Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

מיסוי חברת בית

מחשבון-שעליו-מונח- דגם-קטן-של-בית-עם-גג-אדום

מיסוי חברת בית

חברת בית | מיסוי בין לאומי | ייעוץ מס

מהי חברת בית?

הגדרת חברה כחברת בית היא למעשה הגדרה המאפשרת התייחסות לחברה בע"מ לצרכי מס בלבד כאל יחיד. כלומר – ביטול מנגנון המיסוי הדו שלבי החל על חברה בע"מ והתייחסות להכנסות החברה כאילו הופקו במישרין על ידי בעל המניות. המנגנון נקבע בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה. במשך שנים היה כלי זה שימושי וזמין בעבור חברות רבות, אך בשנת 2018 תוקנה הפקודה (בתיקון מס' 245) והוקשחו התנאים וההגדרות לקבלת מעמד זה.

חברת בית היא כר פורה המשמש ללא מעט תכנוני מס (לגיטימיים) גם היום, לאחר תיקון הפקודה.

סיווג כחברת בית

יש סיבות מגוונות שבגללן כדאי לשקול סיווג כחברת בית, וביניהן:

 • פעילות נדל"ן שנמצאת בהפסדים – במקרה זה ירצה בעל המניות להעביר את ההפסדים ישירות לתיק האישי וכך לנצלם מול מס שולי שלעתים מגיע ל-50% ולהפחית כך את המס ואת תשלומי הביטוח הלאומי.
 • פעילות נדל"ן עסקית בבעלות נכה (אשר לאחר החלטת ועדה של מס הכנסה מטעם הביטוח הלאומי הוכר כנכה לצורך סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה). במצב שכזה ההכנסה תעבור ישירות אל הנכה ותזכה לפטור ממס הכנסה עד לגבול של למעלה מ-600,000 ₪.
 • פעילות נדל"ן פאסיבית לטווח ארוך אשר בעליו רוצים ליהנות ממס מופחת על הכנסות השכירות וממס רווח הון במכירת נכס.

למרות זאת, צריך לזכור שמעמד של חברת בית טומן בחובו גם סכנות וחשיפות מס אשר עלולות בנסיבות מסוימות להכפיל את המס על בעל המניות. יש הכרח לבדוק היטב את נסיבותיו של כל מקרה בטרם מחליטים על סיווג כחברת בית.

חברת בית ומיסוי בינלאומי

סוגיות של חברת בית ומיסוי בינלאומי כוללות מצבים מורכבים וביניהם לדוגמה:

 • חברת בית המוחזקת על ידי תושב חוץ;
 • חברת בית המוחזקת על ידי תאגיד זר שקוף שיש לו פעילות בישראל;
 • חברת בית המוחזקת על ידי תאגיד זר שאיננו שקוף במדינת מושבו;
 • חברת בית המוחזקת על ידי חברה זרה במדינה שאיננה מדינת אמנה;

במקרים אלו, פעמים רבות העמדה איננה ברורה ולא הוסדרה בחוק או בפסיקה. במצב שכזה, יש דעות לכאן ולכאן. משרדנו מייעץ בנושאים אלו ומקטין את חבות המס הן באמצעות נקיטת עמדה וגיבוי בחוות דעת ולעתים תוך הסדרה בהחלטת מיסוי מקדמית מול רשות המסים.

התנאים המצטברים העיקריים לזכאות להגדרת חברה כחברת בית:

 1. החברה היא "חברת מעטים" (כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה) ומספר בעלי המניות בה אינו יכול לעלות על עשרים.
 2. בקרב בעלי המניות בחברה אין תאגיד שקוף שיש באפשרותו לבחור בכל שנת מס את אופן המיסוי שלו.
 3. עיקר פעילות החברה היא בתחום החזקה של בניינים או קרקע.
 4. החברה הגישה בקשה להיחשב כחברת בית בפרק זמן של עד 3 חודשים מיום יסודה.
 5. על החברה לא חל החוק לעידוד השקעות הון.
 6. אם מדובר בחברה תושבת חוץ, על החברה להיות תאגיד שקוף גם במדינה בה היא ממוקמת.
 7. הנכסים היחידים שיכולים להיות בידי החברה בתקופה שלאחר שישה חודשים מיסודה:
  • בניין או קרקע שהוקם עלייה בניין בתקופה של 5 שנים מתחילה ההחזקה בה.
  • מזומנים לצרכי רכישת נכסים.
  • מניות בחברה לצרכי אחזקת קרקעות ובניינים.
  • מניות באיגוד מקרקעין.

מיסוי חברת בית

חברת בית ממוסה באופן שונה מחברה רגילה, באופן המזכיר שותפות או חברה משפחתית בארץ (או תאגידים מסוג LLC ו-S-Corp בארה"ב) והיחס אליה הוא כאל חברת צינור. בהתאם לזאת, יזכו בעלי החברה למעמד ייחודי ורווחי והפסדי החברה יהיו חייבים במס על פי המס השולי של כל בעל מניות בחברה, על פי חלקו היחסי, ולא על פי שיעור מס החברות הנהוג. כיוון שבחברות אחזקת בניינים וקרקע עסקינן, המס יחול לא רק על הרווחים משכירות, אלא גם מהשתבחות הנכס ועליית ערכו.

שבח מקרקעין וחברת בית

הפסיקה מבחינה בין שבח להכנסה חייבת. נשאלת השאלה האם השבח גם עולה לבעלי המניות או לא? עמדת רשות המסים כרגע היא שניתן להעלות שבח לבעלי המניות.

מעבר בין הגדרות ותכנון מיטבי

התיקון לפקודה קובע כי חברה יכולה להיות במעמד של חברת בית פעם אחת בלבד, ומרגע שהחליטה חברה לשנות את הגדרתה כחברת בית, לא תוכל לחזור בה בשום עת. להבהרת התיקון הוציאה רשות המסים חוזר מקצועי (חוזר 02/2019) המבאר את התייחסות הרשות לתיקון הפקודה.

למרות הדבר, כאמור, חברת בית מהווה אפשרות לתכנוני מס מעניינים שיחסכו לבעלי המניות כסף רב.
קראו עוד על אפשרויות לתכנון מס >

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים