חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נוהל גילוי מרצון ונוהל דיווח על קריפטו – נהלים חדשים צפויים של רשות המסים

נוהל גילוי מרצון ונוהל דיווח על קריפטו – שני נהלים חדשים צפויים של רשות המסים

נוהל גילוי מרצון ונוהל דיווח על קריפטו – נהלים חדשים צפויים של רשות המסים

בתחילת שנת 2024 צפויים להתפרסם שני נהלים הקשורים לקריפטו. נוהל אחד הוא נוהל המסדיר קבלת תשלומי מס שמקורם בקריפטו ומטבעות וירטואליים. הנוהל עתיד להתמודד עם הבעיה שהייתה קיימת עד היום מול הבנקים בהעברת הכספים שמקורם במטבעות וירטואליים אליהם, על מנת לשלם מסים. הנוהל השני הוא נוהל גילוי מרצון לגבי הכנסות מקריפטו. מדובר בדיווח יזום על הכנסות ומסים מקריפטו לשנים קודמות.

נסקור כאן את שני הנהלים הצפויים. חשוב להדגיש כבר בהתחלה  – נוהל גילוי מרצון עשוי להיות אגרסיבי ומומלץ להקדים ולדווח על ההכנסות במסגרת הסדרת חבות מס עוד לפני תחילת תוקפו. 

נוהל דיווח על הכנסות שוטפות מקריפטו – תשלומי מס מקריפטו

הכנסה ממכירת קריפטו ומטבעות וירטואליים נוספת חייבת בתשלום מס רווח הון בישראל. לפירוט נוסף אודות מיסוי קריפטו וסיווג הכנסות לחץ כאן. רשות המסים הכינה טיוטת נוהל חדש לדיווח על קריפטו החל משנת 2023. נוהל זה צפוי להעשיר את קופת המדינה במיליוני שקלים.

הנוהל יאפשר דיווח על הכנסות שוטפות. בנוסף, הנוהל נועד להתמודד עם סירוב או קשיים שמעמידים הבנקים בקבלת כספים שקשורים לקריפטו מחשש שיהיה קשה להוכיח שהם לא קשורים בהלבנת הון או מימון טרור. מטרת הנוהל היא להסדיר את תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו את קבלת וגביית כספי המסים הנובעים מפעילות של מטבעות וירטואליים לחשבון הבנק של רשות המסים.

הנוהל חל רק כלפי מי שהוכיח שניסה קודם להעביר כספים לבנק. הדיווח לפי הנוהל החדש יכלול בין היתר: פרטי ההכנסה החייבת, המס המגיע, אסמכתאות מהבנק על סירוב קבלת הכספים. פקיד השומה יקבע את חבות המס. בניגוד לנוהל גילוי מרצון, בנוהל הספציפי לעניין קריפטו אין הגנה מאחריות פלילית בשל הדיווח על הכנסות מקריפטו. להרחבה אודות הנוהל לחץ כאן.

נוהל גילוי מרצון על קריפטו

רשות המסים הכינה גם טיוטת נוהל גילוי מרצון המתייחס להכנסות מקריפטו. מי שלא דיווח על הכנסות או מי שהעלים מס עד היום, יוכל במסגרת הנוהל להגיש דיווח על שנים קודמות ולהסדיר את תשלום המס. המטרה היא לאפשר לתושבים לפנות מיוזמתם לרשות המסים על מנת להסדיר את הדיווח על נכסים והכנסות מקריפטו שלא דווחו מעולם.

כדי להימנע מתנאים קשים של נוהל הגילוי מרצון החדש והסנקציות שלו, מומלץ עוד לפני הכניסה לתוקף של הנוהל הרשמי לפנות למשרד המומחה במסים ולהסדיר את חבות המס. משרדנו בתהליך ליווי מסודר של הלקוחות, מסווג את ההכנסות באופן האופטימלי והמתאים ביותר את הנסיבות וייקבע את אופן הדיווח הנכון – האם הגעה להסכם שומה, האם הגשת דו"חות לשנים קודמות. במצבים מסוימים מומלצת חוות דעת ממשרד למיסוי אודות מקור הכספים וסיווג ההכנסות והעדר הלבנת הון. חוות דעת כזו עשויה לסייע גם בהעברת הכספים לחשבון הבנק.

הסדרת חבות המס הנובע מהכנסות מקריפטו ומטבעות וירטואליים בסופו של יום תאפשר את השימוש וההנאה מהכספים ללא סיכון פלילי.  

למידע על נוהל גילוי מרצון הכללי לחץ כאן.

ניתן לקיים שיחה ראשונית ללא עלות עם משרדנו על מנת שתוכלו להבין אם יש צורך בהמשך טיפול ומה רמת הדחיפות.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים