חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי - הקדמה

מיסוי בינלאומי נכללים נושאים כגון רילוקיישן, תושבות, הקמת חברות בחו"ל, תכנוני מס בינלאומיים, נאמנויות, העברות כספים לחו״ל ומחו״ל, אמנות מס ועוד. יצויין כי בנובמבר 2021 הוגש למנהל רשות המסים דו"ח הועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי. במסגרת הדו"ח נסקר הדין הקיים במדינות אחרות והובאו המלצות. קרא עוד על הרפורמה במיסוי הבינלאומי.

מהו מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא המיסוי החל על עסקאות או פעילויות שיש להן זיקות או קשר ליותר ממדינה אחת או על עסקה או פעילות של תושב מדינה אחת במדינה אחרת. כאשר קיימת פעילות או עסקה שיש לה זיקות או קשרים לשתי מדינות ומעלה, יחול מיסוי בינלאומי אשר כולל את הדין הפנימי של כל אחת מהמדינות הרלבנטיות, וכן את האמנה למניעת כפל מס (ככל ונחתמה בין המדינות הרלבנטיות) ולעיתים אף כללים שחלים על קבוצת מדינות (כגון פטור ההשתתפות החל על המדינות החברות באיחוד האירופאי).

ליווי של מיסוי בינלאומי מחייב לבחון את המקום שבו הופקה ההכנסהשם תהיה זכות מיסוי ראשונה, הטבות מס וכללים אנטי תכנוניים במדינות הרלבנטיות, הימנעות מכפל מס ואת האפשרות ליתן זיכוי מס זר במדינה הנוספת. ככל שגורם מסוים לא ייקח בחשבון את כללי המיסוי הבין לאומי או את הדין הפנימי במדינה רלבנטית, עשויות להיות לכך השלכות מס קשות/ תאונת מס.

ייעוץ לעניין מיסוי בינלאומי נדרש, בין היתר, במקרים הבאים: בעת הליך רילוקיישן ו/או עלייה או חזרה לישראל, כאשר תושב מדינה מסוימת מקים עסק או חברה במדינה אחרת, ולמעשה בכל העסקאות הבינלאומיותבכל הסכם בין חברות או גורמים במדינות שונות, בין אם הסכם הפצה ו/או מכירה של נכס בלתי ומוחשי ועוד. לעיתים יידרש תכנון מס/ ליווי ממש בעת הקמת הסטראקצרמבנה חברות בילנאומי אשר יכלול אופטימזציית מס, אפשרות תחולת הטבות מס (למשל מכח החוק לעידוד השקעות הון), בחינת סוג הישות הנכון, התייחסות לרגולציה הנכונה במדינה מסוימת (למשל בסוגיית קריפטו), בחינת אופן ההחזקה וסיווג נכון של ההכנסות עד הבית.

כאשר אותן עסקאות בינלאומיות נעשות בין צדדים קשורות ייתכן שהן כפופות למחקר מחירי העברה שנועד להתאים את העסקאות לתנאי שוק.

יש לשים לב לכך שמיסוי בין לאומי אינו חל רק בעסקאות מורכבות אלא גם בעסקאות הפשוטות ביותר. מספיק שתושב ישראל רוכש נכס בחו"ל כדי שיחולו כללי המיסוי הבינלאומי. כך למשל, אדם שרוכש נכס נדל"ן בהונגריה. אמנם אותו אדם משלם בהונגריה מס הכנסה על שכירות וכשימכור את הדירה ישלם בהונגריה מס רווח הון, אולם בהיותו תושב ישראל הוא חייב במס בישראל על כל הכנסותיו בעולם. לכן, עליו להגיש גם דו"ח מס בישראל ויינתן לו זיכוי מס זר בגין המס ששולם (כך ייצא שישלים למעשה ליתרת המס החייבת בישראל).

קודם לכן התייחסנו לאמנות למניעת כפל מס. נסביר כי מדינת ישראל חתמה עם מדינות רבות על אמנה למניעת כפל מס. האמנות קובעות לאיזו מדינה תהיה זכות מיסוי ראשונה, ונותנות הקלות שונות לגבי שיעור מס ניכוי במקור וכו'. האמנות כשמן כן הן מונעות את כפל המס. בנוסף, באמנות נקבע המנגנון להכריע תושבות של אדם או ישות על מנת להימנע מכפל מס

מיסוי בינלאומי – קביעת תושבות, ניתוק תושבות ורילוקיישן

בחינת התושבות של יחיד או חברה – האם בישראל או בחו"ל ומתן הפתרון הספציפי ללקוח באמצעות חוות דעת או החלטת מיסוי (רולינג). 

יש הבדל מהותי בין קביעת תושבות ליחיד, לבין תושבות לחברה.
תושבות יחיד נקבעת על ידי שני מבחנים. מבחן הימים ומבחן מרכז החיים.
קראו עוד על תושבות יחיד >

כאשר נבדוק תושבות של חברה נבדוק אחד משני מבחנים: מבחן ההתאגדות (חברה שהתאגדה בישראל היא ישראלית) ומבחן השליטה והניהול – חברה שהשליטה והניהול בה מישראל למרות שהיא רשומה בחברה זרה גם תיחשב ישראלית בהתאם לדין הפנימי בישראל.
קראו עוד על תושבות חברה >

משרדנו מטפל במקרים מכל הסוגים הקשורים לקביעת תושבות וניתוק תושבות וכן במקרים שבהם צריך לערב הסכמות עם רשויות מס זרות.למשרדנו קשרים רבים ברוב מדינות העולם כך שבאפשרותנו למנוע כפל מס ולשלב את ניתוק התושבות עם קביעת תושבות במדינה אחרת.

מיסוי בינלאומי – תכנון והקמת מבנה חברות בחו״ל

מיסוי בינלאומי דורש מקצועיות ונסיון ספציפי. משרדנו עוסק בתכנון מבנה חברות לפעילות בחו"ל – סטראקצ'רים בתיקים מורכבים הדורשים הקמת חברות בכל רחבי העולם. השירות כולל בחינת שרשרת החברות המתאימה לצרכי הלקוח למזעור חבות המס בפעילות בינלאומית, המלצה כיצד להשקיע, הנחיות לגבי חבות המס במדינות הזרות ויתרת המס לתשלום בישראל. במסגרת זו גם נבדוק כמובן סוגיות של ניהול ושליטה מישראל, חברות ארנק וכו'. נמרוד ירון מרצה בכנסים שונים על תכנוני מס ומבנה חברות במסגרת הרצאות מקצועיות שונות.

סיוע בהקמת חברות בחו"ל

סיוע ברישום חברות בחו"ל וניסוח מסמכי הרישום על מנת לתמוך בעמדתו מבחינת מס, סיוע בפתיחת חשבונות בנק ושיתוף פעולה עם קשת רחבה של קולגות, נותני שירות מקצועיים בחו"ל. לאחרונה הקמנו עבור לקוחותנו חברות בכל רחבי העולם: חברה בסינגפור, חברה בהונג קונג, חברה באנגליה, חברה במלטה, חברה באוקראינה, חברה בברזיל, חברה בפולין, חברה ברומניה, שותפויות ב-BVI וחברות שונות כמעט בכל מקום בעולם.

מיסוי בינלאומי – נאמנויות

הקמה של נאמנויות בארץ ובחו"ל ובחינה של נאמנויות קיימות (נאמנות נהנה תושב ישראל, נאמנות תושב חוץ, נאמנות תושבי חוץ וכו), קביעת חבות הדיווח ובדיקת המיסוי. בנוסף, יצירת תכנוני מס הכוללים שימוש בנאמנות.
קראו עוד על מיסוי נאמנויות >

טיפול בניכוי מס במקור בהעברות כספים לחו"ל

בדיקת חריגים לניכוי מס במקור והשגת פטור מניכוי מס במקור במקרה של תשלום מתושב מדינה אחת לתושב מדינה אחרת. בנוסף, השגת אישורים ל"חברה מיוחדת" מול רשות המסים גם במקרים חריגים ביותר. בתפקידו ברשות המסים היה נמרוד ירון אחראי על תחום העברות הכספים לחו"ל של החברות הנישומות בחולית החברות בפקיד שומה ירושלים ובחולית פשמ"ג בירושלים במשך שנים ארוכות. בתפקידו זה צבר נמרוד נסיון רב והיה אף מעורב בהליכי חקיקה בנושא העברות כספים לחו"ל.

העברת כספים לחו"ל

סיוע טכני בהעברת הכספים בעידן בו הבנק דורש דרישות אשר מקשות על עצם העברה, אישורי רו"ח בעניין והסדרת תשלום המס במידת הצורך. משרדנו עובד עם נותן שירותי מטבע באישור משרד האוצר אשר חוסך עד 70% מעמלות ההעברה בבנקים וממיר את הכספים לחו"ל לאחר ניתוח טכני על מנת למקסם את התמורה.
קרא עוד על העברות כספים מישראל לחו"ל >

העברת כספים לישראל

סיוע טכני מול הבנקים בהעברת הכספים לישראל לאור הדרישות המחמירות של הבנקים בתקופה האחרונה אשר מקשות על עצם העברה, מתן אישורי רו"ח בעניין והסדרת תשלום המס בהתאם הצורך. למשרדנו קשרים מול הנהלות הבנקים ומול חברות בינלאומיות להעברת כספים.

מחירי העברה

ליווי מחקר מחירי העברה ועבודות כלכליות בנושא, נושא הרלבנטי בכל עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים. הבנת שרשרת הערך ויצירת תיעוד בזמן אמת שיסייע לביקורת עתידית. משרדנו נותן שירותים בתחום זה לחברות בכל סוג וגודל, החל מחברה בתחילת דרכה ועד חברות ציבוריות.
קרא עוד על מחירי העברה >

ייעוץ לעניין אמנות מס

תחולת האמנות ואופן יישום האמנות. למשרדנו נסיון רב ביישום אמנות מס, גם במקרים בהם ישנן טעויות תרגום או ניסוח באמנה.
קרא עוד על אמנות מס >

ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עולים חדשים זכאים לפטור על הכנסות מחוץ לישראל במשך עשר שנים מיום עלייתם.
תושבים חוזרים זכאים לפטור של עד עשר שנים על כל הכנסותיהם מחוץ לישראל, כתלות בשהות בחו"ל טרם העליה.
עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים רשאים לבחור במנגנון שנת ההסתגלות הקבוע בחוק.

משרדנו מלווה עולים חדשים ותושבים חוזרים על מנת למצות את זכויותיהם מול רשות המסים ולסייע בתכנוני מס נכונים אשר יקטינו את חבות המס הכוללת, הן בישראל והן במדינת המוצא.

קראו על הטבות המס לעולה חדש ולתושב חוזר.
קראו על שנת הסתגלות לעולה חדש ולתושב חוזר.

ליצירת קשר

תחומי התמחות

קו חם למייצגים - עו"ד ורו"ח

קו חם למייצגים

ייעוץ ראשוני ללא עלות לאנשי מקצוע בתחום, עם מומחה מס (עו"ד, רו"ח, יוע"מ) ממשרדנו שיתוף

להתייעצות עם מומחה במסים