חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חברת ארנק – כשל מיסויי עבור רופאים בישראל

חברת ארנק – כשל מיסויי עבור רופאים בישראל

חברת ארנק – כשל מיסויי עבור רופאים בישראל

חברת ארנק מוגדרת כחברה שכל מטרתה היא הקטנת או דחיית החבות במס (מס הכנסה וביטוח לאומי), לבעל המניות המהותי בחברה.

המנגנון אותו קובע סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, על פיו בתנאים מסוימים הכנסותיהן של חברות אלה יהיו חייבות במס בידי בעל המניות המהותי ויתחייבו במס הכנסה כהכנסתו של יחיד (בהתעלם מקיומו של החוצץ המשפטי שהקים אותו היחיד – החברה).

סעיף 62א לפקודה, חוקק בשנת 2017 במטרה להתמודד עם תכנוני מס שאינם לגיטימיים, המנצלים לרעה את אפשרות דחיית המס הניתנת לחברות תחת המודל הדו-שלבי. הסעיף נועד להחזיר את ההכנסות למנגנון המיסוי החד שלבי, מנגנון המיסוי ליחידים.

חברות ארנק הן למעשה חברות אשר לכאורה כל מטרתן היא הפחתת מס ו/או דחיית מס למרות שמבחינה מהותית אין הבדל בין הפעילות שלהן לבין עוסק מורשה.

הקריטריונים על פיהם תיקבע חברה כחברת ארנק הם:

  1. החברה היא חברת מעטים – חברה בשליטת עד 5 בעלי מניות יחידים, השולטים שליטה ישירה בחברה, והחברה מעסיקה עד 4 מועסקים במשרה ואינם קרובים זה לזה.
  2. לפחות 70% מהכנסות החברה [למעט הכנסות מיוחדות]* נבעו משירות שנתן בעל המניות בחברה בעבור לקוח יחיד של החברה, למשך 30 חודשים לפחות מתוך 4 שנים.
*הכנסות מיוחדות – [כמשמעותן בסעיף 89 לפקודה]

 

הסעיף קובע חזקה, לפיה, במצב שבו לפחות 70% מהכנסת החברה נובעות משירות הניתן מאת בעל מניות החברה ללקוח אחד, ובחברה מועסקים פחות מארבעה עובדים – תיחשב החברה כ"חברת ארנק". משמעות הקביעה היא כי הכנסתה החייבת של החברה תמוסה בתיקו של היחיד ותחויב במס שולי. סוגיה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע לרופאים.

כידוע, הדין בישראל הוא שכל אזרח מחוייב להשתייך לקופת חולים. לכן, יוצא אפוא כי רופא עשוי לטפל במאות לקוחות מידי שנה. לטענת רשות המסים מדובר בלקוחות של קופת החולים כיוון שהתשלום לרופא מבוצע ישירות מקופת החולים ולא מכל לקוח ולקוח בו טיפל במשך התקופה. נמצא אם כן כי הרופא עומד מול חוזה התקשרות אחד (בד"כ) – בינו לבין קופת החולים השוכרת את שירותיו. עובדה זו עלולה להכניס את החברה, שבאמצעותה פועל הרופא, לתחולתו של סעיף 62א ולגרום להכנסותיה של החברה, על אף שהיא מאוגדת כחברה – להיחשב כהכנסות היחיד ולהיות חייבות במס בהתאם למדרגות המס החלות על יחידים ובנוסף לגרום לחיוב בביטוח לאומי, זאת בהתעלם מקיומה של החברה שבשליטתו של אותו הרופא.

במאמר מוסגר נציין, כי משרדנו נתקל בלא מעט מקרים שבהם חתם הרופא ישירות מול הקופה לפני הרבה שנים, במשך השנים פתח חברה, ולא דאג לחתום על הסכם חדש בין החברה החדשה שפתח למול קופת החולים. במקרים כגון אלה, טענת רשות המסים היא כי המדובר בהסבת הכנסה על פי סעיף 84 לפקודה.

רשות המיסים הבהירה בחוזר 10/2017 כי סעיף 62א נועד לטפל במיסוי חברות מעטים הנותנות שירותים באמצעות בעל המניות בחברה. עוד באותו החוזר, קבעה רשות המסים כי החזקה שצוינה לעיל, בכל הנוגע ל-70% מההכנסות והעסקת פחות מארבעה עובדים אינה ניתנת לסתירה. עם זאת, באותה נשימה ציינה רשות המסים כי ייתכנו מקרים שבהם 70% מההכנסה ניתנת על ידי לקוח אחד ועדיין לא תיחשב החברה כחברת ארנק (לדוגמה זמר שמקבל את הכנסות מהאמרגן שלו כאשר ברור שמדובר בהרבה לקוחות סופיים ואין היגיון לראות באמרגן כלקוח).

במצב כזה, המנגנון האנטי תכנוני קובע שהכנסות החברה יהיו חייבות במס כהכנסת יחיד ולא בשיעורי מס חברות וזאת, משום שרשות המיסים רואה את החברה כריקה מתוכן אמיתי. על דרך המהות, חברות אלה יאבדו את החוצץ המשפטי לצרכי מס כישות משפטית נפרדת. המשמעות היא שהכנסות החברה יהיו חייבות במס בהתאם למדרגות המס החלות על הכנסתו של בעל המניות בה.

סעיף 62א חל הן על חברה ישראלית והן על חברה זרה שאינה חברת משלח יד זרה (חמי"ז)*.

 

לאחרונה אנו עדים לניסיון הולך וגובר של רשות המסים להחיל את המנגנון הקבוע בסעיף 62א לפקודה, ספציפית על רופאים תחת הטענה כי הלקוח הוא הקופה ולא המטופל. אנו בדעה כי טענת רשות המסים משוללת כל יסוד ואיננה נכונה במהותה. דרישות כמו אלו, מגבירות את המוטיבציה של רופאים ורופאות לעשות רילוקיישן, בהמשך להשלכות ההפיכה המשטרית / הרפורמה המשפטית.

משרדנו מלווה רופאים אשר בתיקם נעשים דיוני שומה בכל הנוגע לסוגיית חברת ארנק. משרדנו בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום. לכל שאלה ולפרטים נוספים פנו אלינו לחץ כאן.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים