מס אזרחי ארה"ב

מס אזרחי ארה"ב

מס אזרחי ארה"ב

מס אזרחי ארה״ב - מיסוי טרטוריאלי

המיסוי בארה"ב הוא מיסוי טרטוריאלי וכן מבוסס אזרחות. מי שהם אזרחי ארה"ב, אף אם לא גרו בה, חייבים להגיש דיווח מס על הכנסות ועל הון. למעשה גם כל מי שמקיים פעילות בארה"ב ולא גר בה חייב להגיש טפסי דיווח מס NR1040 ל- IRS. בנוסף, מי שבחשבונותיו הפיננסיים מחוץ לארה"ב היה סכום מצטבר של יותר מ-$10,000 באחד מימות השנה מחויב גם בדיווח FBAR (כמו הצהרת הון אצלנו).

מהו טופס 1040?

הדו"ח מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הוא דיווח הכנסות והשני הוא חלק אינפורמטיבי.
בנספח הראשון הנוגע לדיווח ההכנסות יש למלא פרטים אודות מקור הכנסה, למשל משכר עבודה, ריבית, עסק, רווחי הון, דיבידנדים, ביטוח לאומי, פנסיה וכו'. בנספח האינפורמטיבי יש לציין ישויות חשבונאיות בבעלות ממלא הדו"ח, למשל בעלות או שותפות בחברה זרה.

אמנת המס בין ישראל לארה"ב

בין ישראל לארה"ב קיימת אמנת מס. האמנה איננה סטנדרטית ושונה מאד משאר אמנות המס של ישראל. מאפשרת זיכוי ממס בין שתי המדינות ופותרת מצבים רבים אשר בהם היה כפל מס אלמלא האמנה. האמנה איננה חלה על נושאי ביטוח לאומי. בנוסף, אזרחי ארה"ב שחיים בישראל מוחרגים מהטבות אמנת מס.

החזרי מס בארה"ב

בתנאים מסוימים ניתנים החזרי מס בארה"ב לסטודנטים בגין הלימודים ולהורים בגין הטיפול בילדים.

החזרי מס לסטודנטים

במסגרת הגשת דוח המס השנתי (1040), סטודנטים אזרחי ארצות הברית זכאים לקבל החזר שכר לימוד מקסימלי של 2,500$ בכפוף לעמידה בקריטריונים שיפורטו להלן. אין מדובר במלגת לימודים אלא בהחזר שכר לימוד המתקבל כזיכוי לצרכי מס במסגרת הגשת דוח שנתי 1040 לרשות המסים בארצות הברית.

קריטריונים לקבלת ההחזר 
אזרח ארצות הברית במוסד אקדמי המוכר על ידי משרד החינוך האמריקאי (אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, המכללה הבינתחומית) ואשר נמצא במהלך ארבע שנות הלימוד הראשונות שלו ושלא הורשע בעבירת סמים. בנוסף ישנם תנאים שעלינו לבדוק הנוגעים לגובה ההכנסה – ההכנסה החייבת צריכה להיות עד 80,000 דולר (160,000$ עבור מי שמגיש דוח במאוחד עם בן הזוג). אם הכנסה החייבת גבוהה מהסכום הנ"ל אך נמוכה מ- 90,000$ (180,000$ עבור מי שמגיש דוח במאוחד עם בן הזוג הרשום ) ניתן לקבל החזר חלקי.

החזרי מס להורים

במסגרת הגשת דוח המס השנתי (1040) הורים לילדים בעלי אזרחות אמריקאית זכאים להחזר מס שנתי עבור ילדים (Child Tax Credit) של עד 1,000 $ בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בחוק. החזר המס מתפקד בשלב הראשון כ Non-refundable Credit, כלומר מפחית את חבות המס בדוח השנתי עד לאיפוסה. אם כל חבות המס לאחר ההפחתה מגיעה לאפס, יתרת החזר המס מתקבל כהחזר כספי לחשבון הבנק ( (Refundable Credit .

קריטריונים לקבלת ההחזר
 יש לוודא כי הילד עבורו דורשים את החזר המס עונה להגדרת qualified child. בהתאם להגדרה יש לעבור בהצלחה שישה מבחנים מצטברים:

 • Age test 
  הילד עבורו דורשים את החזר המס היה מתחת לגיל 17 בסוף שנת המס.
 • Relationship test 
  על הילד להיות בעל קירבה משפחתית מספקת לאדם הדורש את החזר המס. בהתאם לחוק עליו להיות: בן או בת של דורש ההחזר, ילד חורג, אח, אחות , אח חורג או אחות חורגת, חצי אחי , חצי אחות או צאצא של כל אחד מאלו.
 • Support test 
  הילד לא סיפק יותר ממחצית מצרכיו הכלכליים בכוחות עצמו.
 •  Residence test 
  הילד גר בביתו של דורש החזר המס למעלה מחצי שנה במהלך בשנת המס הרלוונטית.
 • Citizenship test 
  הילד בעל אזרחות אמריקאית ובעל מספר ביטוח לאומי.
 • Dependent test
  הילד הוגדר בדוח השנתי של דורש ההחזר כ-Dependent ( "נתמך") בשנת המס הרלוונטית.
 • מגבלת הכנסה
  על מנת לקבל את החזר המס על דורש ההחזר לדווח בדוח המס השנתי (1040) על הכנסה חייבת שנתית מעבודה (הכנסות פחות הוצאות) בסכום שאינו נמוך מ3,000$. גובה החזר המס תלוי בגובה ההכנסה ובחבות המס בפועל.

 למידע נוסף במיסוי בינלאומי >

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים