ישראל – אוסטריה אמנת מס

ישראל - אוסטריה אמנת מס

ישראל – אוסטריה אמנת מס

היבטי מס ישראל אוסטריה

הרפובליקה האוסטרית היא מדינה בעלת כלכלת שוק מפותחת הקשורה בצורה אדוקה לשאר הכלכלות של האיחוד האירופי, לרבות בקשרי מסחר חזקים בעיקר במגזרי הביטוח והבנקאות, בפרט לזו של גרמניה. הכלכלה האוסטרית מתאפיינת במגזר שירותים נרחב, במגזר תעשייתי יציב, ובמגזר חקלאי קטן אך מפותח מאד.

החברות באיחוד האירופי הביאה לאוסטריה זרם של משקיעים זרים, שנמשכו לגישתה לשוק האחיד (SEM) ולקרבתה לכלכלות האחרות של האיחוד האירופי.

המאפיינים האטרקטיביים של אוסטריה כוללים יציבות פוליטית, קשרים בינלאומיים טובים וסביבה עסקית יציבה, ומשכך היא נתפסת כיעד יציב ואטרקטיבי להשקעה, והיא צפויה להמשיך ולהיתפס ככזאת.

פעילות עסקית באוסטריה

למשרדנו קשרים באוסטריה, הן עם רואה חשבון באוסטריה, עורך דין באוסטריה והן עם גופים במדינה אשר מאפשרים לנו לסייע ללקוחות בהקמת חברה באוסטריה, פתיחת חשבון בנק באוסטריה, קישור לעסקים שונים במדינה וסיוע בפעילות עסקית באוסטריה.

מידע ספציפי בנושא השקעות נדל"ן באוסטריה ובמדינות נוספות ניתן למצוא באתר שלנו בעמוד בעמוד השקעות נדל"ן בחו"ל.

בין ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האוסטרית נחתמו מספר הסכמים:

  1. אמנה בדבר ביטחון סוציאלי;
  2. הסכם סחר חופשי;
  3. הסכם סיוע הדדי בעניין מכס;
  4. אמנה למניעת כפל מס.

אמנה בדבר ביטחון סוציאלי – ישראל – אוסטריה

בין ישראל ואוסטריה קיימת אמנה לעניין ביטחון סוציאלי, ובהתאם ייתכן כי לא יחול כפל תשלום ביטוח לאומי.
אמנה זו תקפה החל מתאריך 1.12.1974.
פירוט ביחס לאמנה באתר המוסד לביטוח לאומי

הסכם הסחר חופשי

הסכם הסחר החופשי של ישראל עם ממשלת הרפובליקה האוסטרית כלול במסגרת ההסכם הקיים עם האיחוד האירופי, שהוא ההסכם הוותיק ביותר של מדינת ישראל. הסכם זה נחתם ב 20.11.95 ונכנס לתוקף ב 1.6.2000. ההסכם תוקן במהלך השנים והוא חל אוטמטית ביחס לכלל המדינות המצטרפות לאיחוד האירופי. ההסכם כולל פטור ממכס וביטול מכשולי סחר כגון היטלי יבוא.
נוסח האמנה המלא

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטריה

האמנה המקורית בין ממשלת ישראל לממשלת הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת כפל מס נחתמה בתאריך 29.1.1970, ונכנסה לתוקף בדיעבד בתאריך 1.4.1968.
בשל השינויים וההתפתחויות כלכליות, נחתמה האמנה העדכנית בדבר מניעת כפל מס בתאריך 28.11.2016, ונכנסה לתוקף בתאריך 1.1.2019.

משמעות החתימה על ה-MLI היא שמתקיימים חילופי מידע אוטומטיים בין רשות המסים באוסטריה לבין רשות המסים בישראל. במסגרת חילופי המידע, רשות המסים באוסטריה מדווחת באופן שוטף על ישראלים המחזיקים חשבון בנק ונכסים באוסטריה. לאחרונה רשות המסים השתמשה במידע זה וזימנה לחקירה פלילית נישומים המחזיקים חשבון בנק באוסטריה ולא דווחו על ההכנסות הנובעות ממנו.

השלכות החלת אמנת ה-MLI

MLI הוא מנגנון אוטומטי לתיקון אמנות מס בילטרליות כאשר על מנת להחילו, על שתי המדינות לאשררו בשילוב הסתייגויותיהן. ישראל חתמה ואשררה את אמנת ה-MLI כך שתקבל תוקף החל מתאריך 1.1.2019. אוסטריה אשררה את אמנת ה-MLI כך שתקבל תוקף החל מתאריך 1.7.2018. בהתאם, האמנה בין ישראל לאוסטריה השתנתה באופן אוטומטי בלפי אמנת ה-MLI ובכפוף להסתייגויות שקבעו שתי המדינות, החל מתאריך 1.1.2019.

משמעות החתימה על ה-MLI היא שמתקיימים חילופי מידע אוטומטיים בין רשות המסים באוסטריה לבין רשות המסים בישראל. במסגרת חילופי המידע, רשות המסים באוסטריה מדווחת באופן שוטף על ישראלים המחזיקים חשבון בנק ונכסים באוסטריה. לאחרונה רשות המסים השתמשה במידע זה וזימנה לחקירה פלילית נישומים המחזיקים חשבון בנק באוסטריה ולא דווחו על ההכנסות הנובעות ממנו.

רשימת הסעיפים באמנת ה-MLI שיחולו:
  • סעיף 7 – מניעת ניצול לרעה של האמנה. (סעיף 7[1] יחול).
  • סעיף 10 – מניעת ניצול לרעה של מוסד קבע הממוקם בתחום שיפוט של מדינה שלישית (סעיפים 10[1] עד 10[3] יחולו).
  • סעיף 13 – הימנעות מלאכותית מקיומו של מוסד קבע באמצעות פעילויות פטורות ספציפיות (סעיף 13[4] לא יחול).
  • סעיף 17 – התאמות מתחייבות (סעיף 9[2] יוחלף בסעיף 17[1]).

נוסח לא רשמי של האמנה באנגלית, כשהוא משולב עם הוראות ה- MLI באתר משרד האוצר

לקריאת הנוסח המלא של האמנה בעברית לחצו כאן.

נוסח באנגלית (ללא שילוב ה MLI) ניתן למצוא כאן

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים