ישראל – אוקראינה אמנת מס

Israel-Ukraine Tax Treaty

ישראל – אוקראינה אמנת מס

פרטי שגרירות ישראל באוקראינה

כתובת: 34 Lesya Ukrainka Blvd, קייב, אוקראינה
טלפון: 038-080-0210509
מייל: kyiv_migr@nativ.gov.il
אתר: לחץ כאן

We stand with Ukraine

UTC:
עיר הבירה:
שפה רשמית:
אוכלוסיה:
מטבע:
קוד חיוג:
סיומת אינטרנט:

+ 2
קייב
אוקראינית
37 מיליון
גריבנה אוקראיני
+380
.ua

יחסי ישראל – אוקראינה

ישראל ואוקראינה מקיימות שיתופי פעולה כלליים כבר שנים רבות. שתי המדינות מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1991, לאחר שאוקראינה קיבלה עצמאות. היחסים הבילטרליים בין אוקראינה לישראל כיסו תחומים רבים, כולל סחר, חקלאות, טכנולוגיה ותיירות. בשנים האחרונות הגבירו ישראל ואוקראינה את שיתוף הפעולה הכלכלי ביניהן. הן גם משתפות פעולה בנושאי ביטחון, מדע וחינוך.

אוקראינה היא ביתה של אחת האוכלוסיות היהודיות הגדולות באירופה. לכן, שתי המדינות עוסקות בחילופי תרבות ותיירות, כאשר תיירים ישראלים מבקרים באוקראינה כדי לחקור אתרי מורשת יהודיים. בינתיים, תיירים אוקראינים מבקרים בישראל מסיבות של פנאי, דת, תרבות והיסטוריות.

פרטי שגרירות אוקראינה בישראל:
כתובת: רחוב ירמיהו 50, תל אביב יפו
טלפון: 03-6273300
כתובת מייל: emb_il@mfa.gov.ua
אתר: לחץ כאן

Ukraine

פעילות עסקית באוקראינה

הבנקים והשירותים הפיננסיים של אוקראינה ממלאים תפקיד משמעותי בכלכלת המדינה, כאשר הבנקים שלה מציעים מגוון שירותים, כולל הלוואות, השקעות וניהול נכסים. חלק מהזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר באוקראינה כוללות חקלאות, חינוך, ציוד רפואי, ציוד נפט וגז, בטיחות וביטחון ותשתיות. באופן ספציפי, החקלאות של אוקראינה היא היבט מרכזי של הפעילות העסקית שלה, שכן יש לה אקלים נוח ואדמה פורייה המאפשרים לה לייצא כמויות גדולות של תבואה, שמן חמניות, עופות, מוצרי חלב ועוד.

נכון לעכשיו, התיירות באוקראינה מהווה רק 1.4% מהתמ"ג של אוקראינה. עם זאת, היא עדיין משפיעה באופן משמעותי על ההכנסה הלאומית של אוקראינה והיא תורמת 3.5 מיליארד דולר לתמ"ג האוקראיני. פעילות כלכלית חשובה זו הוסיפה כ-1.2 מיליון משרות באוקראינה. כיום, התמ"ג של אוקראינה עומד על 200 מיליארד דולר.

הסכמים בילטרליים בין אוקראינה לישראל

בין ישראל לאוקראינה נחתמו מספר הסכמים:

  1. הסכם על ביטוח לאומי
  2. הסכם למניעת כפל מס
  3. הסכם בדבר הגנה ועידוד השקעות
הסכם על ביטוח לאומי

ישראל ואוקראינה חתמו על הסכם ביטוח לאומי. הסכם זה נחתם בשנת 2012. הסכם זה חיזק את ההגנה החברתית של האזרחים בישראל ובאוקראינה והרחיב את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות.

הסכם למניעת כפל מס

ישראל חתמה על הסכם למניעת כפל מס עם אוקראינה בשנת 2003 והסכם זה נכנס לתוקף בשנת 2007.

להלן מובא הנוסח המלא של האמנה בעברית – לחצו כאן.

לקריאת ההסכם באנגלית לחצו כאן.

הסכם בדבר הגנה ועידוד השקעות

ישראל ואוקראינה חתמו על הסכם להגנה ועידוד השקעות, שנחתם בשנת 1994. הסכם זה יצר תנאים נוחים יותר להשקעות של משקיעים מישראל ומאוקראינה. ההשקעות המבוצעות על ידי המשקיעים זוכות ליחס שווה על פי הוראות ההסכם.

קידום הדדי והגנה על השקעות

אוקראינה וישראל חתמו על הסכם קידום הדדי והגנה על השקעות. אמנה זו אומצה בשנת 2010 ונכנסה לתוקף בשנת 2012. מטרת הסכם זה הייתה ליצור תנאים נוחים להשקעות גדולות יותר משתי המדינות תוך עידוד שיתוף פעולה כלכלי שיועיל הדדית לשתי המדינות.

להלן מובא ההסכם המלא באנגלית – לחצו כאן

תחולת ה-MLI

אוקראינה וישראל חתמו על MLI, הקובע כי יש העברת מידע אוטומטית בין שתי המדינות. אוקראינה חתמה על ה-MLI ב-2018 וישראל חתמה על ה-MLI ב-2017. אוקראינה וישראל אשררו את ההסכם בשנת 2019.

בהסכם זה, יצרו שתי המדינות תנאים נוחים לסחר ושיתוף פעולה כלכלי.

ה-MLI גובר על האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוקראינה. לכן, אם מי מהמדינות רוצה לקבוע מדיניות אחרת, עליהן לחוקק אותה באמנה ביניהן ולהתנות מהסעיפים המקבילים באמנה.

תושבות לצורכי מס באוקראינה

 

תושבות של יחיד

באוקראינה, יחיד נחשב תושב מס אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

  • אדם פרטי, שלא ניתן לקבוע את מיקום מרכז חייו או שאין לו מקום תושבות קבוע במדינה אחרת ייחשב לתושב המדינה לצורכי מס אם שהה במדינה לפחות 183 ימים בשנה.
  • אם לאדם יש תושבות קבע רשומה באוקראינה, הוא נחשב לתושב מס ללא קשר למספר הימים שבילה במדינה.

ברגע שאדם מוגדר כתושב מס באוקראינה, הוא כפוף למס על הכנסותיו ברחבי העולם, כולל הכנסות שנצברו הן בתוך אוקראינה והן בחו"ל. תושבי מס נדרשים להגיש החזר מס שנתי באוקראינה ולשלם מיסים על הכנסותיהם על פי חוקי המס האוקראיניים.

לקריאה על האופן שבו אדם נחשב לתושב ישראל, לחצו כאן.

תושבות של חברה

חברה נחשבת לתושבת מס של אוקראינה אם היא מאוגדת על פי החוק האוקראיני. לפיכך, אם החברה רשומה באוקראינה, היא כפופה למיסוי על הכנסותיה ברחבי העולם ובאוקראינה.

אם חברה אינה מאוגדת באוקראינה אך "מקום השליטה והניהול" שלה בתוך אוקראינה, היא עשויה להיחשב כתושבת מס של אוקראינה. זה מתייחס למיקום שבו מתקבלות החלטות מפתח והחלטות מסחריות. אם ההחלטות התפעוליות של החברה מתקבלות בעיקר באוקראינה, היא עשויה להיחשב כתושבת מס.

כדי ללמוד כיצד חברה נחשבת לתושבת ישראל, קרא כאן.

משטר המס באוקראינה

רשות המס האוקראינית נקראת "שירות המס הממלכתי של אוקראינה".

מס הכנסה: 18%

מיסוי חברות וסניפים: 18%

מע"מ: 20%

מס רווחי הון: 18%

ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור על פי האמנה

שיעור מס פנימי באוקראינה

שיעור המס הפנימי בישראל

 

 

18 %

עד 50%

מס הכנסה (מדרגות מס)

 

18 %

23%

מס הכנסה חברות

 

18 %

25%-30% (בתוספת מס הכנסה חריג לבעלי הכנסות גבוהות בשיעור של 3%)

שיעור מס רווחי הון

 

אין

23%

מס סניף

     5%/10%/15%

 

15%

 

25% או 30%

ניכוי מס במקור

(לא תושב)

דיבידנדים

15%

15%

15%/25%/23%

ריבית

שיעור המס הפנימי בישראל

5%-10%

23%-40%

תמלוגים

 

20 %

17%

מע"מ

 

אין

אין

מס ירושה

מס ירושה ומס עיזבון באוקראינה

באוקראינה כמו בישראל לא קיים מס ירושה.

רילוקיישן

כיום פועלות קהילות וארגונים יהודיים רבים בערים ובאזורים שונים ברחבי אוקראינה, ביניהם קייב, אודסה, דניפרו, לבוב וחרקוב. קהילות ישראליות נוכחות גם באזורים שונים ברחבי אוקראינה, בעיקר לבוב, אודסה וקייב. ישראלים מתגוררים בדרך כלל באוקראינה מסיבות עסקיות, שליחויות דיפלומטיות, השכלה או העדפות אישיות.

אוקראינה מקדמת הגירה למדינה על ידי מתן תמריצי מס שונים. באופן ספציפי, בשנת 2021 נכנס לתוקף "חוק תמריצי המס" של אוקראינה. זה היה חלק חשוב מסדר היום לקידום השקעות של אוקראינה ויהיה בתוקף עד 2035 לעסקים המיישמים פרויקטים מתאימים. החוק קבע פטור ממע"מ וממכס על יבוא ציוד וחלקי חילוף המיועדים לשימוש במסגרת הפרויקט. כמו כן, רווחים שנצברו במסגרת פרויקט ההשקעה עשויים להיות פטורים ממס הכנסה משותף למשך חמש שנים. לבסוף, החוק יצר שיעור תמריץ למיסוי מקרקעין או במקרים מסוימים פטור ממס מקרקעין. לרשויות המקומיות ניתן שיקול דעת להעניק תמריצים או פטורים ממס על מקרקעין אם נעשה שימוש במקרקעין בפרויקט.

מיסוי מקרקעין באוקראינה

באוקראינה, הנדל"ן כפוף למיסים שונים ועמלות. מס על נדל"ן חל על כל הנכסים למגורים ולא למגורים בבעלות יחידים. מס זה נכנס לתוקף בשנת 2015. שיעור המס נקבע על ידי הרשויות המקומיות אך בדרך כלל אינו עולה על 1.5% משכר המינימום. אם לנישום יש נכס אחד או יותר ששטחו של הנכס עולה על 300 מ"ר לדירה של 500 מ"ר לבית, המס יוגדל ב-25,000 הריבניה לשנה עבור כל נכס.

בעלי נכסים באוקראינה נדרשים לשלם מס רכוש שנתי, ושיעור המס נקבע על ידי הרשויות המקומיות. שיעור מס זה עשוי להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג הנכס, המיקום וערכו המוערך. המחירים יכולים לנוע בין 0.1% ל-2% מהערך המוערך של הנכס.

באוקראינה קיים גם מס על העברת בעלות במקרקעין. בעת העברת בעלות במקרקעין מוטל מס העברה חד פעמי, בדרך כלל בשיעור של 1% משווי הנכס המוערך. חשוב לציין כי לרשויות המקומיות עשויה להיות אפשרות לקבוע תעריפים שונים בטווח מסוים.

העברת כספים מישראל לאוקראינה

על פי סעיף 170(א) לפקודת מס הכנסה, כל העברת תשלום לתושב חוץ חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 25%. רשות המיסים יכולה לאפשר, בנסיבות מסוימות, להפחית או לבטל את ניכוי המס במקור. משרדנו מטפל בענייני ניכוי מס במקור מול רשות המיסים בישראל.

לאור העבודה שיש בין שתי המדינות אמנה למניעת כפל מס, יש אפשרות להגיש טופס הצהרה )טופס מס' 2513/2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור '(ותוך עמידה בתנאים מסוימים, תהיה אפשרות להעביר את התשלום ללא ניכוי מס במקור וללא אישור רשות המיסים. 

במתן ייעוץ בנוגע להעברת כספים לחו"ל, בנוסף לנושא ניכוי המס במקור, משרדנו מטפל בדרישות הבנקים הזרים, כגון אישור רואה חשבון בנוגע לתשלום מיסים ובוחן פעולות נוספות הנדרשות לאור הסטנדרט האחיד של CRS בין המדינות – חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות המתבצעים תחילה באמצעות הבנקים ולאחר מכן בין רשויות המס של כל שתיים מדינות.

הבנקים מערימים קשיים רבים וגובים עמלות גבוהות על המרת שקלים למטבעות אחרים, לכן חשוב להתייעץ לפני העברת הכספים – צרו קשר.

למידע נוסף על העברות כספים לחו"ל לחצו כאן.

סוגי ישויות עסקיות באוקראינה

  • חברה בערבון מוגבל (LLC) – באוקראינה, LLC היא הצורה הפופולרית ביותר של ישות עסקית. הן אנשים פרטיים והן חברות יכולים להירשם כ-LLC באוקראינה. זוהי ישות עסקית ייחודית באוקראינה כי הון המניות מחולק לחלקים, וכל חבר הוא הבעלים של חלק מהחברה כפי שנקבע באמנת LLC.
  • חברת מניות משותפת (JSC) – זוהי חברה שניתן לחלק את ההון שלה למניות. בהשוואה לחברות LLC, לסוג חברה זה יש דרישות משפטיות מורכבות יותר והן כבולות ומחויבות לתקנות נוספות שחברת LLC לא מחויבת להן. גם חברה ציבורית וגם חברה פרטית יכולות להירשם כ- JSC.
  • נציגות וסניף (RO) – זוהי ישות עסקית אשר אינה עוסקת בפעילות מסחרית ומטרתה העיקרית היא לערוך מחקר שוק "ולבדוק את השטח". כוונת המשורר בעניין ישות זו, היא  – כי ייתכן וחברה זרה עדיין לא מוכנה להתחיל פעילות עסקית באוקראינה, אך עם זאת, היא מעוניינת לחקור ולבדוק את סביבת השוק האוקראיני לטובת פעילות מסחרית בעתיד בשוק האוקראיני.
  • מיזם משותף (JV) – באוקראינה, ישות זו אינה נחשבת ישות משפטית העומדת בפני עצמה, אלא היא פעילות משותפת של שני צדדים במטרה להשיג רווחים. לדוג', משקיע זר מקבל את הזכות להתקשר במיזם משותף עם שותף אוקראיני תחת JV, זה יכול להיות עם או בלי הקצאת רכוש על ידי הצדדים שלה.
  • בעלות בלעדית – זהו עסק המופעל על ידי אדם יחיד. ישות זו פופולרית כי היא הצורה הגמישה ביותר של ישות עסקית. חשוב לציין כי הבעלים חב אחריות אישית ובלתי מוגבלת לחובותיה של החברה.

חוקי תמריצים באוקראינה

אוקראינה היא מדינה אטרקטיבית מאוד להשקעה, במיוחד בענפי החקלאות, התשתיות והבטיחות. נכון לעכשיו, הכנסות המתקבלות על ידי משקיעים, מקבלות פטור עבור תשלום מס CIT (Companies Income Tax). הטבה זו נמשכת כרגע עד 2035. הנישום רשאי להשתמש במשטר זה תוך חמש שנים רצופות לאחר שקיבל מעמד של משקיע עם השקעות משמעותיות.

יתרה מזאת, בשנת 2022 (לאור המלחמה בין רוסיה לאוקראינה), אוקראינה מבטיחה תמיכה רבה יותר במשלמי המיסים בתקופת החוק הצבאי. אחד התמריצים החשובים ביותר מתייחס לגידול בתשלום המס בהתבסס על הכנסה ברוטו, אשר בעבר היה זמין רק ליזמים פרטיים ולעסקים קטנים ובינוניים. היום, כמעט כל עסק יכול לבחור להיות תחת משטר מס יחיד ומיוחד שכזה.

אמנות כפל המס של אוקראינה

אלג'יריה

הרפובליקה הצ'כית

איראן

ליטא

פולין

טג'יקיסטן

לוב

קרואטיה

ארמניה

דנמרק

אירלנד

לוקסמבורג

פורטוגל

תאילנד

קפריסין

הודו

אוסטריה

מצרים

ישראל

מקדוניה

רומניה

טורקיה

קובה

סין

אזרבייג'ן

אסטוניה

איטליה

מלטה

רוסיה

טורקמניסטן

מונטנגרו

מרוקו

בלרוס

פינלנד

ירדן

מלזיה

ערב הסעודית

איחוד האמירויות הערביות

דרום אפריקה

הולנד

בלגיה

צרפת

קזחסטן

מקסיקו

סרביה

בריטניה

שוודיה

נורבגיה

ברזיל

גרוזיה

קטאר

מולדובה

סינגפור

ארצות הברית

שוויץ

פקיסטן

בולגריה

גרמניה

קוריאה

מונגוליה

סלובקיה

אוזבקיסטן

סוריה

קירגיזית

קנדה

הרפובליקה ההלנית

כוויית

מונטנגרו

סלובניה

וייטנאם

איסלנד

לטביה

 

 

 

 

 

אינדונזיה

הונגריה

לבנון

ליצירת קשר

שערי מטבע

מדינות נוספות

מאמרים פופולאריים

להתייעצות עם מומחה במסים