חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

התייחסות בינלאומית למטבעות וירטואליים

התייחסות דנמרק לעסקאות במטבעות וירטואליים:

 רשות המס הדנית מבהירה את הנהלים בעניין מיסוי נכסי קריפטו

במרץ 2024, מנהל המכס והמיסים הדני התייעץ והבהיר את הנהלים למיסוי של מסחר בנכסי קריפטו כאמור ב- "חוזר – מס הכנסה"  מס' 24-0334438 – וחלק מאלו הן:

  • שינוי של שיטת החישוב הרגילה לשיטת חישוב המתאימה למסחר של מטבעות קריפטוגרפים.
  • התאריך האחרון לעדכון שומות המס לשנת 2020 הוא עד ל- 1 במאי 2024 ועליו לכלול את הנהלים שפורסמו בחוזר – מס הכנסה האמור.
  • כאשר עלות הרכישה של נכס הקריפטו אינה מתועדת, ההפקדות במדינה יחושבו לצורכי מס כאילו נרכשו בעלות רכישה של 0 קרונות דניות.

התייחסות הונדורס לעסקאות במטבעות וירטואליים:

מדינות רבות ברחבי העולם רואות בסחר בקריפטו, איום על המערכת הפיננסית בתחומן ומסרבות להכיר בו כהילך חוקי. כעת, הונדורס הלכה צעד אחד קדימה וה- CNBS בהונדורס (הנציבות הלאומית לבנקאות וניירות ערך) אסרה על המוסדות שבפיקוחה לעסוק בכל פעילות הקשורה לקריפטו ומטבעות וירטואליים. החלטה זו נבעה מהחשש מהלבנות הון, סיכונים תפעוליים והונאות. המשמעות היא שחברות השקעות, בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים לא יוכלו לעסוק בפעילויות הקשורות למטבעות קריפטוגרפים, לרבות החזקה, השקעה או סיוע בעסקאות.

כיום הדין בהונדורס לא כולל הוראות חוק המסדירות פעילות ונכסי קריפטו, על אף שפעילות כאמור אכן קיימת ברחבי הונדורס. יתרה מכך, קיימת עיירת נופש, הונדורס פרוספרה, הפועלת כאוטונומיה מנהלית, פיסקלית ותקציבית אשר הודיעה בשנת 2022 על אימוץ ביטקוין כהילך חוקי בתחומה. כעת, בעקבות ההחלטה כאמור, מוסדות פיננסים רשמיים בהונדורס לא יוכלו לקיים פעילות הקשורה למטבעות וירטואליים וקריפטו.

צעד זה מרחיק לכת לאור כך שבשנים האחרונות מדינות רבות בעולם מתייחסות לרווחים מקריפטו ומטבעות וירטואליים כנכסים החייבים במס וכן לאור מגמה הולכת וגדלה של מדינות לפתוח את שעריהן בתחום המסחר במטבעות וירטואליים. אף בהונדורס עצמה במהלך 2022, הבנק המרכזי הצהיר כי הוא בוחן את הכדאיות החוקית של הנפקת מטבע וירטואלי משלו שיוסדר ויוכר כהילך חוקי.

גם בישראל ניתנה לאחרונה התייחסות למטבעות קריפטוגרפים במסגרת נוהל חדש שהוציאה רשות המיסים- "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר". נוהל זה נועד לאפשר תשלומי מס מפעילות קריפטו לאור הבעית החוזרות ונשנות מול בנקים אשר מסרבים לקבל כספים שמקורם בפעילות קריפטו בשל חשש מהלבנות הון. למידע נוסף אודות הנוהל החדש לחצו ולקריאת מאמרו של רו"ח (משפטן) נמרוד ירון שהתפרסם ב- YNET  לחצו. נוהל זה מגיע על רקע השינויים הצפויים לחול בשנת 2024 בתחום הקריפטו ובתוך כך, נוהל גילוי מרצון- קריפטו. להרחבה בנושא לחצו.

משרדנו מתמחה בליווי לקוחות בתהליכי הסדרת פעילויות ורווחים ממטבעות קריפטוגרפים ווירטואליים למול הבנקים והמוסדות הפיננסים הרלוונטיים. בנוסף, לאחרונה השקנו מוקד אינטרנטי לפניות אנונימיות בתחום הקריפטו אשר במסגרתו אנו בודקים פניות ובוחנים מהי הדרך המיטבית להסדרת ענייני המס. להגשת פנייה אנונימית אנו מזמינים אתכם ללחוץ על הקישור- פנייה אנונימית בתחום הקריפטו.

התייחסות לטביה לעסקאות במטבעות וירטואליים:

בתאריך 24.1.2024 פרסם מנהל הכנסות המדינה הלטבי קובץ הנחיות יישום תקנות מס וחשבונאות על עסקאות עם מטבע וירטואלי. בקובץ, ממשלת לטביה חזרה על העמדה הרשמית אשר קובעת שמטבעות קריפטו הם לא מטבע ולא הילך חוקי וניתחה את הנושא. הקובץ כולל את דעתה של ממשלת לטביה על המעמד המשפטי ועל הסיכונים הכלולים בשימוש במטבעות וירטואליים.

יש לציין הקובץ מפרט באופן כללי את העמדה האירופאית (אשר זהה לעמדה הישראלית במועד פרסום הקובץ). העניין די מפתיע מכיוון שהקובץ יצא לאחר שהיו איתותים מלטביה לגבי התייחסות מקלה יותר לעניין מטבעות וירטואליים, בהתחשב בגישה המקלה של אסטוניה השכנה. ההערכה שלנו היא שהמטרה של הקובץ היא לקבע עמדה לגבי התייחסות רשמית (אשר תחול אחורה) לקראת פרסום הקלות בתחום.

הנהלת חשבונות במטבעות וירטואליים:

הקובץ קובע, שהנהלת החשבונות חייבת לכלול עסקאות שנעשו במטבעות וירטואליים כאשר הן מומרות ליורו וכלולות בספרי החברה. במאזני החברה, צריך לבצע שערוך לשווי המטבעות הוירטואליים כך שירשמו בשווי שוק או עלות – כנמוך מביניהם (למעשה – ככל נכס אחר).

מיסוי עסקאות במטבע וירטואלי:

היום בו הנישום מקבל כסף או שווה כסף נחשב ליום קבלת ההכנסה ממכירת מטבע וירטואלי. גם בהחלפה עם מטבע וירטואלי אחר. הכנסה ממכירת מטבע וירטואלי ליחיד (אדם טבעי) חייבת במס רווח הון בשיעור של 20%. הדיווח עליה צריך להיות בהתאם לכללים הרגילים – אם ההכנסה עלתה מעל 1,000 יורו לרבעון – ב-15 לחודש העוקב עבור הרבעון. אם מתחת ל-1,000 יורו – פעם בשנה.

עבור תושבי חוץ (מחוץ ללטביה) יש חובת דיווח עד ל-15 בחודש שלאחר חודש הפקת ההכנסה. ייצור מטבעות וירטואליים נחשב כהכנסה עסקית.

מע"מ בעסקאות של מטבעות וירטואליים:

בחוק אין התייחסות, יש להתייחס לפסיקה בנושא. הפסיקה קובעת שעסקה של רכישה ומכירה של מטבעות וירטואליים היא עסקה פטורה ממע"מ, משכך – אין גם חובה להרשם בפנקס משלמי המע"מ של ה-SRS עבור אדם שכל עיסוקו הוא רגישה ומכירה של מטבעות וירטואליים.

הקובץ גם מפרט פסיקה בתחום, ודוגמאות ליישום ההנחיות האמורות על מקרים ספציפיים.

לצפייה בקובץ לחץ כאן

להתייעצות עם מומחה במסים