חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ישראל – צרפת אמנת מס

Israel - France Tax Treaty

ישראל – צרפת אמנת מס

france

UTC:
עיר הבירה:
שפה רשמית:
אוכלוסיה:
מטבע:
קוד חיוג:
סיומת אינטרנט:

2 +
פריז
צרפתית
64 מיליון
יורו
33 +
.fr

ידיעות עדכניות

מועדים חשובים להגשת דוחות מס לשנת 2024 בצרפת
משרד הכלכלה והאוצר הצרפתי הוציא הוראה בדבר תאריכים חשובים להגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2024. תושבי צרפת יכולים להתחיל להגיש דוחות אלו באופן אלקטרוני כבר החל מה-11.4.2024, בעוד שתושבי חוץ יכולים להגיש את הדוחות באופן מקוון לא יאוחר מה-23.5.2024. כמו כן, ההוראות מפרטות מועדים שונים לאזורים שונים בצרפת. הצהרות נייר יש להגיש לא יאוחר מתאריך 21.5 (הן עבור תושבי צרפת והן עבור תושבים זרים), והחלטות רשות המיסים יינתנו במהלך יולי ואוגוסט 2024.
צרפת מטפלת בבעיות כפל מס הקשורות לרווחים מעסקים בינלאומיים
במרץ 2024 פורסם בעיתון הצרפתי הרשמי צו 274/2024, המפרט צעדים לביטול כפל מס בגין הכנסות הנובעות ממס חברות על עסקים זרים. בין היתר המדד כולל (1) ניכוי מההכנסות נטו של חלוקת דיבידנדים ומוצרי השתתפות עבור עסקים המבוססים בצרפת, וזאת ללא קשר לרווחיות העסק (2) הבהרה כי רווחים או הכנסות ממכירת חברות / ישויות משפטיות שונות תושבות צרפת (לצורכי מס), אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת הסכום החייב במס להעברת מניות של ישויות זרות, וכן (3) ישויות תושבות צרפת הכפופות למס חברות חייבות להצדיק הכללת רווחים או הכנסה חיובית המופחתת מהסכום של תמורת ההעברת או מכירת המניות.
רשות המס הצרפתית מעדכנת את ההוצאות בעבודה המותרות בניכוי
במרץ 2024, רשות המיסים הצרפתית עדכנה את המסגרת לפטורים ממס הכנסה וסף הניכויים עבור הוצאות מסוימות בעבודה. הדוקטרינה החדשה כוללת, ארוחות במקום העבודה ומחוצה לו (7.30 אירו ו-10.10 אירו), ארוחות בזמן נסיעות עסקים (21 אירו), ובמקרה של נסיעות עבודה למרחקים ארוכים, הוצאות של לינה וארוחות בוקר יהיו מותרות בניכוי (74 אירו לפריז ולפרברים פנימיים ו55 אירו לאזורים אחרים). בנוסף, הדוקטרינה החדשה קובעת סף של ניכוי, החל ממינימום של 495 אירו ועד מקסימום של 14,171 אירו, בהתאם לניכוי הסטנדרטי הקיים בצרפת, של 10 אחוז עבור הכנסות בשנת 2023.

יחסי ישראל – צרפת

צרפת הייתה אחת מהמדינות הראשונות שיצרו קשרים דיפלומטיים עם ישראל. בשנת 2009 החלה אינטראקציה פוליטית אסטרטגית בין מזכירי משרדי החוץ, שהתבטאה בשיתוף פעולה רב בתחומים תרבותיים, כלכליים, מדעיים ותיירותיים. בשנת 2018, היחסים בין צרפת לישראל התחזקו עוד יותר בחילופי התרבויות המשותף. היחסים ההדדיים בין שתי המדינות מתבטאים בדמוגרפיה של הצרפתים בישראל – 150,000 איש בקהילה הצרפתית, ו-700,000 דוברי צרפתית (כ-20% מאוכלוסיית ישראל).

מבחינת היחסים הכלכליים, בשנת 2017 ייצאה צרפת לישראל סחורות בשווי של 1.52 מיליארד יורו, ביניהן: מטוסים ורכבים, תרופות, כימיקלים ומוצרים תעשייתיים. צרפת מדורגת במקום ה-12 בין המדינות מהן ישראל מייבאת, וישראל במקום ה-34 עבור צרפת. ישראל מהווה כ-5.1% משוק הייצוא של צרפת לאזור, כלקוחה השמינית הגדולה ביותר במזרח התיכון ובצפון אפריקה. נכון לשנת 2017, בישראל היו למעלה מ-100 עסקים צרפתיים, המעסיקים 5,530 עובדים ועם היקף מכירות מוערך של 534 מיליון יורו. לשתי המדינות יחסי מסחר מעולים.

פרטי שגרירות צרפת בישראל

כתובת: הרברט סמואל 112, תל אביב
טלפון: 03-5208500
אתר: https://il.ambafrance.org/-Francais
דואר אלקטרוני: diplomatie@ambafrance-il.org

פרטי שגרירות ישראל בצרפת

כתובת: 3 rue Rabelais 75008, Pari
טלפון: +33 01 40 76 55 13
אתר אינטרנט: לחץ כאן
דואר אלקטרוני: consular@paris.mfa.gov.il

פעילות עסקית בצרפת

כלכלת צרפת היא מגוונת מאוד, והמגזרים הרווחיים העיקריים שלה הם תיירות, ייצור ורפואה. בצרפת ניתנת הגנה חזקה על זכויות רכוש וקיימת מסגרת רגולטורית יעילה יחסית לקידום פעילות יזמית. ממשלת צרפת שומרת על נוכחות חזקה בתחומים כמו אנרגיה, תחבורה ציבורית והגנה, וביצעה הפרטה חלקית או מלאה של חברות גדולות שונות. תהליך הקמת עסקים בצרפת בדרך כלל קל, ולא דרוש לכך הון מינימלי.

צרפת וישראל מטפחות קשרים בעיקר בתחומי המסחר והתעשייה, ולאורך השנים נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בתחומי הפיתוח הטכנולוגי, המחקר וההשקעות.

הסכמים בילטרליים בין צרפת לישראל

 

בין ישראל לצרפת נחתמו מספר הסכמים:

 • קידום הדדי והגנה על השקעות
 • האמנה למניעת כפל מס
קידום הדדי והגנה על השקעות

ממשלת ישראל התחייבה להשתמש בגמישות שמציע החוק ואינה מיישמת הדדיות כתנאי למתן רישיונות בנקאות למבקשים ממדינות OECD, ביניהן צרפת.

האמנה למניעת כפל מס

אמנת כפל המס בין ישראל לצרפת נחתמה בשנת 1995 ונכנסה לתוקף ב-1 בינואר 1997. המטרה העיקרית של האמנה היא לבטל תשלום כפל מס על הכנסה ולמנוע העלמת או הימנעות מתשלום מס. ישראל וצרפת מחויבות לפיתוח פתרונות כלכליים מיטביים לטובת שתי המדינות ואזרחיהן.

לקריאת ההסכם בעברית לחצו כאןיש לזכור שבגלל השפעות של אמנות מוטילטרליות כמו ה-MLI, חלק מהסעיפים באמנת המס אינם בתוקף.

תחולת ה-MLI

צרפת וישראל חתמו שתיהן על אמנת ה-MLI, מה שאומר שמתקיימים חילופי מידע אוטומטיים בין שתי המדינות. ישראל וצרפת שתיהן חתמו על ההסכם בשנת 2017, ואשררו אותו בשנת 2019.

במקרים בהם קיימת אמנה למניעת כפל מס בין מדינות, ה-MLI מקבל עדיפות עליה, כלומר להוראות המפורטות ב-MLI תהיה עדיפות על הוראות האמנה למניעת כפל מס בין המדינות. האמנה בין ישראל לצרפת השתנתה אוטומטית בהתאם לאמנת MLI וכפופה להסתייגויות שקבעו שתי המדינות החל מה-1/1/2019.

תושבות לצרכי מס בצרפת

 

תושבות של יחיד

יחיד יחשב תושב לצרכי מס בצרפת אם:

 • בבעלותו משק הבית או שבצרפת נמצא מקום המגורים הראשי שלו (בהתבסס על נוכחותו בצרפת)
 • הוא נוכח בצרפת רוב הזמן (יותר מ-183 ימים בשנה קלנדרית)
 • הוא עובד בצרפת, אלא אם פעילות זו היא משנית
  • פעילות מקצועית כעיסוק ראשוני תיחשב לכזו אם היחיד מקדיש לה את רוב הזמן בפועל.
 • מרכז האינטרסים הכלכליים שלו הוא בצרפת
 • רוב ההכנסה שלו היא הכנסה ממקורות צרפתיים ולא ממקורות זרים

לקריאה על האופן שבו אדם נחשב לתושב ישראל, לחצו כאן.

תושבות של חברה

תושבות החברה נקבעת לפי אחד או יותר מההיבטים הבאים:

 • בדרך כלל, חברה תיחשב לתושבת צרפת אם היא הוקמה והתאגדה בהתאם לחוקים המסחריים של צרפת.
 • להגדרה זו תיחשב גם פעילות עסקית המתנהלת באמצעות מפעל (כגון התקנה עסקית קבועה הפועלת במידה מסוימת של עצמאות)
 • עסקים המתנהלים בצרפת על ידי סוכן תלוי
 • קיום מחזור מסחרי שלם בצרפת.

כדי ללמוד כיצד חברה נחשבת לתושבת ישראל, קרא כאן.

מערכת המס בצרפת

רשות המסים של צרפת נקראת "מינהל המיסים הצרפתי".

מס הכנסה: 0-45%                                        

מיסוי חברות וסניפים: 25%

מע"מ: 20% עם שיעור מיוחד של 5% במקרים מסוימים.

מס רווחי הון: 19%

ניכוי מס במקור

שיעור לפי האמנה

ישראל – שיעור מס פנימי

צרפת – שיעור מס פנימי

 

 

0-50%

0 – 10,777 יורו = 0%

10,777 – 27,478 יורו = 11%

24,478 – 78,478 יורו = 30%

78,478 – 168,994 יורו = 41%

168,994 יורו ומעלה = 45%

מס הכנסה אישי (מדרגות מס)

 

23%

25%

מס הכנסה חברות

 

25-30% (בתוספת מס הכנסה חריג לבעלי הכנסות גבוהות בשיעור של 3%)

19%

שיעור מס רווחי הון

 

23%

3%

מס סניפים

15%

25% או 30%

21%

ניכוי מס במקור

(לא תושב)

דיבידנדים

10%

15% / 25% / 23%

2.9%

ריבית

 

10%

23-40%

0-75%

תמלוגים

 

17%

20%

מע מ

רילוקיישן

בצרפת קיימים מוסדות השכלה נחשבים ומוערכים כמו אוניברסיטאות יוקרתיות, תרבות תוססת והזדמנויות קריירה רבות לאזרחיה עם כלכלה איתנה. כלו אלו מהווים יתרונות בגינם ישראלים, ורבים אחרים ברחבי העולם, עשויים לבחור לעשות רילוקיישן לצרפת. בנוסף, מכיוון שצרפת היא חלק מהאיחוד האירופי, ישראלים המחזיקים באזרחות אירופאית יכולים לחיות בה ללא הגבלת זמן של ויזות אחרות.

בעוד המעבר לצרפת מציע נוף יפהפה ושינויי תרבות מרתקים, המסים לעומת זאת, גבוהים בהרבה מאשר במדינות אחרות. בעת רילוקיישן, צריך לקחת בחשבון שייתכן ויידרש תשלום מס גם בצרפת וגם בישראל. מס ההכנסה יהיה תלוי בכמה כסף היחיד מרוויח, והישעורים נעים בין 0% ל-45%. כשכיר, היחיד יחויב לשלם עבור ביטוח לאומי מס בשיעור שנע בין 15-24%, ולשלם מע"מ (עבור סחורות ושירותים), בשיעור של 20%.

מיסוי נדל"ן בצרפת

המסים ועלויות העברת הבעלות בגין רכישת נדל"ן קיים, שהוא בן יותר מחמש שנים, נעים בסביבות 7%–8% ממחיר הרכישה. דמי הרישום נעים סביב 5.08%.

ברכישת נדל"ן בן פחות מחמש שנים, נדרש לשלם כ-2%-3% מס בנוסף למע"מ (20%), ודמי הרישום נעים בסביבות 0.7% ממחיר הרכישה.

מס העושר השנתי (Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)) הוא על רכוש בצרפת. הקצבה הפטורה ממס היא 800,000 אירו, ולאחר מכן, שיעורי המס מתחילים ב-0.5% ועשויים לעלות עד 1.5%.

ישנם מספר נכסים עליהם חייבים במס בצרפת, מעבר לבית או דירה. נכסים אלה כוללים:

 • דירות/בתים בהשכרה
 • מבנים
 • קרקע חקלאית, חלקות בנייה ומבנים אחרים שאינם בנויים
 • חלקי בניינים (כגון שטחי משרדים)

למידע נוסף על מיסוי שכירות נדל"ן בחו"ל לחצו כאן.

העברת כספים מישראל לצרפת

על פי סעיף 170(א) לפקודת מס הכנסה, כל העברת תשלום לתושב חוץ חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 25%. רשות המסים יכולה לאפשר, בנסיבות מסוימות, להפחית או לבטל את ניכוי המס במקור. משרדנו מטפל בענייני ניכוי מס במקור מול רשות המסים בישראל.

במתן ייעוץ בנוגע להעברת כספים לחו"ל, בנוסף לנושא ניכוי המס במקור, משרדנו מטפל בדרישות הבנקים הזרים, כגון אישור רואה חשבון בנוגע לתשלום מיסים ובוחן פעולות נוספות הנדרשות לאור הסטנדרט האחיד של CRS בין המדינות – חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות המתבצעים תחילה באמצעות הבנקים ולאחר מכן בין רשויות המס של כל שתיים מדינות.

הבנקים מערימים קשיים רבים וגובים עמלות גבוהות על המרת שקלים למטבעות אחרים, לכן חשוב להתייעץ לפני העברת הכספים – צרו קשר.

למידע נוסף על העברות כספים לחו"ל לחצו כאן.

סוגי ישויות עסקיות בצרפת

הפעילות העסקית בצרפת יכולה להתנהל במסגרת סוגים רבים של גופים עסקיים, שכללי ההפעלה של כל ישות שונים ויש להן השלכות שונות לגבי האחריות המשפטית של בעלי המניות.

הישויות הבולטות ביותר של צרפת הן:

 1. חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) LLC (SARL): זהו הסוג הנפוץ ביותר של חברה בצרפת. סוג ישות זה מספק את היתרון של מסגרת פשוטה שבה אחריות השותפים מוגבלת לתרומות שלהם. אין דרישה חוקית לסכום הון מינימלי, וישנה דרישה למינימום שני שותפים.
 2. חברה בערבון מוגבל (בע"מ) לאדם יחיד (EURL): ניתן לראות את הישות הזו כסוג נבדל של חברה בערבון מוגבל, המובחן על ידי העובדה שיש לה בעל מניות יחיד. הרווחים שלה כפופים אוטומטית למס הכנסה על שם בעל המניות.
 3. חברה בערבות מוגבלת פרטית (SELARL): התקנות החלות עליה דומות לאלו של ה-SARL, תוך התחשבות בדרישות הייחודיות ובשיקולים האתיים הספציפיים למקצועות שעבורם נועדו.
 4. חברה ציבורית בערבון מוגבל (בע"מ) (SA): ה-SA דורש מינימום של שני בעלי מניות והון מניות מינימלי של 37,000 אירו. היא מנוהלת על ידי נשיא ומנכ"ל, שיכולים להיות אותו אדם, יחד עם דירקטוריון המורכב משלושה חברים לפחות, ומינוי מבקר הוא חובה. בשל התקנות התפעוליות המורכבות שלה, חברה ציבורית בע"מ מומלצת בדרך כלל לפרויקטים בקנה מידה מסוים. שימוש בישות זו מתאים גם כאשר בעלי מניות לא פעילים מבקשים להפעיל שליטה בתוך הדירקטוריון. אחריות בעלי המניות מוגבלת להיקף תרומותיהם.
 5. חברת מניות משותפת פשוטה (SAS): חברה זו אינה מתאימה למיזמים עסקיים שיזמו יזמים בודדים. למרות שתקנותיו דומות לחברה ציבורית בע"מ, הוראות מסוימות הופשטו. למשל, אין דרישת מינימום להון מניות. יתרה מזאת, מינוי רואה חשבון מבקר הוא חובה רק עבור SAS גדולים יותר או בעלי קשרי הון לחברות אחרות. ניתן להקים את ה-SAS עם שותף אחד בלבד.

חוקי תמריצים בצרפת

בצרפת, לחברות צעירות וחדשניות מוענקות הקלות מס במו"פ (מחקר וניסוי) בצורת זיכוי מס מבוסס נפח והן פטורות גם מתשלום דמי ביטוח לאומי (SSC). זה מעודד פעילויות מחקר ופיתוח על ידי מתן הטבות כספיות לעסקים אלה.

חוק מס זה משלב היבט משמעותי לפיו זיכוי מס המו"פ נקבע בשיעור של 30%. עם זאת, עבור הוצאות מו"פ העוברות את הסף של 100 מיליון אירו, שיעור האשראי יורד בהדרגה ל-5%. מבנה זה מעודד ותומך בהשקעות במחקר ופיתוח, במיוחד עבור ארגונים קטנים ובינוניים.

אמנות כפל מס

אלבניה

ארגנטינה

בריטניה

הרפובליקה הקוריאנית

ישראל

מלזיה

סנגל

קזחסטן

אוזבקיסטן

ארמניה

ג'מייקה

וייטנאם

כוויית

מלטה

סנט פייר

קטאר

אוסטריה

ארצות הברית

גאנה

ונצואלה

לבנון

מצרים

ספרד

קירגיזסטן

אוסטרליה

אתיופיה

גבון

זימבבואה

לוקסמבורג

מקדוניה

סרביה ומונטנגרו

קלדוניה החדשה

אוקראינה

בוטסואנה

גינאה

זמביה

לטביה

מקסיקו

סרי לנקה

קמרון

אזרבייג'ן

בולגריה

גרוזיה

חוף השנהב

ליטא

מרוקו

עומאן

קנדה

איחוד האמירויות הערביות

בוליביה

גרמניה

טג'יקיסטן

מאוריטניה

נורווגיה

ערב הסעודית

קפריסין

איי קומורו

בוסניה והרצגובינה

דנמרק

טוגו

מאוריציוס

ניגריה

ערב הסעודית

קרואטיה

אינדונזיה

בורקינה פאסו

דרום אפריקה

טוניסיה

מאלי

ניו זילנד

פולין

רומניה

איסלנד

בחריין

הודו

טורקיה

מדגסקר

ניז׳ר

פולינזיה הצרפתית

רוסיה

איראן

בלגיה

הולנד

טורקמניסטן

מולדובה

נמיביה

פורטוגל

שוודיה

אירלנד

בלרוס

הונגריה

טרינידד וטובגו

מונגוליה

סין

פינלנד

שוויץ

אלג'יריה

בנגלדש

הפיליפינים

יוון

מונטנגרו

סינגפור

פקיסטן

תאילנד

אסטוניה

בנין

הרפובליקה המרכז אפריקאית

יפן

מונקו

סלובניה

צ'ילה

 

אקוודור

ברזיל

הרפובליקה הצ'כית

ירדן

מלאווי

סלובקיה

קונגו

 

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים