Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ישראל – הולנד אמנת מס

Israel Tax Treaty Netherlands

ישראל – הולנד אמנת מס

netherland flag

UTC:
עיר הבירה:
שפה רשמית:
אוכלוסיה:
מטבע:
קוד חיוג:
סיומת אינטרנט:

+ 1
אמסטרדם
הולנדית
17.2 מיליון
אירו
+31
.nl

ידיעות עדכניות

יחסי ישראל – הולנד

ישראל והולנד מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז קום המדינה, הולנד אף הייתה המדינה הראשונה שפתחה שגרירות בירושלים, ובמהלך השנים הפכו המדינות לשותפות סחר בהיקף גבוה מאוד.

היחסים ההדוקים בין הולנד וישראל באים לידי ביטוי גם באופן שבו הולנד ייצגה את האינטרסים הישראליים במשך כמעט 25 שנה, בהן נותקו היחסים הדיפלומטיים בין ברית המועצות לישראל. בנוסף, משלחות הולנדיות מגיעות באופן קבוע לישראל, ולהיפך, כדי להתייעץ וללמוד אחת מניסיונה של זו.

פרטי שגרירות ישראל בהולנד

כתובת: יוהאן דה ויטלאן 5, 2517 האג
טלפון: +31 0703760500
אתר אינטרנט: https://embassies.gov.il/hague-en/Pages/default.aspx
כתובת מייל: info@hague.mfa.gov.il

פרטי שגרירות הולנד בישראל

כתובת: בית עוז, קומה 13 רחוב אבא הלל 14 רמת גן
טלפון: +97237540751
אתר אינטרנט: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/israel
כתובת מייל: tel@minbuza.nl

פעילות עסקית בהולנד

להולנד כלכלה מתקדמת, היא נחשבת לענקית ייצוא בעיקר בתעשיות הנפט, אלקטרוניקה, מכשור כבד, תרופות ותוצרת חקלאית. לאורך השנים הפכה הולנד למוקד עסקים בינלאומי בעל חשיבות עליונה, וחברות מקומיות וזרות רבות החליטו למקם בה את המטה שלהן, זאת בזכות סביבת העסקים התחרותית והחופשית, כוח עבודה מקומי ברמה גבוהה, ושערי מיסוי נמוכים וכדאיים. כלכלת הולנד ידועה כבעלת קשרים תעשייתיים יציבים, שיעורי אבטלה ואינפלציה מתונים, ותפקיד חשוב מאוד כמוקד תחבורה באירופה.

למשרדנו קשרים עסקיים ענפים בהולנד, הן עם רואי חשבון ועורכי דין, והן עם גופים המאפשרים לנו לסייע ללקוחות בפעילות עסקית. משרדנו מתמחה בסיוע בהקמת חברה בהולנד, פתיחת חשבון בנק הולנדי וקישור לעסקים הולנדים שונים.

ישראלים רבים משקיעים בנדל"ן בהולנד ורוכשים בה דירות נופש, דירות מגורים ונדל"ן עסקי. מידע ספציפי בנושא השקעות נדל"ן בהולנד ובמדינות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו באתר נדל"ן גלובל.

בין ישראל והולנד נחתמו מספר הסכמים:

 1. אמנה בדבר ביטחון סוציאלי (ביטוח לאומי);
 2. אמנה למניעת כפל מס.

אמנה בדבר ביטחון סוציאלי

האמנה לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין ממלכת הולנד נועדה להבטיח ולהסדיר את הזכויות הסוציאליות של העוברים מישראל להולנד ולהיפך. האמנה נכנסה לתוקף בנובמבר 1963 ושונתה בנובמבר 1997. במסגרת האמנה נמנע כפל תשלום דמי ביטוח, כך שישולמו רק במדינה אחת והמשכת תשלום קצבאות (ביניהן זקנה, נכות ושאירים) מישראל גם לאחר מעבר להולנד.

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל להולנד

המס החל על פעילות מסוימת תלוי במיסוי הפנימי בכל אחת מהמדינות. אמנת המס או ההסכם הדו-צדדי בין שתי המדינות וההסכם הרב-צדדי המטיל שינויים בהסכם הדו-צדדי, כגון אמנת מס.

במסגרת האמנה למניעת כפל מס שתי המדינות קובעות את כללי המס שיחולו על הכנסות ונכסים הקשורים לשתי המדינות. בנוסף, האמנות כוללות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין שתי המדינות. אמנת המס הדו-צדדית בין ישראל והולנד נכנסה לתוקף באפריל 1970.

ניתן לקרוא את האמנה המלאה למניעת כפל מס בין ישראל להולנד בעברית כאןיש לזכור שבגלל השפעות של אמנות מוטילטרליות כמו ה-MLI, חלק מהסעיפים באמנת המס אינם בתוקף.

תחולת ה – MLI

ה-MLI הוא מנגנון אוטומטי לתיקון אמנות מס בילטרליות, שיחול רק לאחר ששתי המדינות יחתמו ויאשררו את החלתה בדין הפנימי שלהן. גם ישראל וגם הולנד חתמו על האמנה המולטילטרלית בשנת 2017 ואשררו אותה ב2019. המשמעות היא שמרגע ששתי המדינות אשררו את האמנה ב-2019, האמנה הבילטרלית בין המדינות השתנתה אוטומטית בהתאם לתוכן אמנת ה-MLI, זאת בכפוף להסתייגויות שקבעו שתי המדינות.

רשימת הסעיפים באמנת  ה-MLI שיחולו עקב אשרור ההסכם ע"י ישראל והולנד וישפיעו על האמנה הבילטראלית:

 • סעיף 3 – ישויות שקופות.
 • סעיף 4 – כפל תושבות של כל מי שאינו יחיד.
 • סעיף 5 – יישום שיטות למניעת מיסוי כפול.
 • סעיף 7 – מניעת ניצול לרעה של האמנה.
 • סעיף 8 – עסקות העברת דיבידנד.
 • סעיף 10 – מניעת ניצול לרעה של מוסד קבע הממוקם בתחום שיפוט של מדינה שלישית.
 • סעיף 13 – הימנעות מלאכותית מקיומו של מוסד קבע באמצעות פעילויות פטורות ספציפיות.
 • סעיף 14 – פיצול חוזים.
 • סעיף 15 – הגדרה של אדם הקרוב למיזם.
 • סעיף 16 – תהליך הסכמה הדדית.
 • סעיף 17 – התאמות מתחייבות.

תושבות לצורכי מס בהולנד

תושבות של יחיד – כאשר אדם שוהה במשך יותר מ183 ימים בהולנד בתקופה של שנה, הוא נדרש על פי חוק לשלם מיסים בהולנד.  כמו כן, אין הדבר מספיק לקביעת תושבות ויש לבחון בנוסף היכן נמצא "מרכז החיים" של האדם.

תושבות של חברה – על פי דיני המס בהולנד חברה תיחשב תושבת הולנד לפי מקום הניהול האפקטיבי שלה. כך גם אם חברה לא התאגדה בהולנד אלא בישראל, היא יכולה להיחשב תושבת הולנד לצרכי מס כשיוכח שהניהול האפקטיבי של החברה נמצא בה. החשיבות המרבית בקביעת התושבות היא לקריטריונים של מיקום משרדי החברה, מיקום חשבונות הבנק של החברה.

משטר המס של הולנד

סוגי המיסים הקיימים בהולנד – רשות המיסים של הולנד נקראת מינהל המס והמכס ההולנדי (Belastingdienst).

מס הכנסה: פרוגרסיבי בשיעור 9.7%-49.5%.

בהולנד, הכנסה מכל רחבי העולם מחולקת לשלושה סוגים שונים של הכנסה חייבת במס, כך שכל סוג הכנסה, המכונה "תיבה", מחויב במס בשיעורים אחרים. הכנסתו החייבת של יחיד מורכבת מהמס החייב בשלושת התיבות האלו.

תיבה 1 מתייחסת בעיקרה להכנסה חייבת מעבודה ובעלות על בית מגורים:

 • הכנסה מעבודה (משכורת);
 • בעלות על דירה בבית מגורים עיקרי (נחשב הכנסה);
 • קבלות ותשלומים תקופתיים.
 • הטבות הנוגעות להפרשות להכנסה.

תיבה 2 מתייחסת להכנסה חייבת מריבית מהותית.

 תיבה 3 מתייחסת להכנסה חייבת מחסכון והשקעה.

מס הכנסה לחברות וסניפים: 25.8%; קיים שיעור נמוך יותר של 15% להכנסה חייבת במס עד 395,000 אירו.

מע"מ: 21%. שיעור מיוחד של 9% חל על מוצרים או שירותים נפוצים רבים, כגון מזון ושתיה, מוצרים ושירותים חקלאיים, תרופות ועוד. שיעור של 0% חל על אספקה פנים-אירופית, שירותי רפואה, תרבות, חברה וחינוך. בנוסף, תעריף של 0% חל על יזמים (זרים) המנהלים עסקים במדינות זרות.

מס רווחי הון: 0% ליחידים.

ניכוי מס במקור

 הולנד שיעור מס פנימישיעור המס הפנימי בישראלאמנה ניכוי מס במקור
מס הכנסה אישי (מדרגות מס)

·      0 – 35,472 יורו = 9.42%

·      35,472 – 69,398 יורו – 37.07%

·      מעל 69,398 יורו = 49.5%

0-50%
מס הכנסה תאגידי25.8%; שיעור נמוך יותר של 15% יכול להגיש בקשה להכנסה חייבת במס עד 395,000 אירו.23%-50%
שיעור מס רווחי הון ליחידים25%-30% (בתוספת מס הכנסה חריג לבעלי הכנסות גבוהות בשיעור של 3%) 
מס סניפים23%

ניכוי מס במקור

(תושב חוץ)

דיבידנדים

15%25%/30%

5%;

שיעור מופחת לדיבידנד בין חברות בהחזקה מהותית – 10% למפעל מאושר

ריבית25.8%15%/25%/23%

15%;

שיעור מופחת לריבית – 10% למוסד פיננסי

מס על שכירות נדל"ן בחו"ל פטור 
תמלוגים25.8%23%

5%;

שיעור מיוחד לסרטי קולנוע / טלוויזיה / רדיו – 10%

מע"מ21% (רגיל) / 9% (מופחת) / 0% (מיוחד)17%
מס ירושה10%-40%אין

מס ירושה / עיזבון בהולנד

בהולנד, במידה והמנוח היה נחשב לתושב לצורך מס במדינה, המוטבים יהיו חייבים במס ירושה (ללא קשר לארץ מגוריהם). עם זאת, עשויים לחול פטורים מסוימים (כלומר סכום פטור ממס בהתאם למערכת היחסים עם הנפטר). כמו כן, מנהל העיזבון (הממונה) רשאי להסדיר תשלום מס ירושה המגיע בשם הנהנים מהעיזבון.

שיעורי מס הירושה ההולנדי משתנים בהתאם לאופי היחסים בין הנפטר לרוכש הנכסים:

 • בן/בת זוג וילדים – 10% על ירושה מתחת ל-126,723 יורו, ו20% מעל לסכום זה;
 • נכדים ונינים – 18% על ירושה מתחת ל-126,723 יורו, ו20% מעל לסכום זה;
 • צד ג' – 30% על ירושה מתחת ל-123,723 יורו, ו40% מעל לסכום זה.

ישנה אפשרות לקבל פטור מסכום מסוים מהירושה בהתאם לקרבה שלך למוריש:

 • בן/בת זוג – פטור עד 680,645 יורו;
 • ילדים – פטור עד 21,559 יורו;
 • נכדים – פטור עד 21,559 יורו;
 • נינים – פטור עד 2,274 יורו;
 • ילד/ה עם נכות – פטור עד 64,666 יורו;
 • הורים – פטור עד 51,053 יורו;
 • יורש אחר (למשל אח/אחות) – פטור עד 2,274 יורו.

מחירי העברה בהולנד

ב1 ביולי 2022 פורסם צו חדש באשר לתמחור העברות בהולנד ולפרשנות עקרון "מרחק הזרוע". הצו מציג את עמדתו הרשמית של מינהל המס ההולנדי, אך זו אינה מחייבת את משלמי המיסים באופן חוקי.

בסוגיות מסוימות של תמחור העברה עלול להיווצר פער בין הנחיות ה-OECD לבין הפסיקה ההולנדית. הצו מכיר בכך וקובע שהנחיות ה-OECD יהוו את נקודת המוצא בכל המקרים בהם משלמי המיסים מבקשים ודאות מראש גם בעסקאות בין-לאומיות. בנוסף, הצו מציין שאם החלת הנחיות ה-OECD תוביל לאי התאמה במחירי העברה שכתוצאה ממנה חלק מהרווחים לא ימוסו, מינהל המס ההולנדי שומר לעצמו את הזכות לסטות מההנחיות.

הצו קובע בנוסף שניתן לבצע תיקוני מחירי העברה בתנאי שישות משתתפת בניהול, בפיקוח או בהון של גוף תאגידי אחר בעקיפין או במישרין; או כאשר אותו אדם משתתף בניהול, בפיקוח או בהון של שני גופים תאגידיים מתחרים.

מחירי העברה בהולנד מוסדרים בחקיקה הפנימית ולעיתים סותרים את הנחיות ה-OECD. משרדנו ביצע פעולות מחירי העברה רבות המערבות חברות בהולנד, ונשמח לסייע גם לכם.

למידע נוסף על מחירי העברה בהולנד לחצו כאן.

רילוקיישן

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהולנד, מתגוררים בה למעלה מ40 אלף יהודים, מתוכם כעשרת אלפים ישראלים. הגוף המייצג של הקהילה היהודית ההולנדית הוא ארגון הקהילות היהודיות בהולנד, שהוא השלוחה ההולנדית של הקונגרס היהודי העולמי.

ישראלים המעוניינים לשהות יותר מ90 יום בהולנד זקוקים לאשרת שהייה, אלא אם מחזיקים בדרכון אירופאי מכוחו יהיו זכאים לעבוד וללמוד בהולנד בשל היותם אזרחי האיחוד האירופי.

מחקר מקיף שנערך (2022) ע"י איגוד הארגונים היהודים באירופה (EJA) בשיתוף עם המכון הבריטי לחקר מדיניות יהודי אירופה בחן את ביצועי הממשלות באירופה בכל הקשור לפרמטרים המרכזיים הנדרשים לצורך קיום ושגשוג חיים יהודיים. המחקר מצא שגישת הציבור ליהודים ולישראל בהולנד חיובית מאוד, מה שהופך אותה ליעד אטרקטיבי לרילוקיישן מבחינה תרבותית.

מידע נוסף על היערכות לרילוקיישן ניתן למצוא כאן.

פעילות עסקית בין ישראל והולנד

היקף הסחר בין ישראל להולנד בשנת 2021 גדל ב22% בהשוואה לשנת 2020, ועומד על כ-1,329 מיליון דולר. בנוסף, חלה עלייה של 11% ביצוא סחורות ושירותים ועלייה של 25% ביבוא סחורות ושירותים.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי ללקוחותינו בהולנד. הקשרים הרבים שלנו עם רואי חשבון ועורכי דין מסייעים ללקוחות על ידי הקמת עסקים, פתיחת חשבונות בנק וחיבור הולנד לחברות ישראליות.

העברת כספים:

העברת כספים מישראל להולנד

בהתאם לסעיף 170(א) לפקודת מס הכנסה, כל העברת תשלומים מישראלי לאדם שאינו תושב ישראל, חייבת בניכוי מס במקור של 25%. פקיד השומה רשאי תחת תנאים מסוימים, להתיר את העברת הכספים בהקטנת הניכוי במקור או ביטול הניכוי במקור. משרדנו מטפל מול רשות המסים בנושאי ניכוי במקור. 

כלאור העבודה שיש בין שתי המדינות אמנה למניעת כפל מס, יש אפשרות להגיש טופס הצהרה (טופס מס' 2513/2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור), ותוך עמידה בתנאים מסוימים, תהיה אפשרות להעביר את התשלום ללא ניכוי מס במקור וללא אישור רשות המיסים. 

במתן יעוץ לעניין העברת כסף לחו"ל, בנוסף לסוגיית ניכוי מס במקור, משרדנו מטפל בדרישות הבנקים הזרים, כגון אישור של רואה חשבון לעניין תשלום מיסים ובוחן פעולות נוספות הנדרשות לאור התקן האחיד של CRS בין המדינות – חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות שמבוצעים תחילה באמצעות הבנקים ולאחר מכן בין רשויות המסים של כל שתי מדינות.

הבנקים מערימים קשיים רבים וגובים עמלות גבוהות בגין המרת השקלים ליורו, כך שיש חשיבות לייעוץ בטרם העברת הכספים. צרו איתנו קשר.

ישויות עסקיות בהולנד
 1. סוחר/בעלות יחיד (eenmanszaak) – זהו מבנה משפטי ללא אישיות משפטית. סוחר יחיד הוא האחראי הבלעדי על החברה, כספיה וחובותיה. בעוד שישנה מגבלה להקמת בעלות יחיד אחד, ניתן לפעול תחת מספר שמות מסחריים שונים, לבצע פעילויות מסחריות שונות ולעבוד ממספר אתרים. על מנת להירשם כסוחר יחיד, יש להירשם בלשכת המסחר של הולנד בעלות של 50 יורו. ישנה חובת תשלום מס הכנסה ומע"מ על הרווחים, אך אם הרווח הוא מתחת ל-20,000 אירו לשנה, ניתן להגיש בקשה שלא לשלם מע"מ באמצעות תוכנית העסקים הקטנים (KOR). 
 1. חברה פרטית מוגבלת (bv or besloten vennootschap) – משמעות המילה "מוגבלת" היא שהחברה אחראית לכל החובות (במקום מקים החברה כאדם פרטי). ההון העצמי של החברה מחולק למניות בבעלות בעלי המניות. כדי להקים חברה כזו יש להשתמש בשירות נוטוריוני, והעלות נעה בין 500 ל-1,000 יורו.
 1. שותפות כללית (vof or vennootschap onder firma) – בשותפות כללית ישנם לפחות שני אנשים העובדים יחד תחת שם משותף אחד. כל שותף חייב לתרום משהו לחברה: כסף, סחורות או עבודה. השותפים הם אלו שאחראים אישית לחובות. יש לרשום את השותפות שלך בלשכת המסחר של הולנד בעלות של 50 יורו. תנאי לשותפות היא הסכם שותפות בו מפורטות הסכמות בנוגע לסמכויות, הון עצמי, חלוקת רווחים ועוד. שותפים כלליים ישלמו כמובן מס הכנסה על חלקם ברווחים.
 2. קואופרטיב (coöperatie) – זהו כינוי לקבוצת אנשים המאגדת את המאמצים העסקיים של כל אחד ואחת מהקואופרטיב. ניתן להקים קואופרטיב עם מינימום של שני שותפים, והשליטה בו תהא של "אסיפת חברים כללית". יש צורך להיעזר בנוטריון לניסוח שטר ולרשום את החברה במרשם המסחר ההולנדי. כל חברי הקואופרטיב ישלמו מס הכנסה על רווחיהם מהשותפות, ועל הקואופרטיב לשלם גם מס חברות. קואופרטיב יזמים הוא מבנה עסקי שמעולה לעצמאים שרוצים להצטרף לעצמאים אחרים כדי לקחת על עצמם פרויקט גדול יותר.

חוקי תמריצים בהולנד

חברות שמשקיעות במתקנים חוסכי אנרגיה, או שעושות שימוש באנרגיה בת קיימא, זכאיות לניכוי בשיעורים מסוימים מהרווחים החייבים במס, עד 45.5%. ההשקעה המינימלית בתחום זה תהא 2,500 אירו. סכום ההשקעה המקסימלי שעבורו ניתן ניכוי הוא 126 מיליון אירו לשנה קלנדרית.

בדומה לכך, ישנה תוכנית שנקראת MIA שמאפשרת לחברות לנכות עד 36% מעלותה של השקעה ידידותית לסביבה מהרווחים החייבים במס שלהן. סכום ההשקעה חייב להיות לפחות 2,500 אירו לכל נכס מושקע.

סכום ההשקעה המקסימלי שעבורו ניתן ניכוי הוא 25 מיליון אירו לשנה קלנדרית.

בנוסף, יש תוכנית תמריצים מיוחדת לעובדים שגויסו ממדינות זרות, שלהם כישורים מיוחדים שאינם זמינים בהולנד. התוכנית, המכונה "תקנת 30%", מאפשרת למעשה החזר פטור ממס של 30% משכר העובד בחמש השנים הראשונות לעבודתו בהולנד.

מדינות שיש להולנד איתן אמנה למניעת כפל מס (DTA):

אלבניה

בלרוס

צ'כיה

הונג-קונג

ונצואלה

מלזיה

אומן

סינגפור

טייוואן

אלג'יריה

בלגיה

דנמרק

הונגריה

ויאטנם

מלטה

פקיסטן

סלובקיה

תאילנד

ארגנטינה

ברמודה

מצרים

איסלנד

זמביה

מקסיקו

פנמה

סלובניה

טוניסיה

ארמניה

בונייר

אסטוניה

הודו

זימבבואה

מולדובה

פיליפינים

דרום אפריקה

טורקיה

ארובה

בוסניה והרצגובינה

אתיופיה

אינדונזיה

קוראה

מונטנגרו

פולין

ספרד

אוגנדה

אוסטרליה

ברזיל

פינלנד

אירלנד

כווית

מרוקו

פורטוגל

סרי-לנקה

אוקראינה

אוסטריה

בולגריה

צרפת

ישראל

לטביה

ניו-זילנד

קטאר

מרטין הקדוש

איחוד האמירויות

אזרבייג'ן

קנדה

גאורגיה

איטליה

ליכטנשטיין

ניגריה

רומניה

סורינאם

בריטניה

בחריין

סין

גרמניה

יפן

ליטא

צפון מקדוניה

ערב הסעודית

שוודיה

ארה"ב

בנגלדש

קרואטיה

גאנה

ירדן

לוקסמבורג

נורווגיה

סרביה

שוויץ

אוזבקיסטן

ברבדוס

קוראסאו

יוון

קזחסטן

     

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים