Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ישראל – שוויץ אמנת מס

Israel Tax Treaty Switzerland

ישראל – שוויץ אמנת מס

switzerland flag

UTC:
עיר הבירה:
שפה רשמית:
אוכלוסיה:
מטבע:
קוד חיוג:
סיומת אינטרנט:

+ 1
ברן
גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש
8.79 מיליון
פרנק שווייצרי‏ (CHF)
+41
.ch

ידיעות עדכניות

פלטפורמות דיגיטליות חייבות במע"מ
שוויץ מבקשת להטיל אחריות על הפלטפורמות הדיגיטליות השונות לגביית מע"מ מהמוכרים. רשות המיסים השוויצרית הוציאה הצעה לתיקון חוק המע"מ ומטרת התיקון לאכוף זאת עד 1.1.2025. השינויים החדשים בחוק מטילים את האחריות לדיווח על הפלטפורמות עצמן , והם מחייבים אותם לספק מידע אודות עסקאות ושמירה על רישומים עד 10 שנים. כמו כן, על פי ההנחיות החדשות, המוכרים עדיין יהיו אחראיים גם הם בנטל לתשלום מע"מ כדי להפחית את סיכויי ההונאה והעלמת המס.
אישרור האמנה למניעת כפל מס עם גרמניה
ב-14.6 אישרה ממשלת שוויץ טיוטת צו לאישרור האמנה השביעית למניעת כפל מס עם גרמניה, שנחתמה לראשונה בשנת 1971. הפרוטוקול כולל אמצעים לאכיפת תקני BEPS של ה-OECD, כלומר הוראות נגד שימוש לרעה ונהלים להסכמה הדדית (MAP). כמו כן, הוא מתייחס לאימוץ שיטת הקצאת רווחי התאגידים למפעלי קבע של ה-OECD.
הסכמי מס לעבודה מרחוק עם צרפת ואיטליה
שוויץ עובדת כעת על קביעת כללים להעברת מידע בנוגע למס על משכורות של אלו שעובדים מרחוק, עם מדינות צרפת ואיטליה. הצעת החוק החדשה שהוצעה בתחילת יוני, נועדה לקבוע הנחיות להחלפת נתונים בין רשויות המס של הקנטונים לבין רשות המיסים הפדרלית בשוויץ. כמו כן, שוויץ חתמה על הסכם עם איטליה לשינוי במדיניות המיסוי לעבודה מרחוק, המאפשר עד 25% עבודה מרחוק ללא שינוי בחבות המס. שוויץ הגיעה להסכם דומה גם עם צרפת ביוני 2023, שנמצא כעת בשלב סקירה אצל הפרלמנט.

יחסי ישראל – שוויץ

ישראל ושוויץ כוננו יחסים דיפלומטיים מלאים משנת 1949, וברבות השנים, הקשר בין שתי המדינות התהדק הודות לשיתופי פעולה נרחבים בתחומי המסחר.

בשנת 2018, רשות החדשנות השוויצרית (Innosuisse) חתמה עם רשות החדשנות הישראלית על הסכם הצהרת כוונות לשיתוף פעולה טכנולוגי. מדובר בהסכם ייחודי, שכן, שוויץ בחרה בישראל להיות המדינה הזרה ראשונה עמה היא חותמת על הסכם מסוג זה.

שוויץ היא אחת הכלכלות המשגשגות והיציבות בעולם; התמ"ג לנפש הוא מהגבוהים בעולם, שעורי האבטלה נמוכים, הגירעון התקציבי קטן, שיעורי המס נמוכים, הרגולציה הממשלתית מצומצמת, המטבע השוויצרי שומר על ערכו וככלל, ממשלות שוויץ לדורותיהן שקדו על התוויית מדיניות מוניטרית שקולה וארוכת טווח.

שוויץ מנהלת כלכלת שוק חופשי, שני הסקטורים העיקריים במדינה הם תעשייה ופיננסיים והיא מעצמה בתחום הבנקאות והביטוח. כמו כן, שוויץ מעודדת השקעות זרות והדבר מתבטא בעיקר בחוקים ובתקנות המסדירים את זכויותיהם של משקיעים זרים.

יצוין כי שוויץ לא חברה בארגון הסחר האירופאי והיא מנהלת את קשרי הסחר שלה באמצעות אמנות בילטראליות.

לקוחות שהחזיקו חשבון בנק בשוויץ כנראה זכאים להחזר עמלות כתוצאה מפסק דין שהתקבל בשוויץ לפרטים: לחצו כאן

פרטי שגרירות שוויץ בישראל

כתובת: הירקון 228, תל אביב- יפו
טלפון: +972 3 546 44 55
אתר אינטרנט: http://www.eda.admin.ch/telaviv
כתובת מייל: telaviv@eda.admin.ch
כתובת מייל: INFO@BERN.MFA.GOV.IL

פרטי שגרירות ישראל בשוויץ

כתובת: Alpenstrasse 32 3000 Bern 6
טלפון: +41(0)31 356 35 00
אתר אינטרנט: http://bern.mfa.gov.il/
כתובת מייל: INFO@BERN.MFA.GOV.IL

הסכמים דו צדדיים שנחתמו בין ישראל לשוויץ:
 1. אמנה למניעת כפל מס;
 2. אמנה לביטחון סוציאלי- ביטוח לאומי;
 3. הסכם סחר אזורי חופשי;
 4. הסכם שיתוף פעולה בין רשות החדשנות הישראלית והרשות המקבילה השוויצרית (Innosuisse);
 5. חברות משותפת ב-WTO;
 6. מזכר הבנות שיתוף פעולה- טכנולוגיה פיננסית;

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

אמנת המס בין ישראל ושוויץ נכנסה לתוקף בשנת 2002.האמנה למניעת כפל מס היא הסכם בילטראלי ובמסגרתה קבעו ישראל ושוויץ את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, האמנה כוללת עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות.

לאמנה המלאה למניעת כפל מס באתר של משרד האוצר, לחצו כאןיש לזכור שבגלל השפעות של אמנות מוטילטרליות כמו ה-MLI, חלק מהסעיפים באמנת המס אינם בתוקף.

האמנה בדבר ביטחון סוציאלי בין ישראל לשוויץ

בשנת 1985 נכנסה לתוקף אמנה לעניין ביטוח סוציאלי בין ישראל לשוויץ, אמנה שמטרתה למנוע מצב של כפל ביטוח לאומי בין שתי המדינות או חוסר ביטוח.

לאמנה המלאה לביטחון סוציאלי באתר המוסד לביטוח לאומי, לחצו כאן.

תחולת ה-MLI והשפעתה על האמנה הבילטראלית

למרות ששוויץ ושישראל חתמו על האמנה המולטילטראלית (MLI) ואשררו אותה, לאמנה המולטילטרלית אין השפעה כלל על האמנה הבילטרלית שכן, באמנה הבילטראלית שנחתמה בין ישראל לשוויץ נקבע כי האמנה המולטילטרלית לא תחול וכי רק האמנה הבילטראלית תקפה.

תושבות למטרות מיסוי בשוויץ

תושבות יחיד לצרכי מס בשוויץ

יחיד עשוי להיחשב תושב לצרכי מס אם אחד התנאים מתקיים:

 1. הוא שהה בשוויץ מעל 30 ימים והפיק מהשהות תועלת כלכלית כלשהי, בין אם מדובר בעבודה או בכל הכנסה אחרת.
 2. הוא שהה בשוויץ מעל 90 ימים, ללא קשר למטרת השהות.

מידע בנוגע לקביעת תושבות יחיד בישראל ניתן למצוא כאן.

תושבות חברה לצרכי מס בשוויץ

חברה תיחשב תושבת שוויץ אם היא התאגדה ונרשמה בשוויץ או אם ניהולה האפקטיבי של החברה  מתרחש בשוויץ.

לעיון בתנאים בהם חברה נחשבת כתושבת ישראל לצרכי מס, קראו כאן.

מערכת המיסים בשוויץ

רשות המיסים השוויצרית נקראת מנהל המס הפדרלי (FTA).

לאתר הרשמי של רשות המיסים השוויצרית לחץ כאן.

מערכת המיסים בשוויץ מטילה חובת תשלום בגין שלושה סוגי מיסים:
 1. מס פדראלי
 2. מס קנטון (מס קנטונלי)
 3. מס עירוני
מס הכנסה:

פדרלי: 11.5%

קנטונלי ועירוני: עד 36%

מס תאגידים וחברות:

פדרלי: 8.5%

קנטונלי ועירוני: בין 11.9% ל-21.0%.

מע"מ: 7.7%

מס רווחי הון: 11.9% עד 21.6%

ניכוי מס במקור

 

שיעור המס בדין הפנימי בשוויץ

שיעור המס בדין הפנימי ישראל

ניכוי מס במקור כמוסכם באמנה

מס הכנסה אישי (מדרגות מס)

פדרלי: 11.5%

קנטוני ועירוני: 22.5% עד 45%

0%-50%

 

מס חברות

 

פדרלי: 8.5%

קנטוני ועירוני: 11.9% עד 21.6%

23%

 

מס רווחי הון ליחיד

 

11.9% עד 21.6%

25%-30% (בתוספת מס הכנסה חריג לבעלי שכר גבוה ב-3%)

 

מס סניפים

 

פדרלי: 8.5% על רווח לאחר מס

-קנטוני ועירוני: 11.9% עד 21.6%

23%

 

דיבידנדים

0-35%

25% או 35%

5%/10%/15%

מס על שכירות נדל"ן בחו"ל

0%/ 20%/ 40%

שולי או 15%

 

ריבית

 

0%-35%

15%/25%/23%

5%/10%

תמלוגים

 

0%

23%-40%

5%

מס ערך מוסף

 

7.7%

17%

 

מס ירושה

אין ברוב הקנטונים

אין

 

מס ירושה ועיזבון

שוויץ לא מטילה מס ירושה ומס מתנות ברמה הפדרלית, אולם, חמישה קנטונים: ציריך, ג'נבה, ברן, וו וטיצ'נו מחייבים תשלום מס ירושה.

בישראל אין מס ירושה ולא מס עיזבון.

המטבע בשוויץ

המטבע של שוויץ נקרא פרנק שוויצרי (CHF).

המטבע הישראלי שנקרא New Israel Shekel (שקל) או שקל ישראלי (ILS).

מחירי העברה בשוויץ

שוויץ מסתמכת רק על הנחיות תמחור ההעברה של ה- OECD. בנוסף, בשוויץ יש מערכת של מחירי העברה בין הקנטונים, כך שיש חשיבות רבה לקביעת מקום המשרד, מקום הפעילות של החברה או העסק בשוויץ וכיו"ב.

למידע נוסף על מחירי העברה בשוויץ לחצו כאן.

למידע על מחירי העברה בישראל לחצו כאן.

רילוקשיין

רבים רואים בשוויץ יעד אטרקטיבי לרילוקיישן בשל הנופים המרהיבים, רמת החיים הגבוהה, הזדמנויות התעסוקה הרבות ושירותיי הבריאות, החינוך והרווחה המפותחים.

יחידים שהם לא אזרחי מדינות האיחוד האירופי חייבים להגיש בקשה לויזה על מנת להיכנס לשוויץ, לשהות ולעבוד בה.

ניתן להגיש בקשה לקבלת ויזת עבודה, ויזת משפחה או ויזת לימודים.

נדל"ן בשוויץ

הרשויות המקומיות קובעות את גובה המס בחוקי מיסוי המקרקעין שלהן, שיעור גובה המס הוא עד 3%.

למידע על מיסוי שכירות נדל"ן בשוויץ – כאן.

פעילות עסקית בין ישראל לשוויץ

משרדנו מנהל קשרים עסקיים עם עורכי דין ורואי חשבון בשוויץ ומסייע ללקוחותינו בשוויץ בכל הנוגע להקמת עסק, פתיחת חשבונות בנק, וכיו"ב.

מידע נוסף על השקעה, רכישה ומכירה של נדל"ן בחו"ל ניתן למצוא כאן.

העברת  כספים מישראל לשוויץ

בהתאם לסעיף 170(א) לפקודת מס הכנסה, כל העברת תשלומים מישראלי לאדם שאינו תושב ישראל, חייבת בניכוי מס במקור של 25%. פקיד השומה רשאי תחת תנאים מסוימים, להתיר את העברת הכספים בהקטנת הניכוי במקור או ביטול הניכוי במקור. משרדנו מטפל מול רשות המסים בנושאי ניכוי במקור. 

כלאור העבודה שיש בין שתי המדינות אמנה למניעת כפל מס, יש אפשרות להגיש טופס הצהרה (טופס מס' 2513/2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור), ותוך עמידה בתנאים מסוימים, תהיה אפשרות להעביר את התשלום ללא ניכוי מס במקור וללא אישור רשות המיסים. 

משרד נמרוד ירון ושות' מקל על לקוחותינו לקבל פטור ממס מניכוי מס במקור ובהעברת כספים לשוויץ.

סוגי ישויות עסקיות בשוויץ

 • בעלות יחיד: העסקים מנוהלים על ידי אדם אחד שחייב להיות תושב שוויץ. קיימת אחריות בלתי מוגבלת והבעלים חייב במס על כל ההכנסות והנכסים המקצועיים והאישיים.
 • שותפות כללית: בניגוד לבעלות יחידה, לשותפות כללית יכולים להיות יותר מבעלים אחד. השותפות היא לא ישות משפטית נפרדת, כך שלכל השותפים יש אחריות בלתי מוגבלת. כל שותף חייב לתרום לשותפות הכללית, אשר עשויה להיות מורכבת ממזומן, ניירות ערך, נכסים אחרים, או עבודה. השותפות אינה משלמת מס חברות, אך כל שותף משלם מס יחיד על בסיס חלק הרווח שלו.
 • שותפות מוגבלת: שותפות זו דורשת לפחות אדם טבעי אחד כשותף בעל אחריות בלתי מוגבלת (שותף כללי) ולפחות אדם טבעי אחד, ישות משפטית או חברה מסחרית אחד כשותף באחריות מוגבלת. כל שותף חייב במס על חלקו בהכנסות ובנכסים בחברה ועל הכנסתו ונכסיו האישיים.
 • חברה בע"מ: חברות בע"מ הן הנפוצות ביותר. התאגיד הוא ישות משפטית עצמאית וממוסה בנפרד, כמו כל אדם אחר. האחריות מוגבלת לשווי נכסי החברה. לחברה חייב להיות בעל מניות אחד לפחות שעליו להיות תושב שוויץ. לחברה בע"מ חייב להיות בעל מניות אחד לפחות שהוא תושב שוויץ. הון המניות הראשוני המינימלי הוא 20,000 CHF (מזומן או נכסים). כישות משפטית, החברה בע"מ מחויבת במס על רווחים, הון, עושר ועל ההכנסה המהווה חלק מחלוקת הרווחים.

תמריצי עידוד השקעות בשוויץ

ניתן להגיש בקשה לרשות הפטנטים השוויצרית לקבלת הפחתה בתשלום מס חברות על הכנסה מפטנטים, ההפחתה המקסימלית המוענקת היא עד 90%.

הטבות המס ניתנות לחברות העוסקות במחקר ובפיתוח והקנטונים נכונים לבוא לקראת חברות המעוניינות לפעול בשטחה ועל כן, מציעים הקנטונים שיעורי מס חברות אטרקטיביים.

קיים ביקוש בשוויץ לחברות העוסקות בתחום הביוטק, הטכנולוגיה הרפואית והתרופות.

ביטוח לאומי בשוויץ

תעריפי הביטוח הלאומי משתנים לפי קנטון.

דמי המעסיק והעובד נעים בין 0.5% ל-5%.

מדינות עמן לשוויץ יש אמנה למניעת כפל מס

אזרבייג'ן

בנגלדש

צ'ילה

ארגנטינה

אלג'יריה

ארגנטינה

איי פארו

ברזיל

ארמניה

זמביה

ברזיל

קולומביה

אוסטרליה

טרינידד וטובגו

סינגפור

מרוקו

דרום קוריאה

הודו

סלובניה

ניו זילנד

כווית

אינדונזיה

פינלנד

קנדה

לטביה

אירלנד

גרמניה

איי פארו

אוסטריה

תוניסיה

גאורגיה

צ'ילה

אזרבייג'ן

טורקיה

דרום אפריקה

נורבגיה

בנגלדש

אוגנדה

סרי לנקה

פקיסטן

ליטא

האי מאן

שוודיה

פיליפינים

לוקסמבורג

ישראל

גינאה

סין

מלסיה

ג'מייקה

גרינלנד

קפריסין

בלגיה

בריטניה

מלטה

יפן

גרנזי

ארה"ב

טאיוואן

פורטוגל

הונגריה

מצרים

ברזיל

וונצואלה

טנזניה

רומניה

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים