ישראל – פינלנד אמנת מס

Israel – Finland Tax Treaty

ישראל – פינלנד אמנת מס

היבטי מס ישראל פינלנד

פינלנד מתנהלת כמדינת רווחה שוויונית בעלת איגודים מקצועיים חזקים, בעלות ממשלתית גדולה על חברות מקומיות, רגולציה ומיסוי פנימי גבוה. מצד שני היא מצליחה לשמור על איזון ולאפשר כלכלה מתקדמת ויציבה. המגזר העסקי בפינלנד הוא תחרותי ומתקדם. בפינלנד יושבות כמה מן החברות החזקות בעולם בתחומי התקשורת, האלקטרוניקה וההנדסה.

מידע ספציפי בנושא השקעות נדל"ן בפינלנד ובמדינות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו בעמוד השקעות נדל"ן בחו"ל.

פעילות עסקית בפינלנד

פינלנד היא בין המדינות בהן משרדנו מתמחה בסיוע ללקוחות בביצוע פעילות עסקית. זאת בזכות קשרים רבים, הן עם רואי חשבון ועורכי דין, והן עם גופים עסקיים מקומיים. במסגרת זו אנו מסייעים בהקמת חברה בפינלנד, פתיחת חשבון בנק בפינלנד, קישור לעסקים פיניים, ומתן סיוע וייעוץ משפטי. 

בין ישראל ופינלנד נחתמו מספר הסכמים:

  1. אמנה בדבר ביטוח סוציאלי (ביטוח לאומי);
  2. אמנה למניעת כפל מס.

ביטוח לאומי ישראל – פינלנד:

בשנת 1999 נכנסה לתוקף אמנה לעניין ביטוח סוציאלי ישראל פינלנד, שמטרתה לנסות ולמנוע מצב של כפל ביטוח לאומי בין שתי המדינות. 

לקריאת מסמך המפרט על האמנה לחצו כאן.

אמנה למניעת כפל מס ישראל פינלנד:

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם בילטראלי, אשר במסגרתו קובעות שתי מדינות את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות.  אמנת המס הבילטראלית בין ישראל לפינלנד נחתמה בשנת 1997 ונכנסה לתוקף בתאריך ה-01/01/1999.

תחולת ה-MLI: 

ה-MLI הוא מנגנון אוטומטי לתיקון אמנות מס בילטרליות כאשר על מנת להחילו, שתי המדינות אמורות לחתום על האמנה המולטילטרלית ולאשר את החלתה בדין הפנימי שלהן. גם ישראל וגם פינלנד חתמו על האמנה המולטילטרלית (MLI) בשנת 2017. ישראל אשררה את האמנה ב-01/01/2019 ואילו פינלנד אשררה אותה ב-01/06/2019. משמעות הדבר היא שהאמנה בין ישראל ופינלנד השתנתה אוטומטית בהתאם לאמנת ה-MLI ובכפוף להסתייגויות שקבעו שתי המדינות, החל מתאריך: 01/01/2020. 

רשימת הסעיפים באמנת ה-MLI שיחולו עקב אשרור ההסכם ע"י ישראל ופינלנד וישפיעו על האמנה הבילטראלית: 

  • סעיף 7 – מניעת ניצול לרעה של האמנה (סעיף 7[1] יחול).

לקריאת הנוסח המלא של האמנה בעברית לחצו כאן.

נוסח באנגלית ניתן למצוא כאן.

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים