חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכם SAFE

stock-exchange

הסכם SAFE

מהו הסכם SAFE ומהן השלכות המס שלו?

הסכם השקעה פשוט SAFE simple agreement for future equity.
תכליתו של הסכם SAFE היא להעניק למשקיע זכות עתידית, בעוד הוא מעניק לחברה סכום השקעה מיידי. הקושי העיקרי של המשקיע הפוטנציאלי בחברת סטארטאפ הוא הפער בהערכת השווי.
הסכם SAFE מנסה לפתור בעיה זו, באמצעות דחיית הערכת השווי למועד שבו השווי יהיה יותר מוחשי.

בעיה נוספת שאותה פותר הסכם SAFE היא הצורך בבדיקת נאותות ארוכה ומקיפה (דיודיליג'נס). ההנחה היא שגיוס עתידי שיעשה על ידי קרן הון סיכון או הנפקה ילווה בתשקיף או בבדיקת נאותות מקיפה. כך השווי שיקבע יהיה מבוסס יותר מאשר השווי שהמשקיע מסוגל להעריך בשלב מוקדם של השקעה.

מנגנון ה-SAFE

בדרך כלל השווי יקבע בהתאם לשווי גיוס מאוחר יותר כאמור, תוך מתן הנחה למשקיע משווי הגיוס. כך שבעת קבלת הכסף, החברה רושמת בספריה התחייבות למשקיע (וכך מקנה לו מעמד גבוה יותר בסדר הנושים). כמו כן בעת ההנפקה התחייבות זו מומרת למניות החברה בשער עדיף על שער ההנפקה / שער הגיוס החדש.

הסכם SAFE נועד לפשט את תהליך גיוס ההון של חברות סטארטאפ יותר מהמנגנון המוכר יותר – הלוואה המירה (convertible loan).

התנאים המדויקים של הסכם SAFE מגוונים. עם זאת, העקרון הבסיסי הוא שהמשקיע מתחייב לספק כמות הון מסוימת לחברה בחתימה, ובתמורה מקבל מניות בחברה. זאת בכפוף להתחייבויות חוזיות בקשר למועד ההקצאה – במועד מאוחר יותר. המאורע שבגינו יוכל המשקיע לקבל את האופציה המנייתית שלו תלוי הסכם ומשתנה מחוזה לחוזה. המחיר פר-מניה לא מוסכם במעמד בעת סיכום החוזה. במקום, המשקיעים והחברה מנהלים מו"מ לגבי התנאים בהם המניו העתידיות יונפקו.

השלכות מס – הסכם SAFE

להסכם מסוג זה יכולות להיות השלכות מס מגוונות, כתלות בזהות המשקיע. לדוגמה, משקיע שהוא חברה זרה בעלת יחסים מיוחדים עם החברה מקבלת ההשקעה לעומת חברה זרה שאינה צד קשור. במקרה הראשון, ההשקעה עלולה להיחשב כהלוואה הנושאת ריבית שוק. הריבית חייבת בניכוי במקור בישראל בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה, סעיף 49 לחוק החוזים הכללי וסעיף 170א לפקודת מס הכנסה.

מנגד, בסיטואציה בה המשקיע הוא בעל השליטה בחברה מקבלת ההשקעה. המשקיע יכול לקבל הפרשי הצמדה פטורים על סכום ההשקעה, בעוד אותו הסכום מהווה הוצאה בחברה.

בנוסף, גם נותני שירותים של החברה, עובדיה וצדדים קשורים אחרים יכולים להגיע להשלכות מס שונות בהשקעה מסוג זה.

במקרים מסוימים אופן ניסוח וביצוע ההסכם מצריך מומחיות בדיני מסים, ובעיקר במיסוי בינלאומי ומחירי העברה (TP). ההמלצה שלנו ליזמים היא להתייעץ בכל מקרה עם מומחה מסים ולא להקל ראש בהשקעות הראשוניות, גם אם אינן גבוהות.

הפתרונות לחשיפות העלולות לעלות בהסכמים מסוג זה מגוונים. לעתים הפתרון יהיה באופן ניסוח ההסכם, במקרים אחרים הפתרון יהיה חוות דעת, החלטת מיסוי מהנהלת רשות המסים או מחקר מחירי העברה.הסכםסטארט

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים