Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מיסוי נאמנויות

מיסוי נאמנויות

מיסוי נאמנויות

מיסוי נאמנויות ותכנון מס בנאמנות

נאמנויות הן מערכת יחסים משפטית הנוצרת מכוח הסכם במסגרתו מעביר בעל נכסים (יוצר הנאמנות) נכסים השייכים לו לידי אדם אחר (הנאמן), במטרה שהאחרון ינהלו לטובת אדם שלישי (הנהנה).

עד לתיקון 132, התיקון שבעצם יצר את תחום המיסוי הבינלאומי בישראל, לא היו נאמנויות בבסיס המס הישראלי. בשנת 2006 בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה הוכנסו לראשונה, נאמנויות לדיני המס בישראל. תיקון 147 למעשה קבע את חובת המס החלה על נאמנויות. חבות המס של הנאמנות נקבעת בהתאם לתושבות היוצר.

במסגרת תיקון 147 הוגדרו ארבעה סוגים של נאמנויות כדלהלן:

  • נאמנות‏ תושבי ‏ישראל (סעיף 75ז לפקודה)
  • נאמנות ‏יוצר‏ תושב חוץ (סעיף 75ט לפקודה כנוסחו עובר לתיקון 197)
  • נאמנות ‏נהנה‏ תושב‏ חוץ (סעיף 75י לפקודה)
  • נאמנות ‏לפי‏ צוואה (סעיף 75יב לפקודה)

בשנת 2013 נערך עוד תיקון מהותי, תיקון 197 לפקודת מס הכנסה, אשר שינה סדרי עולם במיסוי הנאמנויות.  החל משינוי ההגדרות ועד להרחבת בסיס המס לנאמנויות אשר לא נכללו בו עד התיקון.

במסגרת תיקון 197 בוטל המעמד של נאמנות יוצר תושב חוץ ובמקומה הוגדרו נאמנויות אלה:

  • נאמנות ‏נהנה ‏תושב‏ ישראל שאינה‏ נאמנות ‏קרובים‏ (סעיף 75ח1(א) לפקודה)
  • נאמנות ‏נהנה‏ תושב‏ ישראל ‏שהיא ‏נאמנות ‏קרובים (סעיף 75ח1(ב) לפקודה)
  • נאמנות ‏תושבי ‏חוץ (סעיף 75ט לפקודה כנוסחו אחר תיקון 197)

חבות המס וסיווגה של הנאמנות תלויה בזהות ותושבות היוצר וזהות הנהנה בכל נאמנות. שינוי סטטוס התושבות של אחד מהשניים יכול לגרור אירוע מס. פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה ותיקוני החוק בנושא הנאמנויות הם מקיפים, מהותיים ובעיקר סבוכים.

התיקונים שנערכו כוללים שינויים בהכללת סוגי נאמנויות מסוימות בבסיס המס, והצעת הסדרים שונים בעבור כל סוג נאמנות. תיקונים אלו דורשים ניתוח מעמיק של כל מקרה לגופו בצורה האופטימלית. וכמו כן סיווג מדויק של יוצרי ונהני הנאמנות בהתאם להגדרות המופיעות בחוק.

מעבר בין סוגים שונים של נאמנויות

כאמור, נאמנויות בפקודת מס הכנסה מחולקות לשישה סוגים שונים. הסוגים השונים נחלקים לקבוצות על פי תושבות היוצר והנהנה. ככל שישנם שינויים בתושבותם של היוצר או של הנהנה,  שינוי זה ישפיע על סוג הנאמנות ויגרור אירוע מס בנאמנות.

לדוגמה, בנאמנות תושבי ישראל, כאשר הנהנה מעתיק תושבות מחוץ לישראל, הדבר יגרור אירוע מס – ניתוק תושבות הנאמנות. יש להפעיל את סעיף 100א לפקודה ולשלם מס על נכסי הנאמנות. במקרה אחר, יוצר הנאמנות עשה "עליה" לישראל, ייתכן והנאמנות זכאית להטבות עולה חדש.

הקניה וחלוקה מנאמנות

הקניה לנאמנות – הכנסת נכס ע"י יוצר הנאמנות לתוך הנאמנות.

חלוקה בנאמנות – חלוקת נכסי הנאמנות לנהנים.

על פי סוג הנאמנות המפורטים לעיל, ניתן לקבוע האם ההקניה והחלוקה מהנאמנות מהווים אירוע מס חייב או פטור. עקרון מיסוי הנאמנויות מתבסס על עקרון רצף המס. על מנת לבחון האם החלוקה/ ההקניה מהווים אירוע מס חייב בנאמנות ספציפית, יש צורך למפות את הנאמנות ואת ההיסטוריה שלה. בכך למפות את הרצף המיסוי וכן לבחון את הוראות החוק במצבים השונים.

זיכויים, ניכויים ופטורים אישיים בנאמנות

מיסוי נאמנויות מאוד מזכיר מיסוי יחיד אך איננו זהה למיסוי יחיד. נאמנויות אינן זכאיות לנק' הזיכוי של יחיד וכן אינן משכללות פטור נכה לחבות המס שלהן. כמו כן, מדרגות המס השולי אינן מדורגות ופעילות עסקית בנאמנויות תחויב במדרגה הגבוהה ביותר.

ישנם מצבים מסוימים בהם ניתן לבקש מרשות המיסים, לכלול את הכנסת / הפסד הנאמנות בתיק היוצר/ הנהנה בכפוף לתנאים. ואומר, ההכנסה כולה (או ההפסד) נזקפת ליחיד וממוסה בהתאם לכללים החלים עליו.

משרדנו הוא בעל ניסיון עשיר בתחום הנאמנויות, הקמה, הסדרה וטיפול שוטף.
כמו כן המשרד מתמחה בניהול מו"מ להסדרת הנאמנויות השונות מול רשות המיסים.

למידע נוסף בנושאי מיסוי בינלאומי קראו כאן >

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים