תושבי חוץ – מלחמת ״חרבות ברזל"

תושבי חוץ - "מלחמת חרבות ברזל"

תושבי חוץ – מלחמת ״חרבות ברזל"

הנחיית רשות המיסים מיום 16.10.23

עם תחילת מלחמת "חרבות ברזל" פרסמה רשות המיסים שורה של הנחיות שנועדו להקל על ציבור הנישומים והמייצגים. בתאריך 16.10.2023 פרסמה רשות המיסים הנחייה נוספת העוסקת בתושבי חוץ המגיעים לארץ לטובת שירות בצה"ל מכוח סעיף 8 לחוק שירות המילואים  (להלן: "צו 8"), לקריאת ההנחיה לחץ כאן. ההנחיה קובעת כי רשויות המס יראו ביחיד אשר הגיע לישראל לשם שירות בצה"ל ומכוח צו 8 כתושב חוץ עד לסיום שירותו הצבאי.

ככלל, תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 קובעת כי יראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל – עד לסיום שירותו הצבאי, זאת, בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. הוא אינו עולה חדש.
  2. בחמש השנים הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ.
  3. הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.

החידוש הוא הקביעה שהתקנה האמורה תחול גם במקרה של יחידים שהגיעו לישראל עקב קריאתם למילואים בצו 8.

קביעת תושבות בישראל

להנחיה חשיבות רבה עבור אלו שאינם מעוניינים להיחשב תושבי ישראל שעה ששהותם בישראל בעת הלחימה עלולה להיחשב להם במניין הימים הנספרים במסגרת המבחן הכמותי לקביעת תושבות בישראל. נזכיר בקצרה כי החזקה מתקיימת מקום בו:

  1. אדם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או לחילופין,
  2. שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

להרחבה בדבר התנאים לקביעת תושבות בישראל, מוזמנים לקרוא בקישור זה. כמו כן, בעת האחרונה עלתה הצעת חוק משמעותית בעניין תיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לקביעה מיהו תושב ישראל. אנו מזמינים אתכם לעיין בתזכיר המצורף כאן וכן במשמעויותיו וחשיבותו כפי שהטיבו במשרדנו לתאר בקישור זה.

חשוב מאוד, להקפיד גם על ההיבטים הטכניים המצוינים בהנחיה המחייבים הודעה לרשות המסים (כפי שמנוסח בהנחיה, ישנה אפשרות להגיש את הבקשה גם במועד מאוחר יותר – בגמר המלחמה).

משרדנו, אשר כולל בכירים לשעבר ברשות המיסים, יכול לסייע בהכוונת אותם יחידים בקבלת מעמד תושב חוץ מול רשויות המס בישראל. בימים קשים אלה, אנו נשמח להתגייס יחד עם כל מדינת ישראל ולהעניק שיחות ייעוץ ראשוניות ליחידים תושבי חוץ שנקראו בצו 8 לישראל, במסגרתן ניתן טיפים והמלצות להסדרת המעמד באופן מהיר ויעיל. לפניות בעניין, אנו מזמינים לצור איתנו קשר.

הטבות לתושב ותיק חוזר ולעולה חדש

מצאנו לנכון להתייחס במסגרת מאמר זה גם למקרה בו יחידים כן מעוניינים להישאר בישראל בתום המלחמה. במצב כזה, ייתכן ואותם יחידים זכאים למעמד של "תושב חוזר" או "תושב חוזר ותיק" או "עולה חדש". קיימת שורה של הטבות מס אשר תושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים זכאים להן, כך למשל, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס על הכנסות פירותיות שמקורן בעסק ומשלח יד וכן על הכנסות פאסיביות מדמי שכירות, דיווידנדים, תמלוגים, ריבית, קצבאות שמקורן בחו"ל ועוד. בנוסף, מוענק פטור ממס רווחי הון בגין מכירת נכסים מחוץ לישראל במהלך התקופה של עשר שנים מהיום שהפך היחיד  לתושב ישראל. קיימות עוד הטבות משמעותיות נוספות עליהן פירטנו בהרחבה במסגרת המאמר: הטבות מס עבור עולה ותושב.

לבסוף, ההחלטה האם להשתקע בארץ ולקבל מעמד של תושב ישראל, אינה צריכה להיות מיידית. לשם כך, קיים מנגנון "שנת הסתגלות" המעניק לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק ולעולה חדש אפשרות להמשיך להיחשב תושב זר במשך שנה אחת ממועד החזרה לארץ/ העלייה. היחיד יכול לבחור אם להפעיל את המנגנון אך אילו בוחר שלא להפעילו, מעמדו ברשויות המס ייקבע לפי הפקודה. אילו ייבחר היחיד להפעיל את המנגנון, בסיום "שנת ההסתגלות" יהיה זכאי לכלל ההטבות האמורות, אם כי "שנת ההסתגלות" תחשב במניין תקופת הפטור.

מילה לסיום

משרדנו מציע שלל שירותים עבור יחידים שהגיעו ארצה בעקבות המצב הביטחוני, זאת, בין אם ירצו להשתקע בתום המלחמה בישראל ובין אם ירצו לחזור למדינה ממנה הגיעו. התמודדות מול רשויות המדינה בימים אלה עלולה להיות מורכבת בשל העומס הרב בו מצויות הרשויות בשל המצב.  הצוות המקצועי של המשרד בעל ניסיון רב שנים והכרה עמוקה של רשות המיסים, ולפיכך מעניק שירותי איכותי ויעיל שעשוי להיות קריטי בימים אלה.  

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים