חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חוות דעת

חוות דעת

חוות דעת

חוות דעת בכל תחומי המס: תושבות, סיווג הכנסות וחבות מס במקרים מיוחדים, מיסוי בינלאומי

חוות דעת רואה חשבון

חוות דעת רואה חשבון בכלל תחומי המס כולל: ניתוק תושבות, החוק לעידוד השקעות הון, סיווג הכנסה, אופציות לעובדים: נבחן את כל הנסיבות של הלקוח וכלל האפשרויות העומדות לו לחסכון במס. לחלק מהלקוחות יהיה רלבנטי להחיל את חוק עידוד השקעות הון, ללקוח שעושה רילוקיישן נבחן היתכנות לניתוק תושבות, וללקוחות שונים שקיבלו הכנסות שונות (למשל פיצויים במסגרת הליך משפטי) נבדוק את האפשרויות לסווג את ההכנסה במסגרת חוות דעת באופן המיטיב עם הלקוח ואשר עומד בדרישות הדין (לעתים קיימת אפשרות של פטור ממס). חוות הדעת הניתנות על ידי משרדנו נכתבות הן על ידי רואי חשבון והן על ידי עורכי דין על מנת להשיג את מלוא היתרונות ללקוח ולמעשה מעניקות לו חסינות פלילית.

יעוץ לתושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים

משרדנו מייעץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים לעניין הפטור אשר מגיע להם ומנחה אותם כיצד להתנהל ואיזו הכנסה חייבת בתשלום מס. יש לשים לב כי הפטור לעשר שנים לו זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים חל רק על הכנסות שמקורן בחו"ל, ולעתים נדרשת חוות דעת בעניין מקור ההכנסות או לעניין השאלה האם הלקוח עומד בתנאי תושב חוזר ותיק וכו'. חלק מתכנוני המס הנעשים על ידי משרדנו מבוססים על זכויות של העולה/ התושב החוזר הוותיק ובין היתר – הכנסות מחו"ל של חברה שמנוהלת על ידו לא חייבות במס. להרחבה על ייעוץ לתושבים חוזרים ועולים חדשים.

הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט

משרדנו נותן חוות דעת לצדדים שונים במסגרת הליך משפטי, לרבות עדות בית משפט, במגוון תחומי המס השונים כולל מיסוי בינלאומי, סיווג הכנסות, מע"מ וכו'.

ליצירת קשר

תחומי התמחות

להתייעצות עם מומחה במסים