורט בהמשך.

ב2020 הוקם הפורום העסקי איחוד האמירויות – ישראל, שמטרתו לפעול לקידום ופיתוח קשרי שיתוף פעולה למסחר ושירותים בין איחוד האמירויות לישראל. הפורום מורכב מכ-3,000 יזמים ואנשי עסקים.

באפריל 2022 איחוד האמירויות וישראל חתמו על הסכם סחר חופשי דו-צדדי שנותן הטבות מס על 95% מהמוצרים הנסחרים בין שתי המדינות, לרבות מזון, מוצרים חקלאיים וקוסמטיים, תרופות וציוד רפואי.

בין ישראל ואיחוד האמירויות נחתמו מספר הסכמים:

 1. הסכם סחר חופשי;
 2. הסכם עידוד והגנה על השקעות;
 3. אמנה למניעת כפל מס.

הסכם עידוד והגנה על השקעות

מטרת הסכם זה הוא קידום ומתן הגנה על פעילות משקיעים מפני סיכונים שאינן מסחריים ועידוד השקעות הדדי. ההסכם נחתם באוקטובר 2020.

לקריאת ההסכם בשפה האנגלית לחצו כאן.

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות

המס החל על פעילות כלכלית מסוימת, תלוי במיסוי הפנימי בכל אחת מהמדינות. האמנה למניעת כפל מס היא הסכם דו-צדדי שבמסגרתו שתי המדינות קובעות את כללי המס החלים על הכנסות ונכסים הקשורים לשתי המדינות. אמנת המס בין ישראל לאיחוד האמירויות נחתמה בשנת 2021 ונכנסה לתוקף בינואר 2022. האמנה כוללת עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין שתי המדינות.

את האמנה המלאה למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות ניתן למצוא כאןיש לזכור שבגלל השפעות של אמנות מוטילטרליות כמו ה-MLI, חלק מהסעיפים באמנת המס אינם בתוקף.

תחולת הMLI

איחוד האמירויות וישראל חתמו שתיהן על ה-MLI, מכאן שיש חילופי מידע אוטומטיים בין שתי המדינות. רשויות המס באיחוד האמירויות הערביות מדווחות באופן שוטף על חשבונות הבנק והנכסים המוחזקים על ידי ישראלים באיחוד האמירויות הערביות, ורשות המיסים הישראלית מדווחת על חשבונות בנק של תושבי איחוד האמירויות בבנקים ישראליים.

איחוד האמירויות חתמה על האמנה בשנת 2018 ואשררה אותה בשנת 2019, ואילו ישראל חתמה על האמנה בשנת 2017 ואשררה אותה בשנת 2018. ה-MLI לא משנה את המוסכם באמנה למניעת כפל מס בין ישראל ואיחוד האמירויות, כיוון שהאחרונה נחתמה ונכנסה לתוקף לאחר חתימת שתי המדינות על ה-MLI.

תושבות לצורכי מס

תושבות של יחיד

לפי האמנה למניעת כפל מס יחיד מישראל ייחשב תושב לצרכי מס באיחוד האמירויות אם:

 1. היחיד שהה פיזית באיחוד האמירויות לתקופה או תקופות מצטברות של 183 ימים או יותר בתקופה של 12 חודשים; וגם
 2. יחסיו האישיים והכלכליים של היחיד קרובים יותר לאיחוד האמירויות מאשר למדינה אחרת.

אם היחיד מוגדר תושב בשתי המדינות מעמדו יקבע לפי התנאים הבאים:

 1. יוגדר כתושב המדינה שבה יחסיו האישיים והכלכליים הדוקים יותר (מבחן מרכז האינטרסים). אם לא ניתן לקבוע מרכז אינטרסים חיוניים, יחשב יחיד תושב של המדינה בה עומד לרשותו בית קבע.
 2. אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות או באף אחת מהן, יחשב יחיד תושב של המדינה בה הוא נוהג לגור.
 3. אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או באף אחת מהן, יחשב היחיד כתושב המדינה שהוא אזרח בה.
 4. אם הוא אזרח של שתי המדינות או לא אזרח באף אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

החלטת ממשלה מספר 85 משנת 2022 של איחוד האמירויות מרחיבה את הקריטריונים של תושבות מס עבור יחידים (שאינם אזרחי או תושבי ישראל), אשר הוגבלה בעבר לדרישת נוכחות פיזית של 183 יום בשנה קלנדרית. ההרחבה לחוק משקפת את רצונה של איחוד האמירויות להסתגל ולהתאים עצמה לכלכלה הגלובלית המתרחבת. ההחלטה תיכנס לתוקף ב1 במרץ 2023.

חשוב לציין שיחיד שהיה תושב ישראל באחת או יותר מחמש השנים הקודמות, ונחשב לתושב איחוד האמירויות לא יהיה זכאי להטבות האמנה. כלומר, על מנת להנות מתנאי האמנה על היחיד לנתק תושבתו מישראל למשך חמש שנים.

יחיד שאינו אזרח או תושב ישראל יחשב תושב איחוד האמירויות אם:

 1. מקום המגורים הרגיל או העיקרי שלו הוא באיחוד האמירויות ומרכז האינטרסים הפיננסיים והאישיים שלו נמצאים באיחוד האמירויות; או
 2. היחיד שהה פיזית באיחוד האמירויות תקופה של 183 ימים או יותר בתקופה של 12 חודשים; או
 3. היחיד שהה פיזית באיחוד האמירויות תקופה של 90 ימים או יותר במשך תקופה של 12 חודשים והוא אזרח איחוד האמירויות, תושב איחוד האמירויות או אזרח GCC (מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ) שיש לו מקום מגורים קבוע באיחוד האמירויות; או מבצע עבודה או עסק באיחוד האמירויות.
תושבות של חברה

לפי האמנה למניעת כפל מס חברה מישראל תיחשב תושבת לצרכי מס באיחוד האמירויות אם:

 1. החברה תהיה מאוגדת באיחוד האמירויות;
 2. מקום הניהול הממשי של החברה נמצא באיחוד האמירויות;
 3. הון החברה מוחזק ביושר על ידי איחוד האמירויות, ממשלה פדרלית, ממשלות מקומיות או יחידים שהם תושבי איחוד האמירויות והחברה נשלטת על ידי התושבים הנ"ל.

ישות משפטית שאינה נחשבת תושבת מדינת ישראל, תיחשב תושבת איחוד האמירויות לצרכי מס אם היא הוקמה, נוצרה או נרשמה בהתאם לחוקי איחוד האמירויות, למעט סניפים של גופים משפטיים זרים.

משטר המס של איחוד האמירויות

רשות המיסים של איחוד האמירויות נקראת רשות המיסים הפדרלית, והיא יושבת במגדל העסקים סנטרל פארק, מרכז הסחר, דובאי.

מס הכנסה ליחיד: אין.

מס הכנסה לחברות וסניפים: עד לאחרונה לא היה מס חברות כלל, אך החל מיוני 2023 ממשלת איחוד האמירויות הציגה חוק מס חברות בשיעור 9% לחברות שמרוויחות יותר מ- 375,000 AED (כ-$102,000) בשנה.

מע"מ: תעריף רגיל של 5%. ישנם מקרים מיוחדים של מע"מ עליהם יושת שיעור מס של 0%: מוצרים ושירותים שיוצאו מחוץ למדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC).

מס רווחי הון: 0%.

ניכוי מס במקור:

 שיעור המס בדין הפנימי באיחוד האמירויות שיעור המס בדין הפנימי בישראלניכוי מס במקור בהתאם לאמנה
מס הכנסה אישי (מדרגות מס)0%-50%
מס הכנסה תאגידי23%
שיעור מס רווחי הון ליחידים25%-30% (בתוספת מס הכנסה חריג לבעלי הכנסות גבוהות בשיעור של 3%)
מס סניפים23%

ניכוי מס במקור

(תושב חוץ)

דיבידנדים

25% או 30%0%/5%/15%

ריבית

 

4.4%15%/25%/23%0%/5%/10%
מס על שכירות נדל"ן בחו"לשולי או 15%
תמלוגים23%-40%12%
מע"מ17%
מס ירושה הלאה

ירושה/מס עיזבון באיחוד האמירויות

גם באיחוד האמירויות וגם בישראל אין מס ירושה או מס עיזבון.

מחירי העברה

בשנת 2018 איחוד האמירויות הצטרפה לאירגון ה- OECD והתחייבה להתיישר עם יעדי הארגון. משכך משרד האוצר של איחוד האמירויות הציג תקנות (ESR) שמטרתן הבטחת דיווח על רווחים התואמים את הפעילות הכלכלית שמתבצעת באמירויות.

בתאריך 1 ביוני 2023 ייכנס לתוקף באיחוד האמירויות מס חברות פדרלי על רווחים עסקיים, שכולל גם משטר תמחור העברה. איחוד האמירויות הצהירה שכללי ההעברה יעמדו בקנה אחד עם כללי תמחור ההעברה של ה-OECD, ובעיקרם: צדדים קשורים, אנשים קשורים, עקרון אורך הזרוע ודרישות תיעוד תמחור ההעברה.

רילוקיישן

ישראלים רבים בוחרים לעשות רילוקיישן לאיחוד האמירויות משום היתרונות הרבים שהיא מציעה.

ראשית, משטר המיסים באיחוד האמירויות ידידותי מאוד ליחידים ועסקים כיוון שאין הוא גובה מס הכנסה, מס חברות, מס על דיבידנדים, תמלוגים ועוד.

היתרון משמעותי במיוחד ויהיה ניתן למימוש ע"י אזרח ישראלי בתהליך של ניתוק תושבות מישראל. משום החשיבות הרבה של הטבת המס, משרדנו מציע שירותי ייעוץ לעסקים ויחידים הפועלים באיחוד האמירויות, ובעל ניסיון רב בתיקים העוסקים בניתוק תושבות.

רמת החיים באיחוד האמירויות גבוהה מאוד, ישנם מגוון רחב של בתי ספר פרטיים. מעבר לכך, מאז שנחתמו הסכמי אברהם קיימות הזדמנויות עסקיות רבות מאוד באיחוד האמירויות, ויש בה אזורי סחר חופשי רבים.

מיסוי מקרקעין באיחוד האמירויות

בקניית נדל"ן באיחוד האמירויות, יש לשים לב ששיעור המס משתנה בין אמירות לאמירות. כך למשל, בדובאי המס על רכישת נכס הוא 4% לעומת אבו דאבי שם השיעור הוא 2%. המס בד"כ מתחלק באופן שווה בין המוכר לקונה. בנוסף, על הקונה לשלם את אגרת הרישום, ששיעורה משתנה בהתאם לערך הנכס:

 •  נכס שערכו מתחת ל- 500,000 AED ($137,000)  2,000 – AED ($545)
 •  נכס שערכו מעל 500,000 AED ($137,000)  4,000 – AED ($1,090)

פעילות עסקית בין ישראל לאיחוד האמירויות

בשנת 2021 היקף הסחר מול איחוד האמירויות הוערך ב-3.7 מיליארד שקל, עליה עצומה לעומת היקף של 367 מיליון שקל בשנת 2020. הגידול המשמעותי ב-2021 היה ביצוא יהלומים, והזינוק בסחר מיוחס להסכמי אברהם, בעקבותיהם היקף הסחר עם איחוד האמירויות גדל ב483%.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וליווי משפטי ללקוחותינו. הקשרים שלנו עם רואי חשבון ועורכי דין באיחוד האמירויות מסייעים ללקוחות על ידי הקמת עסקים, פתיחת חשבונות בנק וחיבור לחברות.

העברת כספים מישראל לאיחוד האמירויות

בהתאם לסעיף 170(א) לפקודת מס הכנסה, כל העברת תשלומים מישראלי לאדם שאינו תושב ישראל, חייבת בניכוי מס במקור של 25%. פקיד השומה רשאי תחת תנאים מסוימים, להתיר את העברת הכספים בהקטנת הניכוי במקור או ביטול הניכוי במקור. משרדנו מטפל מול רשות המסים בנושאי ניכוי במקור. 

כלאור העבודה שיש בין שתי המדינות אמנה למניעת כפל מס, יש אפשרות להגיש טופס הצהרה (טופס מס' 2513/2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור), ותוך עמידה בתנאים מסוימים, תהיה אפשרות להעביר את התשלום ללא ניכוי מס במקור וללא אישור רשות המיסים. 

רשות המיסים בישראל מקשה מאוד על העברת כספים מאיחוד האמירויות לישראל משום החשש מהלבנת הון. משרדנו מסייע בהעברות הכספים בצורה הקלה והזולה ביותר,  צרו איתנו קשר.

סוגי ישויות עסקיות באיחוד האמירויות

סוגי החברות הנפוצים ביותר באיחוד האמירויות הם:

 1. בעלות בלעדית – חברה מסוג זה היא בבעלות של יחיד ששולט על כל פעולות החברה, ומחזיק בכל מניותיה. זוהי הצורה הפשוטה ביותר של ישות תאגידית באיחוד האמירויות. אזרח זר יוכל להקים ישות זו בתנאי שמחזיק בהיתר שהייה, אך רק אזרחי איחוד האמירויות יכולים להקים ישות זו בצורתה המסחרית או התעשייתית. אם מי שאינו אזרח רוצה להקים ישות זו, ימנה סוכן בשירות מקומי שיפתח את החברה בשמו. בסוג ישות זה אין דרישה מינימום להון עסקי, ושם החברה חייב להיות קשור לתחום הפעילות העסקית שלה.
 1. חברה בערבון מוגבל – זהו המבנה העסקי הפופולרי ביותר באיחוד האמירויות משום שאחריות השותפים בחברה כזו מוגבלת להיקף השקעתם בחברה, כך שנושי החברה אינם יכולים להגיע לכיסם האישי. מי שאינו אזרח איחוד האמירויות יכול להקים חברה זו ולהחזיק רק עד 49% מהון המניות, 51% הנותרים חייבים להיות מוחזקים בידי אזרח. מינימום המשקיעים בחברה זו הוא 2, והמקסימום הוא 50. חברה כזו יכולה לבצע פעילות תעשייתית או מסחרית, אך אינה יכולה להציע שירותי ייעוץ מלבד בנקאות, ביטוח או השקעות.
 1. חברת אחזקת מניות פרטית – החברה נקראת גם חברה פרטית משותפת לאחזקת מניות. ההון המינימלי להקמת החברה הוא 5 מיליון AED עם מינימום של 3 משקיעים. על לפחות 51% מהמניות להיות בבעלות אזרח איחוד האמירויות. יודגש שיש לקבל אישור ממשרד הכלכלה להקמת ישות עסקית זו.
 1. חברת אחזקת מניות ציבורית – החברה נקראת גם חברת מניות משותפת ציבורית. ההון המינימלי להקמת החברה הוא 30 מיליון AED עם מניות סחירות, וכל בעל מניות אחראי רק בהיקף הונו. לחברה יכולים להיות מקסימום 5 מנהלים, ולפחות 5 חברים מייסדים בעלי אזרחות איחוד האמירויות שיחזיקו במינימום 30% ומקסימום 70% מהון המניות של החברה.

תמריצי השקעות באיחוד האמירויות

 1. אזורי סחר חופשי – באיחוד האמירויות קיימים כיום מעל 40 אזורי סחר חופשי למשקיעים במגוון תחומים, כאשר בכל אחד מהם יש תקנות שונות. האזורים ידועים בתשתיתם היעילה ובשירותים המאפשרים ניהול חלק של עסקאות, מה שחוסך זמן ומאמץ רבים.

מיתרונות אזורי הסחר החופשי:

 • ניתן להחזיק חברה ב100% בעלות זרה;
 • 100% פטור ממס חברות ומס הכנסה;
 • הקמת עסקים בקלות;
 • 100% פטור ממכס ועוד.

כדי לקרוא עוד על אזורי הסחר החופשי באתר איחוד האמירויות לחצו כאן.

 1. פטור ממס הכנסה והעברת רווח מלא – באיחוד האמירויות לא מוטל מס הכנסה על יחידים, משקיעים או תאגידים, למעט חברות נפט וסניפים של בנקים זרים. כך איחוד האמירויות מאפשרת למשקיעים להחזיר את כל השקעותיהם ולהרוויח.
 1. ויזת זהב למשקיעים – על מנת לעודד משקיעים ואנשי עסקים לעבור לתחומה, איחוד האמירויות מציעה אשרות שהייה לטווח ארוך, לתקופות של 5 עד 10 שנים, למשקיעים ויזמים.
 1. סוגי בעלות משפטית שונים – איחוד האמירויות מציעה למשקיעים זרים מגוון צורות התארגנות של בעלות משפטית כמו חברת מניות ציבורית ופרטית, חברות בע"מ, שותפויות מוגבלות ועוד.

כדי לקרוא עוד על תמריצי השקעות באתר איחוד האמירויות, לחצו כאן.

מדינות עמן לאיחוד האמירויות יש אמנות למניעת כפל מס

אוזבקיסטןאנדורהברבדוסהונגריהירדןמלזיהסלובניהפינלנדקנדה
אוסטריהאסטוניהברונייהמלדיביםישראלמלטהסלובקיהפנמהקניה
אוקראינהארגנטינהברזילהפיליפיניםלבנוןמצריםסנגלפקיסטןקפריסין
אורוגוואיארמניהבריטניהויאטנםלוקסמבורגמקסיקוסנט וינסנט והגרנדיניםצ'כיהרומניה
אזרבייג'ןאתיופיהברמודהונצואלהלטביהמרוקוספרדצפון מקדוניהרוסיה
איטליהבולגריהג'רזיזימבבואהליטאניו זילנדסרביהצרפתשוויץ
איי קומורובוסניה והרצגובינהגאורגיהטג'יקיסטןליכטנשטייןניז'רסרי לנקהקוסטה ריקהתאילנד
אינדונזיהבוצואנהגינאהטוניסיהמאוריטניהסודןערב הסעודיתקוסקותימן
אירלנדבלגיהדרום אפריקהטורקיהמאוריציוססוריהפאראגוואיקוראה 
אלבניהבליזהודוטורקימיניסטןמוזמביקסיישלפוליןקזחסטן 
אלג'יריהבנגלדשהולנדיווןמולדובהסיןפורטוגלקירגיסטן 
אנגולהברבדוסהונג קונגיפןמונטנגרוסינגפורפיג'יקמרון 

לקריאה על מדריך העסקים באיחוד האמירויות לחץ כאן

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים