חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גילוי מרצון – כל מה שרלוונטי לשנת 2023

גילוי מרצון 2023

גילוי מרצון – כל מה שרלוונטי לשנת 2023

גילוי מרצון בשנת 2023 והתגברות על העלמות מס

נהלי גילוי מרצון הקודמים

בשנת 2005, רשות המיסים יצאה ב"מבצע" – גילוי הכנסות שלא דווחו מרצונם החופשי של אותם בעלי ההכנסות, תחת ההבטחה שגילוי זה לא יסבך אותם בהליך פלילי של העלמת מס ובכתם הדיו על שמם כמעלימי מס. היות שההליך היה חדש לרשות המיסים עצמה וחדש לציבור, רבים חששו לבטוח בהבטחת רשות המיסים. רשות המיסים כמובן הבינה את ה'רמז' וניסחה את הדברים מחדש.

כך, החל משנת 2014, לצד מסלול הגילוי מרצון הרגיל, נוסד מסלול גילוי מרצון אנונימי שנתן ביטחון לעומד מאחורי הבקשה לגילוי הכנסותיו שלא דווחו ברבות השנים. כמובן שהניסוח מחדש הועיל ורשות המיסים הוצפה באינספור פניות של אזרחים המעוניינים להסדיר את חובם ולשלם את המס לקופה הציבורית מבלי לשאת בענישה פלילית. תוקף ההליך הוארך מעת לעת ומאז שנת 2019, רשות המיסים חדלה מלחדשו. (משרדנו קיבל פניות עד הלילה האחרון לשנת 2019 כדי לנצל את ההזדמנות האחרונה).

בד בבד, רשות המיסים למדה את נתיבי העלמת ההכנסות ודרכיהם היצירתיות של מלביני ההון ליצירת ההון ולשמירתו מחוץ לישראל. תוצאות מבצע גילוי מרצון, על פני קרוב לשני עשורים, סוכמו בעשרות מיליארדי שקלים בקופת המדינה.

מה כלל נוהל גילוי מרצון ומה התנאים?

בבקשה לגילוי מרצון יש לפרט, בין היתר, את המידע הבא: שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שלא דווחה ואומדן המס לתשלומים, וכן לצרף מסמכים רלוונטיים. יש לשים לב כי יש לפרט בהליך גילוי מרצון גם את סכום ההון בגינו קיימת הכנסה וגם על קרן ההון יש לשלם מס (לרוב 10-15%). הרציונל של תשלום קרן ההון הוא בעצם למסות הכנסות לשנים קודמות יותר שלא דווחו.

בין התנאים לקבלת בקשה לגילוי מרצון: גילוי כן ומלא של ההכנסות שלא דווחו, וגם היה נדרש לעמוד בתנאי שלא נפתחה כבר חקירה או פנייה מצד רשות המסים בעניין ההכנסות המדווחות.

חידוש נוהל גילוי מרצון – שינויים צפויים

בעקבות נזקי הקורונה והגירעון בקופת המדינה, וכן על רקע המאבק בהון שחור, רשות המיסים שוקלת בימים אלו את חידושו של נוהל הגילוי מרצון ואף ממש לאחרונה פנתה רשות המיסים למשרד המשפטים בבקשה לחידוש נוהל זה. צפויים להיות תנאים דומים להליך הגילוי מרצון הקודם, ובין היתר, על הפניה להיות כנה ובתום לב וכן שלא ניתן לפנות להליך גילוי מרצון כאשר מתקיימת חקירה או בדיקה של רשות המיסים כנגד מגיש הבקשה לגילוי מרצון. אולם, בשונה מהנהלים הקודמים – בנוהל גילוי מרצון החדש הוקשחו התנאים ומבקשי הגילוי מרצון יידרשו גם בתשלום כופר וכן יידרשו לשלם מיידית את מלוא המס הנגזר מבקשתם לפנות להליך הגילוי. גם בהליך החדש תינתן הגנה פלילית למי שמגיש את הבקשה לגילוי מרצון.

האופן להסדיר הכנסות בשנת 2023 ולטפל במיסוי שלא שולם

אמנם היום אין נוהל קיים ופורמלי של הליך גילוי מרצון, אך גם כיום, בשנת 2023, ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להסדרת ההכנסות ותשלום המס, ללא נוהל מסודר. בפועל תהיה לכך אותה תוצאה של חסינות מפלילים אם נגיע להסדר. יותר מזה, מומלץ לנצל את מועד הזמנים לפני התנאים הקשיחים של הנוהל החדש הצפוי, אשר דורש כאמור כופר. להסדרת חובות שמשרדנו מבצע כיום יש גם יתרון על פני הליך פורמלי של נוהל גילוי מרצון, כאשר לרוב מגיעים להסדר בו לא נדרש מיסוי על הקרן וניתן לנצל התיישנות פלילית מעבר לעשר שנים.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום הגילוי מרצון והסדרת חבות. בתהליך הסדרת חבות מרצון אנחנו נתחיל מבחינת דרכים לאופטימיזציית מס; למשל אם מדובר בתושב חוזר ותיק – נערוך אלוקציה שתמזער את ההכנסה החייבת בישראל, או למשל אם מדובר בשכירות של נכס נדל"ן – נבחר את מסלול המס הנכון (להרחבה בנושא של גילוי מרצון בגין שכירות  ולהרחבה על מסלולי מיסוי של דמי שכירות). לאחר מכן נבחן את הדרך הנכונה לדווח – האם הגשת דו"חות לאחור? עבור כמה שנים? האם נצרף מכתב נלווה או שמא מראש נפנה למפקח או רכז ברשות המסים להסדר שומה? הבחירה בפרוצדורה תלויה בכל מיני שיקולים כגון רצון לוודאות אל מול רצון למנוע פתיחה של נושאים מסוימים שבהם אנחנו נוקטים בפוזיציה ובפרשנות אקטיביסטית, הניסיון וההתרשמות ביחס למפקח ספציפי ועוד.

פנייה מוקדמת להליך גילוי מרצון קריטית גם לשם הגנה מפלילים (להרחבה על גילוי מרצון להגנה מפלילים), להקטנת ריביות וקנסות אזרחיים בגין אי הדיווח (לרוב אנחנו פועלים לביטול הקנסות – להרחבה על סוגי הקנסות בגין אי דיווח) וגם על מנת לאפשר לבסוף להעביר "כסף עד הבית", במיוחד כשמדובר בהכנסות מחו"ל והבנקים לרוב דורשים אישור רואה חשבון המאשר את הסדרת המיסוי בכל הטריטוריות הרלוונטיות בגין הכספים שרוצים להעביר (להרחבה על גילוי מרצון בנוגע לחשבונות בנק).

לעיתים הסיבה לאי דיווח היא חוסר ידיעה של מקבל ההכנסות, אך חשוב להבין שהדבר אינו מונע את החבות הפלילית והאזרחית. כך למשל, רבים מניחים כי מכירת קריפטו ומטבעות וירטואליים לא מהווה הכנסה החייבת במס, אולם לרוב מדובר ברווח הון החייב במס. להרחבה על גילוי מרצון בסוגיה זו לחץ כאן.

מומלץ אפוא להתייעץ ולהסדיר את חבות המס מראש ולפני הליך של חקירה או העברת כספים לישראל, ובמיוחד מומלץ לקבל את תכנון המס הנכון והדרך הנכונה לפנות להליך הסדרת מס שמהווה מעין גילוי מרצון.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים