Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר

נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר

כידוע, בתאריך 17.1.2018 פרסמה רשות המסים את חוזר מ"ה 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (להלן: "החוזר"). על פי החוזר, עמדת רשות המסים היא כי יש לראות במטבע קריפטוגרפי כנכס לצרכי מס ולא כמטבע. משמעות הדבר, כי בעת מימוש מטבע קריפטו, המרה של מטבע קריפטו מסוג אחד למטבע קריפטו או לכל נכס אחר היא אירוע מס החייב בדיווח ובמידת הצורך גם בתשלום מס בישראל.

בלא מעט מן המקרים, גם לאחר שהנישום דיווח על ההכנסות הנובעות מהקריפטו, ובמקרים מוקצנים יותר, גם לאחר חתימת הסכם שומה של הנישום עם רשויות המס בישראל, מצא עצמו הנישום אובד עצות וחסר אונים מול הבנקים בישראל אשר סירבו לקבל את הכספים שמקורם בפעילות קריפטו אף בהצגת הסכם השומה שנערך עם רשויות המס בישראל, זאת לאור החשש של הבנקים מהלבנות הון.

בחודשים האחרונים רשות המסים הייתה ערה לבעיה ובדיוק לשם כך פרסמה בתאריך 31.12.2023 נוהל אשר נועד להתמודד עם הבעיה הזו. הנוהל נקרא: "נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר" (להלן: "הנוהל").

בשנת 2024 עתידים לחול מספר שינויים בכל מה שקשור לתחום הקריפטו (בין היתר נוהל גילוי מרצון אשר עתיד להתפרסם בקרוב כפי שנפרט בהמשך) ועל כן רשות המסים "מכינה את הקרקע" לכך בעזרת הנוהל לקבלת כספי מיסים שהוא הכרחי על מנת לאפשר את נוהל גילוי מרצון קריפטו.

כבר עכשיו, חשוב לציין, כי הנוהל נועד לאפשר את תשלום המס מפעילות הקריפטו בלבד. אין הוא נועד לאפשר תשלום מס על כלל מקורות ההכנסה של הנישום באמצעות מימוש מטבעות וירטואליים.

אז מה בעצם קובע הנוהל?

 

ראשית, קובע הנוהל שני תנאי על שרק בהתקיימם ניתן יהיה להתחיל ליישם אותו:
  1. הנוהל חל רק ביחס לכספי מסים על פעילות במטבעות וירטואליים.
  2. הנישום הוכיח לרשות המסים שבנק אחד לפחות סירב לקבל את הכספים שמקורם בפעילות הקריפטו.

לאחר עמידה בשני התנאים המצטברים הללו ולצורך תשלום המס על מייצגי הנישום לפנות לפקיד השומה שבו מתנהל תיק המס שלו, לפרט את פעילותו במטבעות הוירטואליים, את הכנסתו החייבת ממנה ואת המס הנובע מפעילות זו ולנסות להגיע להסדר מס עם מס הכנסה אשר על פיו ישולם המס.

בפני אגף מס הכנסה ברשות המסים יעמדו מספר אפשרויות:
  1. לקבוע שומה בהסכם עם הנישום.
  2. לקבוע שומה חלקית לנישום אשר תתייחס רק לרווחים שמקורם בקריפטו.
  3. להשאיר את שומתו העצמית כפי שדיווח הנישום (אין זה מונע מפקיד השומה לקבוע לנישום שומה בהמשך).

כאן המקום לציין כי אין באמור בנוהל זה להשפיע על כל הליך פלילי אשר עשוי לחול על הנישום בגין פעילות הקריפטו. בהערת אגב נציין, כי בימים אלה רשות המסים עובדת על נוהל גילוי מרצון על הכנסות שלא דווחו מפעילות קריפטוגרפית. על פי ניסיון העבר ועל פי נהלי גילוי מרצון קודמים, נוהל גילוי מרצון כזה עתיד להעניק חסינות פלילית. להרחבה בנוגע לגילוי מרצון על פעילות קריפטו לחץ כאן.

לאחר אישורו של פקיד השומה, הכסף יועבר לחשבון רשות המסים בשקלים בלבד (עמלות המרה וכל עמלה נוספת תיזקף לחובתו של הנישום) מחשבון על שמו של הנישום בחו"ל/בית השקעות/זירת קריפטו שהנישום הצליח להוכיח שהוא קשור אליו.

הנישום יספק נספח לבקשתו אשר מאפשר לרשות המסים לבדוק את פרטיו, ויתור על סודיות מכח סעיף 231 לפקודת מס הכנסה וכן הצהרה שקובעת שהוא מאשר שסכום שישולם ביתר, אשר מקורו בפעילות הקריפטוגרפית, בין אם בגין טעויות בחישוב, בין אם בגין קיזוז הפסדים וכן מכל סיבה אחרת לא יוחזר אליו. מטרת ההצהרה היא למנוע אפשרות של "הלבנת כספי קריפטו" באמצעות מנגנון רשות המסים.

לצורך נוהל זה ולצורך הגילוי מרצון בתחום הקריפטו אשר עתיד לצאת בזמן הקרוב אנו ממליצים לשמור על כלל האסמכתאות הרלוונטיות הנוגעות לפעילות במטבעות הוירטואליים ולהוכחת "נתיב הכסף".

הטיפול בגילוי מרצון בתחום הקריפטו יכלול פעולות מורכבות הכוללות:
  1. ביצוע ביקורת מקיפה על מקורות הכסף על מנת שנוכל לתת חוות דעת ולהצדיק את הנושא בפני בנקים ורשויות מס.
  2. ביצוע חישובים לאלטרנטיבות השונות לתשלום המס הנובע מהפעילות במטבעות וירטואליים;
  3. במקרים מסוימים כתיבת חוות דעת משפטית לצורך סיווג הסכומים שמקורם בקריפטו
  4. טיפול בנושא המרת הכספים מדולר לש"ח והעברתם לרשות המסים;
  5. במקרים מסוימים שילוב הנושא עם מבנה חברות ותכנון מס אשר יקל על הנזלת הכספים בעתיד והבאתם לישראל.

הנוהל יחול לאחר בדיקת הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים (בעיקר מחלקות בתחום החקירות) כי כנגד הנישום אשר מבקש להחיל את הנוהל, לא מתנהלות חקירות, לא קיים מידע בגין העלמת מס ולא החל הליך פלילי גלוי או סמוי.

מועד תחילת יישום נוהל זה הוא מתאריך 1.1.2024 ויחול למשך 6 חודשים בלבד כרגע. חשוב לציין שלמרות שעדיין אין נוהל גילוי מרצון על מטבעות וירטואליים, משרדנו עדיין מקיים דיונים ומגיע להסדרים עם רשות המסים במקרים ספציפיים.

משרדנו כולל בכירים לשעבר ברשות המסים, עו"ד, רו"ח, יועצי מס וכלכלנים ובעל ניסיון עשיר בתחום הקריפטו, גילויים מרצון והסדרת חבות מס בגין הכנסות שלא דווחו. פנו אלינו עוד היום ונשמח לסייע.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים