חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אופטימיזציית מס

אופטימיזציית מס

אופטימיזציית מס

ייעוץ מס כולל לעסק - בדיקת חשיפות מס, סיווג ההשקעות באופן אופטימלי ללקוח, סיווג הכנסות באופן שממזער את המס, בדיקת אפשרות להחלת תמריצי מס שונים.

משרדנו מלווה את הלקוחות ואת רואי החשבון שלהם בייעוץ שוטף בכל ההחלטות החשובות בחיי העסק.  אופטימיזציית מס תלויה באופי העסק, בענף, בסוג הלקוחות ובמבנה הפעילות. במסגרת אופטימיזציית מס נפגש בעל העסק או ה-CFO במקרה של חברה עם רואה חשבון מיסים או עורך דין מיסים בכיר במשרדנו.

מומחה המס במשרדנו סוקר את הדוחות הקודמים שהעסק הגיש למס הכנסה ולשאר הרשויות, מנתח אותם ויוצר דו"ח המפרט את הנושאים הבאים:

  1. מסמך חשיפות, אשר מכמת את סיכוני המס שיש לעסק ומחלק את הסיכונים בין סיכוני חשיפה וסיכון מהותי. לאחר הערכת התוחלת לכל סוג סיכון וכימות הסיכון, ניתן לקבל החלטות מושכלות לגבי אופן ההתמודדות עם חשיפות המס. 
  2. בקרת מדיניות המס שדווחה על ידי העסק בעבר – רואי חשבון מומחים בביקורת ובהנהלת חשבונות, ולעתים לא מכירים את כל חוקי המס, בוודאי כאשר מדובר במיסוי בינלאומי. משרדנו יבדוק את אופן הטיפול המיסויי כפי שהוצג לרשויות המס ויבדוק אם יש אפשרויות לשיפור.
  3. בדיקת תמריצים – לאחר הבנת אופן פעילות העסק, נבדוק אילו תמריצי מס ניתנים למימוש בהתאם לסיטואציה. תמריצים שכאלה עשויים לעתים לחסוך עד 50% מתשלומי המיסים של העסק. כמעט לכל עסק יש אפשרות לנצל הטבות מס ותמריצים, החל מפטורים מסוימים וכלה בחוק עידוד השקעות הון וחוקי עידוד אחרים. 
  4. בדיקת קיזוזי הפסדים וסיווג הכנסות והוצאות. 
  5. אופטימיזציית מס – בדיקה אם קיימים תכנוני מס אפשריים לניצול, והמלצות לעתיד בהתאם לתכנית העסקית. תחום תכנוני המס הוא רחב ולכל עסק תהיינה המלצות שונות. תכנון מס יכול להיות גם עצם הצגה של נתון מסוים בדוחות הכספיים ואיננו חייב להיות סטראקצ'ר בינלאומי הכולל הקמת חברות בחו"ל. 
  6. קיום פגישת סיכום עם בעל העסק או ה-CFO של החברה להצגת המסקנות והנחיות ליישום ההמלצות. 

משיכות כספים על ידי בעלי מניות

בעקבות שינוי חקיקה, חשוב שבעלי מניות יבדקו את יתרות החוב שלהם בחברות. רשות המסים קיבלה החלטה לצאת ל"מלחמה" בנושא זה, ובחודשים האחרונים נעצרו בעלי מניות שמשכו כספים שלא כדין מחברות בבעלותם והוגשו נגדם (וכנגד רואי החשבון שייצגו אותם) כתבי אישום פליליים. 

משיכת כספים על ידי בעל מניות מהותי

כיום חלה חובה לדווח על משיכות כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ מחברה: אם על ידי בעל מניות מהותי (בעל מניות המחזיק 10% ומעלה מהון המניות) או קרובו. יש לדווח על המשיכה כעל הכנסה במסגרת הדו"ח השנתי. אי דיווח על הכנסות אלה בדוח השנתי, כמוהו כאי דיווח על הכנסות מעסק, או על הכנסה מכל מקור שהוא, דבר המהווה עבירה פלילית. גם על החברה חלה חובה חוקית לנכות מס במקור מההכנסה הנ"ל. יראו במשיכות כספים מהחברה על ידי בעל המניות המהותי ו/או קרובו ו/או בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי, כדיבידנד או כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה או כהכנסה מעסק או משלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

לתשומת הלב, ההגדרה של "משיכה" רחבה וכוללת הלוואה של החברה לבעל המניות וכן העמדה של נכס שבבעלות החברה לשימוש בעל המניות.

לגבי משיכה של כספים מחברה, יחול מועד החיוב בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו הכספים. לגבי העמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות, יחול מועד החיוב בתום אותה שנה שבה הועמד הנכס לשימושו של בעל המניות, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד בו הושב הנכס לחברה.

מיסוי "חברות ארנק"

ההכנסה החייבת של חברת מעטים, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה תיחשב כהכנסתו של היחיד- הוספת סעיף 62א לפקודה

סעיף 62א שנוסף לפקודת מס הכנסה קובע את אופן המיסוי של בעל מניות מהותי (בעל מניות המחזיק 10% ומעלה מהון המניות) בחברת מעטים. במצב בו חברה משמשת צינור להעברת כספים מחברה שמקבלת שירותים מבעל המניות, ובתנאים נוספים הרשומים בסעיף, נראה את החברה כשקופה וההכנסה תיוחס לבעל המניות כהכנסה ממשלח יד.

עוד על חברות ארנק ונקיטת הליכים על ידי רשות המסים נגד בעלים של חברות ארנק ניתן לקרוא בלינק לעמוד הרלוונטי. 

 

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מיסוי קרנות ריט

מיסוי קרנות ריט

מהי קרן ריט (Reit) קרן ריט היא גוף המאפשר השקעה בנדל"ן מניב לצורכי רווח למשקיעים.

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים