אופציות לעובדים – טפסים למסלולים ירוקים

אופציות לעובדים - טפסים למסלולים ירוקים

אופציות לעובדים – טפסים למסלולים ירוקים

מהו "מסלול ירוק"?

מסלול ירוק הוא הליך מקוצר אשר מטרתו העיקרית היא לקצר הליכים מול רשות המסים בתחומים מסוימים. הליך זה נועד לקבוע מסגרות קבועות מראש וקריטריונים, המאפשרים לרשות המסים לקבוע החלטת מיסוי על סמך הצהרות והתחייבויות של המבקשים וזאת ע"י מילוי והגשת טופס ייעודי לכל סוג בקשה. הטפסים הייעודיים לכל בקשה בנויים בתבנית קבועה של פרטים כלליים, תיאור העובדות, פירוט הבקשה, הסדר המס המבוקש ותנאיו, הצהרה והתחייבות.

משרדנו מטפל בכל שלבי הבקשה, החל משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת החלטת המיסוי הנדרשת לנישום כולל דיוני שומה וייצוג מול המחלקה המקצועית ברשות המסים, תוך מתן תשומת לב לדיוקים והנקודות החשובות היכולות למנוע חשיפות משמעותיות.

במאמר זה נתמקד בתחום של אופציות ומניות לעובדים.

פרוט והסבר לטפסים המצויים במסגרת המסלול הירוק

 

טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (Restricted Stock Unit)

כדי שהקצאת מניות RSU תיכלל תחת מסלולי המיסוי של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (הפקודה) נדרש לאשר זאת לפני הקצאת המניות לעובדים, ולקבוע שהמניות האלו עולות לכדי אופציות בעתיד של העובדים. רק כך, בתום תקופת ההבשלה ניתן יהיה להחיל את הוראות המיסוי של סעיף 102 לפקודה על המניות, למרות שמדובר במניות כבר במועד הקצאתן ללא תוספת מימוש מצד העובדים.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים

זוהי בקשה ממנהל רשות המסים הנועדה להסדיר מחדש את תמחור האופציות לעובדים במקרים בהם נגרם שינוי בהטבה לעובדים, כמו בעת ירידת שווי השוק של מניות החברה או כל סיבה אחרת.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה ציבורית (NET EXERCISE)

מטרת הפנייה לרשות המסים בבקשה להיכלל במסלול ירוק זה היא לדאוג שחבות המס של העובדים בעת מימוש האופציות לא תיפגע כתוצאה מיישום מנגנון מימוש נטו. מימוש נטו הוא מנגנון מיסוי על גובה ההטבה בלבד לפישוט הליכי מיסוי ישיר העוקף את התהליך הטכני של הקצאת אופציות, קניית מניות, מכירה ומיסוי. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא כאן.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן

סעיף 3(ט) לפקודה הוא סעיף הדוחה את מועד חיוב המס בגין ההטבה שמקבל בעל שליטה בחברה למועד מימוש האופציות בהתאם לעמידה בתנאים מסוימים. מסלול הקצאה לפי סעיף 3(ט) לפקודה מחייב בשיעורי מס של הכנסת עבודה, כלומר שיעורי המס יכולים להגיע עד 50%. בקשה זו נועדה להחליף מסלול אופציות שהוקצו על פי הוראות סעיף 3(ט) לפקודה למסלול אופציות על פי הוראות סעיף 102 לפקודה, מסלול הוני עם נאמן מדווח עבור בעלי שליטה שהם גם שכירים.

קיימת חשיבות רבה לסוג המסלול הנבחר בעת ההקצאה, בהיבט מיסוי המניות בעת מימושן. לאור זאת חשוב להתייעץ עם איש מקצוע מומחה בתחום קודם בחירת מסלול ההקצאה.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן

קיימים סוגים שונים של מסלולי הקצאת אופציות לעובדים. מסלול בקשה זה נועד לבצע שינוי במסלול ההקצאה, מהקצאה ללא נאמן אל מסלול הקצאת אופציות לעובדים עם נאמן. המשמעות היא שהנאמן הוא המחזיק באופציות שהוקצו במסגרת ההקצאה והוא היד המבצעת של רשות המסים מול החברה המקצה.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 922: מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיבידנדים 

בקשה זו נועדה להגן על גובה ההטבה של העובד במקרה של ירידת שווי המניה במועד מימוש האופציות למניות לעומת שווי המניה במועד קבלתה. לשם כך, נקבעו מנגנוני התאמה שתפקידם במקרה של בגין השינוי במבנה ההון של החברה כתוצאה משינויי ההון ו/או מחלוקת מניות ההטבה ו/או מחלוקת דיבידנד/זכויות.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

טופס 926 : הקצאות לעובדים מכוח תכנית ESPP עם נאמן(Employee stock purchase plan)

בקשה זו נועדה להחיל על המניות שיונפקו לעובדים במסגרת תכנית ה- ESPP את הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן. מדובר בתוכנית תגמול לעובדים שקיבלו זכות לרכוש מניות של חברת האם של החברה בה הם מועסקים וביצעו מרצונם תשלום מתוך השכר (תוספת מימוש) בתקופת הבשלת האופציות.

יש לציין כי קיים טופס 927 שמטרתו זהה, אך יש למלא אותו בעת שאין נאמן.

לצפייה בטופס 926 (עם נאמן) לחצו כאן.

לצפייה בטופס 927 (ללא נאמן) לחצו כאן.

טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה

במקרה של מיזוג/רכישה של חברה שיש לה תוכנית הקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה, קיימת משמעות רבה לקבלת החלטת מיסוי לצורך שמירת רצף הזכויות של העובדים מכוח התוכנית הקיימת, תוך מחיקת האופציות והקצאת אופציות מקבילות לזכויות שנמחקו. לצורך קבלת ההחלטה יש לעמוד בתנאים מסוימים המפורטים "במסלול הירוק" ובכך לשמור על רצף הזכויות מכוח סעיף 102 לפקודה.

לצפייה בטופס לחצו כאן.

חשוב לתת את הדעת ולהיוועץ עם אנשי מקצוע המתמחים בכל הביטי המיסוי של אופציות לעובדים עוד בשלב קבלת ההחלטה על הקצאה חדשה/שינויים בהקצאה קיימת, וזאת לאור החשיבות של עמידה בתנאים ובמגבלות של סעיף 102 לפקודה על מנת שיהיה ניתן להחיל את כללי המיסוי המועדפים של סעיף 102 לפקודה. צרו איתנו קשר ונתאם איתכם פגישת היכרות בהקדם.

מאמרים נוספים בנושא אופציות:

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים