חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסתגלות לעולים ותושבים חוזרים

teudat oleh

הסתגלות לעולים ותושבים חוזרים

שנת הסתגלות נקבעה על מנת להקל על ההחלטה לעלות לישראל עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים. מנגנון שנת ההסתגלות נועד לאפשר לעולה החדש או לתושב החוזר לבחון את ההחלטה להשתקע בישראל על פני שנה אחת שבה יחשב כתושב חוץ.

ההטבה עוגנה בחוק בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה בשנת 2008. התיקון קובע פטורים ממס ומדיווח ליחידים (תושבים חוזרים וחדשים כאחד) בגין הכנסות ונכסים מחו"ל.

סעיף 14(ב) לפקודה קובע את מנגנון "שנת ההסתגלות" אשר מעניק לעולה החדש ולתושב החוזר אפשרות להמשיך להיחשב לתושב זר במשך שנה אחת ממועד העלייה/החזרה לארץ, הפעלת המנגנון תלויה בבחירת היחיד. אם היחיד בוחר שלא להשתמש במנגנון זה, מעמדו מבחינת מס יקבע לפי הפקודה.

איך מודיעים על שנת הסתגלות?

עולה חדש או תושב חוזר החפץ במנגנון זה נדרש להודיע למשרד העליה והקליטה תוך 90 יום מיום ההגעה לישראל בטופס מקוון המיועד לכך (טופס מקוון). יום ההגעה לישראל נקבע לפי היום בו הגיע היחיד מתוך כוונה להקים בית קבע בישראל. קישור לטופס ניתן למצוא בטופס שנת הסתגלות.
למילוי הטופס יש להצטייד בצילום תעודת זהות.

אילו חובות וזכויות יוטלו על מי שבחר בשנת הסתגלות?

  • אמנות למניעת כפל מס לא יחולו מכיוון שהיחיד לא נחשב תושב ישראל.
  • לא יוטל מס יציאה על יחיד שעזב את ישראל לפני תום שנת ההסתגלות.
  • החזקה של יחיד בחברה תחשב כחברה בהחזקת תושב חוץ (גם לגבי חוק לעידוד השקעות הון.
  • היחיד יהיה זכאי לפטורים הניתנים לתושב חוץ– פטור מרווחי הון, פטור על ‏הכנסות ‏ריבית ‏מפיקדון ‏בנקאי ‏במטבע ‏חוץ .‏
  • היחיד יהיה זכאי להטבות "מומחה חוץ" הקבועות בתקנות מס הכנסה.
  • היחיד לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי הניתנות לתושב ישראל.

אם בתום שנת ההסתגלות היחיד ממשיך לגור בישראל בדרך קבע, יש‏ לראותו ‏כמי‏ שהפך ‏לתושב‏ ישראל‏ בתחילת שנת ההסתגלות ‏לעניין‏ סיווגו‏ כתושב ‏חוזר ‏ותיק, כלומר, עשר שנות הפטור יספרו רטרואקטיבית. לעומת זאת, אם היחיד מחליט לעזוב את ישראל במהלך שנת ההסתגלות הוא יחשב כמי שלא עלה מלכתחילה לישראל והתקופה בישראל לא תקטע את רצף שנות השהייה בחו"ל. 

מנגנון זה משמעותי מבחינת ההקלה על ההחלטה, הוא מעניק את האופציה לעולה חדש/תושב חוזר להיחשב כתושב חוץ לצרכי מס במשך שנה אחת מיום הגעתו/חזרתו לישראל ויש להתייחס גם אליו בתכנוני מס (גם מול מדינות המוצא). ההחלטה האם להשתמש או לא להשתמש בשנת הסתגלות תלויה בגורמים נוספים (לדוגמה – דיווח על חשבונות בנק בהתאם לתקנות ה-CRS) וגורמים נוספים. משרדנו מייעץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים בקבלת ההחלטה ובתכנון הנכון ביותר לעניינם לצורך קליטה מוצלחת ונכונה מבחינת מסים בישראל.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מיסוי קרנות ריט

מיסוי קרנות ריט

מהי קרן ריט (Reit) קרן ריט היא גוף המאפשר השקעה בנדל"ן מניב לצורכי רווח למשקיעים.

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים