זיכוי מס בגין הנצחת חללי פעולת איבה

זיכוי מס בגין הנצחת חללי פעולת איבה

זיכוי מס בגין הנצחת חללי פעולת איבה

קיימת הכרה, מבחינת דיני המס, בהוצאות המיועדות להנצחת זכרם של צה״ל וכוחות הביטחון וכן נפגעי פעולות איבה. בהתאם להוראות סעיף 46 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 4) תשל״ב-1971 (להלן: ״החוק״), ניתן לקבל זיכוי מס בגין הוצאות הנצחה.

לשון החוק קובעת כך:

"אדם שבשנת מס פלונית החל משנת המס 1971 הוציא סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתו שהיה חייל שנספה במערכה, יזוכה מהמס שהוא חייב בו אותה שנה ב־30% מהסכומים שהוציא; לענין זה 

  • חייל שנספה במערכה“ – כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י–1950;
  • ”בן משפחה“ – בן־ זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס וחתן."

רבים אינם מכירים את הוראת החוק, אולם בעתות מלחמה וחירום בהן משפחות רבות נאלצות להיפרד מיקיריהן, ידיעה זו עשויה להקל עליהם, ולו מהבחינה הכלכלית.

מי זכאי?

מי שבן משפחתו (בן זוג/בן/נכד/אח/אב/גיס/חתן) היה חייל שנספה במערכה.

המשמעות של "חייל שנספה במערכה" היא-  חייל או חייל משוחרר שמת כתוצאה של אחת מאלה:

(1)   חבלה שאירעה בתקופת שירותו ועקב שירותו, ואולם לעניין חייל בשירות קבע – חבלה כאמור שהיא חבלת שירות;

(2)   מחלה או החמרת מחלה שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו, ואולם לעניין חייל בשירות קבע – מחלת שירות או החמרת מחלת שירות שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו;

גובה הזכאות

ניתן לקבל זיכוי מס בשיעור של 30% מסך ההוצאות ששולמו עבור הנצחת זכר קרוב המשפחה. כך למשל, אם אדם הוציא 15,000 ₪ על הנצחת זכר בן המשפחה, הוא יהיה זכאי לזיכוי ממס בסך 5,000₪.

אופן מימוש הזכות

  • עצמאיים: צירוף קבלות התשלום לדו"ח השנתי של סוף שנת המס.
  • שכירים: הגשת הטפסים הבאים באמצעות הדואר או באופן מקוון: טופס 116, קבלות התשלום ותלוש שכר חודשי.

ניתן לבקש החזרי מס שש שנים אחורה מהשנה שבה הוצאו הוצאות ההנצחה. גם מי שהגיש דו"ח ולא כלל הוצאות אלה, רשאי לבקש את תיקון הדו"ח – ולקבל את ההחזרים. החזרי המס מבוצעים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

בעת הנוכחית, משרדנו פועל רבות במטרה למצוא דרכים להקלה על הנטל המיסויי המוטל על תושבי המדינה, בכל הרבדים. כמו כן, אתרנו מתעדכן מדי יום במאמרים ועדכונים העוסקים במלחמת "חרבות ברזל". אנו מזמינים אתכם לעיין בעדכונים באתר ולצור איתנו קשר.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים