חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים

העלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים

העלמת הכנסות ממטבעות וירטואליים

אמצעי תשלום מבוזר, מטבע מבוזר, מטבע דיגיטלי, מטבע קריפטוגרפי, ומטבע וירטואלי הם כולם כינויים שניתנו במהלך השנים לאמצעים דיגיטליים להעברת תשלומים ללא תלות בגורם שלישי. ערכם של המטבעות הווירטואליים לא נקבע על ידי גוף מרכזי כמו בנק, אלא על פי האמון של אנשים בהם. במהלך השנים השתרשה התפיסה לפיה השקעה במטבעות דיגיטליים היא חשאית וניתן להסתירה בקלות מרשויות המדינה, אלא שבפועל רשויות המדינה ורשות המיסים בפרט, פועלות בהצלחה למנוע זאת.  

כיצד עובד המיסוי של מטבעות דיגיטליים?

עמדת רשות המיסים היא שבעלות על מטבע וירטואלי משמעה החזקה בנכס, ולא במטבע או במט"ח, לכן כל נישום המבצע מסחר במטבעות דיגיטליים מחויב לדווח וכן לשלם על רווחיו מס רווח הון בשיעור של 25%. יחד עם זאת, בהתקיים התנאים לסיווג המסחר במטבעות דיגיטליים כעסק, יסווגו ההכנסות כהכנסה פירותית ולא הונית. כמובן שאם רשם הנישום הפסדים יכירו לו גם בהם ככלל שדיווח.

אירוע המס מתרחש במכירת המטבע המבוזר או לחלופין בהמרה שבין שני סוגי מטבעות, כאשר הרווח ההון מחושב לפי ההפרש שבין הקנייה למכירה בשני המקרים. הדיווח עליהם מתבצע בסוף שנת המס בטופס 1399 המצורף לדו"ח השנתי. אי דיווח לרשות המיסים על הכנסות ורווחים ממטבעות מבוזרים שקול לעבירת העלמת הכנסות ועל כן הענישה בהתאם. למען הסר ספק, המיסוי בישראל נחשב לפרסונאלי, כך שנישום ישראלי חייב במס על רווחיו ממטבעות דיגיטליים, גם עם זה נעשה מחוץ לגבולות הארץ. לחצו לקריאת מאמר אודות המשמעויות של עבירת אי דיווח והעלמת הכנסות.

הגברת האכיפה של רשות המיסים

רשות המיסים אינה מסתפקת במידע שהיא מקבלת דרך הדיווחים של הנישומים או הבנקים על החזקות במטבעות וירטואליים, אלא פועלת באפיקים נוספים ליצירת אכיפה אפקטיבית. רק לאחרונה פורסמו שני נהלים של רשות המיסים אשר עוסקים בהכנסות מקריפטו וממטבעות וירטואליים. אחד הנהלים הוא "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר" שמטרתו להסדיר את תהליך גביית כספי המסים הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים. זאת, לאור הקשיים שמערימה המערכת הבנקאית בקליטת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים בשל החשש מהלבנת הון. נוהל נוסף אשר צפוי להתפרסם בעת הקרובה הוא נוהל גילוי מרצון קריפטו שנועד לאפשר לנישום דיווח על הכנסות ממטבעות מבוזרים, להגיש דיווח על שנים קודמות ולהסדיר את תשלום המס ללא אחריות פלילית. לקריאה נוספת אודות הנהלים החדשים של רשות המיסים בתחום המטבעות הדיגיטליים לחצו כאן.

בו בעת, רשות המיסים מפעילה כלים מודיעיניים רבים ואף מחזיקה במחלקת סייבר שמנטרת מידע על ישראלים שעוסקים בסחר במטבעות מבוזרים.

רשות המיסים פועלת באופן אקטיבי, כל העת, להגברת האכיפה וההרתעה כנגד מעלימי הכנסות. ניתן לראות כי בעת האחרונה מפעילה רשות המסים מאמצים מוגברים להסדרה ואכיפה של פעילות יחידים במטבעות מבוזרים. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע על מנת להימנע מחשיפה פלילית ולהסדיר מבעוד מועד את כל ההיבטים הקשורים לסחר במטבעות דיגיטליים.

מאמרים נוספים בנושא גילוי מרצון וקריפטו:

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים