חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקמת חברה בחו"ל

שיקולים בהקמת חברה בחו"ל

הקמת חברה בחו"ל

הגלובליזציה והבעיות הפנימיות בישראל מביאים יותר ויותר ישראלים ליזום פעילויות עסקיות במגוון מדינות ברחבי העולם. רבים מהם ייבחרו לבצע את פעילותם בחו"ל באמצעות הקמת חברה, זאת בעיקר משיקולים כלכליים, שיקולי נוחות ומטעמי ההגנה המשפטית המתקיימת בעצם ההפרדה המשפטית בין החברה לבעליה. בתקופה האחרונה, גם האנטישמיות הגואה מעודדת בעלי עסקים לפתוח חברות זרות בחו"ל על מנת לטשטש את הקשר בין הפעילות העסקית לישראל.

הנושאים אותם חובה לבדוק בטרם הקמת חברה בחו״ל זרה הם בעיקר:

 1. מדינת ההתאגדות של החברה הזרה;
 2. שיעורי מס החברות שיחולו על החברה;
 3. קיום אמנות מס רלוונטיות לפעילותה העסקית של החברה ולתושבות בעלי המניות;
 4. משמעויות של פתיחת חשבון בנק לחברה, שיקולי סליקת תשלומים מלקוחות.
 5. חקיקה פנימית בנושאי מסים שלא כפופים לאמנת המס;
 6. שיעור הניכוי במקור מדיבידנדים;
 7. מי יחזיק את החברה הזרה?
  1. האם בעל המניות (אחד או יותר? יש לכך משמעויות!)
  2. האם חברה קשורה של בעל המניות?
 8. האם כדאי להקים חברה או אולי שותפות או יישות משפטית אחרת?
 9. שיקולי מס ירושה באותה המדינה;
 10. איזה סוג חברה כדאי להקים? לדוגמה (בארה"ב להתלבט בין S-Corp / C-corp (inc) / LLC גם במסגרת LLC יכולה להיות שקופה או אטומה. בגרמניה לדוגמה – להתלבט בין GMBH לבין UG (לא להתבלבל בין AG שהיא חברה ציבורית) ברוב המדינות יש יותר מאפשרות אחת לסוג החברה שתוקם, וזו החלטה קריטית!
 11. מה העלויות החד פעמיות של הקמת מבנה הפעילות?
 12. מה העלות השנתית של החזקה של חברה מסוג זה במדינה כזו?
 13. האם יש צורך במינוי דירקטור מקומי?

השיקול המרכזי ואולי החשוב ביותר בפעילות באמצעות חברה בחו"ל, הוא התכנון המקדמי בבחירת מקום התאגדות החברה ומקום פעילותה העסקית. תכנון מקדמי מוקפד, עשוי לחסוך הרבה מאד מס לחברה ולבעלי מניותיה.  

במקרים מסוימים, פעילות באמצעות חברה לא תביא חסכון במס ולעתים דווקא פעילות באמצעות חברה, עלולה לגרום לחבות מס גבוהה בהרבה על פני פעילות עסקית באופנים אחרים. לכן, מומלץ לבחון תחילה מהי דרך הפעילות האידיאלית בהתאם לנסיבות והמאפיינים הייחודיים לכל סוג ומבנה של פעילות עסקית, בין כחברה, בין במבנה חברות, בין כיחידים ובין כשותפויות.

במדינות רבות, בד"כ מקלטי מס OFFSHORE  שיעור מס החברות נמוך משיעור מס החברות בישראל זאת מתוך רצון של מדינות (לרוב נחשלות), לעודד ולמשוך למדינתם כניסת הון ע"י משקיעים שיפעלו בתחומי אותן מדינות. כך, בעמידה במספר תנאים מצטברים, בין היתר מקום השליטה והניהול וענף מומחיות עיסוקה של החברה, ניתן יהיה ליהנות ממס החברות הנמוך אם השליטה והניהול תיעשה מאותה מדינה ולא מישראל. (הערה: משיכת דיבידנדים על ידי בעל מניות תושב ישראל אינה מושפעת ממיסוי החברה עצמה והוא יהיה חייב במס בישראל ככל תושב ישראל).

חשוב לציין כי הקמת חברה מחוץ לישראל, ללא תכנון מוקפד מראש, עלולה להיחשב בעיני רשויות המס בישראל כמנגנון מלאכותי שישפיע באופן ישיר על שיעורי המס החלים על אותה חברה, כפי שעלה בשני פסקי דין שהתקבלו בשנים האחרונות בבית המשפט העליון בעניין ניאגו ובעניין ינקו וויס, בהם טענת רשות המיסים הייתה כי עצם הפעילות באמצעות חברה היוותה מנגנון מלאכותי ללא טעם מסחרי ולכן בעלי החברות חויבו במס גבוה.

בעת הקמת החברה, יש מקום לבדוק האם מדובר במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס על מנת להפחית סיכון למיסוי גם בישראל וגם במדינה בחו"ל ולבחון את הוראות האמנה, כגון ניכוי במקור של דיבידנדים. כן יש לבחון את הוראות הדין הפנימי של המדינה בה תוקם החברה.

צריך לזכור שיועצים מקומיים זרים (רואי חשבון ועורכי דין) לא מכירים את הדין בישראל ולכן ההמלצות שלהם לפעמים לא מתאימות לבעלי מניות מישראל. דוגמה נפוצה היא מצב שבו עורך דין יווני או רואה חשבון ביוון ממליץ על הקמת חברה קפריסאית להחזקת נכס ביוון – סיטואציה זו מתאימה מאוד ליוונים בגלל שאמנת המס בין קפריסין ליוון היא אמנה מצוינת. הבעיה היא שאין אמנה בין ישראל לקפריסין – מצב שהופך את המבנה הזה למאוד לא משתלם עבור ישראלים.

יודגש כי רשות המסים בוחנת תושבות של חברה באמצעות מבחני השליטה והניהול של החברה ומקום ההתאגדות, וחברות המוקמות בחו"ל עשויות עדיין להיחשב כחברות ישראליות לצרכי מס, אם ניהול החברה מבוצע בפועל מישראל.

אחד השיקולים העיקריים בבחירת מיקום פעילות החברה הוא נושא הבנקאות. כמובן שחברה צריכה חשבון או חשבונות בנק לצורך פעילותה העסקית. בנקים בחו"ל יכולים להציע תנאים טובים וגם לפעמים להקל מבחינה בירוקרטית על המיסוי. אולם, התהליך נעשה מורכב בשנים האחרונות ולאור הגברת האכיפה של הרשות להלבנת הון על הבנקים, החלו אלה להקשיח את התנאים לביצוע העברות כספים בין בנקים. משרדנו מסייע בהקמת חברה בחו"ל, כמו גם בפתיחת חשבון בנק ובכלל הבירוקרטיה הנדרשת, תוך שיתוף פעולה עם עו"ד/רו"ח מקומי הבקיא בדינים הפנימיים של אותה מדינה.

לסיכום, יש מגוון שיקולים שצריך לשקול לפני הקמת חברה בחו"ל, משרדנו מלווה הקמה של חברה בחו"ל ונותן את כל המעטפת המקצועית בצורת סטראקצ'ר: מסמך מקיף (עשרות עמודים) אשר בודק את כל השיקולים אשר נדרש לבדוק בהתאם לנסיבות הספציפיות של הלקוח, ונותן המלצות לגבי האופן שכדאי לנהוג. בנוסף, משרדנו מפנה לאנשי מקצוע לצורך הקמת החברה, פתיחת חשבון הבנק, עורכי דין ורואי חשבון במדינת הייעד, ומלווה את כל התהליך כולל מתן הנחיות לרואי החשבון ועורכי הדין הזרים והישראלים.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים