מיסוי אופציות לעובדים בעת גירושין

מיסוי אופציות לעובדים בעת גירושין

מיסוי אופציות לעובדים בעת גירושין

מיסוי אופציות לעובדים - בעיות מיסוי נפוצות עקב גירושים

מיסוי אופציות לעובדים בעת גירושין, בכל הליך גירושין בין בני זוג מתבצע הליך של חלוקת רכוש הן מבחינת הידועים בציבור עליהם חלה הלכת השיתוף והן מבחינת הנשואים עליהם חל חוק יחסי ממון. החוק וההלכה במדינת ישראל אומרים כי כל הרכוש אשר נצבר במהלך החיים המשותפים בין בני הזוג מתחלק באופן שווה בין הצדדים, למעט מקרים בהם קיים הסכם ממון המגדיר מראש את החלוקה הרכושית בין בני הזוג. חלוקת הרכוש מתייחסת בנוסף לנכסים הבלתי מוחשיים אשר נצברים במהלך החיים המשותפים וזאת לרבות אופציות לעובדים. אם במצב רגיל ההחלטות לעניין חלוקת הרכוש הן קשות ומסובכות, הרי שבמקרה של עובדי הייטק הן קשות שבעתיים.

הייטקסיטים רבים מועסקים בחברות הייטק אשר מציעות אופציות לעובדים כחלק מהטבות השכר המגיעות להם. הסכם האופציות מתגבש בין העובד למעסיק בדרך ככל בחוזה העבודה או בחוזה חיצוני לחוזה העבודה. בחוזים אלו מפורטים בדרך כלל משך תקופת ההבשלה (ווסטינג), אפשרויות מימוש, הגבלות סחירות ועוד. בהליך הגירושין עולות שאלות משני בני הזוג כיצד יחולקו האופציות ואיזה חלק מגיע למי מבני הזוג. בכלל זה הדבר החשוב הוא הסכמה של בני הזוג על "מועד הקרע" וזאת במטרה לקבוע את תקופת החלוקה של האופציות שניתנו לעובד.

בשונה ממניה אשר מקנה בעלות באותה החברה שנתנה את האופציה, אופציה היא זכות עתידית אשר יכולה להתממש רק במועד ההבשלה. החוזה אשר נחתם בין עובד לחברה קובע את מועדי ההבשלה של האופציות (vesting) ואת אופן המימוש של האופציות.

כדי לקבוע כיצד יחלוקו האופציות בין בני הזוג יש לקחת בחשבון בין היתר את המטרה שלשמה ניתנו אופציות אלו יש להבין האם ניתנו כבונוס עבור עבודה בעבר או בעתיד. בנוסף, יש לבדוק האם האופציות תלויות בהמשך עבודתו של מקבל האופציות, מכיוון שיכול להיות שהאופציות שהן במרכז הדיון כלל לא יגיעו לרשות העובד בסופו של דבר כמניות, אלא יופקעו.

יש הבדל בין מצב שבו האופציות ניתנו בחברת בת או בחברה אם, בחברה ישראלית או בחברה אמריקאית וכמובן שיש גם רלוונטיות לשאלת האזרחות של מקבל האופציה.

שיקולים אלו ודומים להם נלקחים בחשבון בעת חלוקת האופציות בין בני הזוג. חלוקת אופציות לעובדים אגב הליך הגירושין הוא נושא מורכב אשר דורש התייחסות מקצועית. לצערנו, החלטות של בית המשפט לעניינ משפחה מראות שלא כל השופטים מבינים את המשמעויות הכלכליות של אופציות לעובדים ושהחלטות שמתקבלות לא תמיד נשענות על היגיון כלכלי איתן. משרדנו מומחה בכל הנוגע למיסוי אופציות עובדים וכן, מייעץ ליחידים ועורכי דין בכל הנוגע לסוגיה של מיסוי אופציות לעובדים.

מכירת נכסים במסגרת הסכמי גירושים

מס רווח הון עקב גירושין: הסכם גירושים הוא ההסכם החשוב ביותר לאחר פרידה בין בני הזוג משמעותו אשר לפיו יתנהלו כל אחד מהצדדים לאחר הגירושים, בין היתר הסכם הגירושים כולל בתוכו גם את חלוקת הרכוש בין בני הזוג. הסכם גירושים יהיה תקף רק לאחר קבלת פסק דין המאשר את הסכם חלוקת הרכוש.

בעת חלוקת נכסי המקרקעין שהיו בבעלות משותפת של שני בני הזוג ערב הגירושים סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין קובע שכאשר מועבר נכס מקרקעין אגב הגירושין ההעברה לא תיחשב כמכירה.

חשוב לדעת כי למרות קביעתו של חוק מיסוי מקרקעין בדבר ההעברה אגב הגירושין שהיא אינה חייבת במס אין סעיף דומה בפקודת מס הכנסה. רשות המסים מכירה בלקונה הזו ולכן מאפשרת הסדרים של העברה ללא מס במסגרת גירושין.

כאשר מנוסח הסכם הגירושים יש להשים לב שכל הזכויות אשר מגיעות למי מהצדדים נשמרות לו. אחת ההטבות שמציע חוק מיסוי מקרקעין הוא פטור ממס שבח כאשר מדובר בדירה יחידה וזאת בשים לב למועדים שבה נרכשה הדירה, שווי הדירה ועוד. כאשר זוגות מתגרשים יש להשים לב גם לתקופות ההחזקה בנכס עד למכירתו כדי שזו תוכל להיחשב למכירה אשר פטורה ממס שבח. מכירת דירות מגורים אגב הליך הגירושין הוא נושא מורכב אשר דורש התייחסות מקצועית כפולה האחת, התייחסות מבחינת דיני המשפחה והכללים הרכושיים והשנייה התייחסות מבחינת דיני המס.

הערכת שווי נכסים בעת גירושין

בניגוד למניה של חברה ציבורית, אשר שוויה ברור וידוע (למרות שאיננו יציב) כאשר אנחנו באים להעריך שווי של נכס מסוים, חברה פרטית, אחזקות של מטבעות קריפטוגרפיים, יצירות אמנות וכו' יהיה צורך בד"כ בשימוש של מתודות שונות להערכת שווי חברות או נכסים.

הבדלים במס בין נכסים במסגרת איזון משאבים

בעת איזון המשאבים וחלוקת הרכוש יש צורך להתייחס למס הסופי שיוטל על מכירת הנכס או לפחות על הערכה שלו. לדוגמה, מצב שבו תמונה שמוחזקת על ידי בני הזוג (יצירת אומנות מקורית) מוערכת ב100,000 דולר וכן שווי מניות בחברה פרטית מוערכות באותו הסכום. בן הזוג שיקבל את המניות יאלץ לשלם מס בשיעור 25%-33% במכירה, אבל בן הזוג שיקבל את התמונה ימכור אותה לא מס כלל!.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים