מתווה סיוע לעסקים – ״חרבות ברזל״

מתווה סיוע לעסקים - ״חרבות ברזל״

מתווה סיוע לעסקים – ״חרבות ברזל״

פיצויים למעסיקים- חרבות ברזל

ביום 09.11.2023 אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023 (להלן: "החוק"). הצעת החוק כוללת שורה של הקלות לעסקים קטנים ובינוניים שחוו פגיעה בפעילותם ובהכנסותיהם, וכן פיצויים לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום (להלן: "חל"ת"). במאמר זה נפרט נקודות מרכזיות ממתווה הסיוע כפי שעולה מהצעת החוק.

סיוע לעסקים

לפי המתווה שגובש ועבר בחקיקה, יינתן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בהוצאותיהם הקבועות ובהוצאות שכר מסוימת. המודל שלפיו יוענק הפיצוי יתבסס על שיעור הפגיעה בעסק, יחושב לפי היקף הירידה במחזור, וכן, גובה הוצאות קבועות ושכר עובדים. נציין כבר עתה, כי בשונה מנזקי מלחמות או סבבים קודמים, במלחמת "חרבות ברזל" נזקי המלחמה אינם מצומצמים לאזורים מסוימים, אלא מורגשים בכל הארץ. לפיכך יינתן פיצוי בטווח רחב של אזורים אך בו בעת, הפיצוי לא ישפה עסקים באופן מוחלט וככל הנראה לא יביאם לרווחיות שקדמה לתחילת המלחמה באופן מלא. להלן נפרט בקצרה את מבנה הפיצוי לעסקים לפי המתווה:

עסקים עם מחזור של 12,000 ש"ח – 300,000 ש"ח בשנה, יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית בהתאם למפורט בטבלה:

היקף הירידה במחזור

תקרת מחזור שנתי

25-40%

40-60%

60-80%

80%+

50,000

1,750

1,750

1,750

1,750

90,000

3,150

3,150

3,150

3,150

107,000

4,200

4,200

4,200

4,200

200,000

3,125

4,687.5

7,500

9,375

250,000

4,000

6,000

9,600

12,000

300,000

4,675

7,013

11,220

14,025

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש"ח – 400 מיליון ש"ח בשנה יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית וכן החזר הוצאות שכר שיחושבו כך:

מענק החזר הוצאות שכר– הוצאות שכר * גובה פגיעה * 75%

+

מענק המשכיות עסקית

שיעור הפגיעה

(חד חודשי/ דו חודשי)

מענק- רכיב תשומות

40%-25%/ 20%-12.5%

7%

60%-40%/ 30%-20%

11%

80%-60%/ 40%-30%

14.5%

100%-80%/ 50%-40%

22%

 • פיצויים לעסקים עם מחזור של 300 אלף – 100 מיליון ₪ – יוגבלו לתקרה של 600 אלף ₪.
 • הפיצויים לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ₪ – יוגבלו לתקרה שתעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ₪.
 • פיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ₪ יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ₪.

מתווה חופשה ללא תשלום

תנאי הזכאות לחל"ת בשגרה מפורטים באתר של הביטוח לאומי. יחד עם זאת, במסגרת מתווה הסיוע שאושר, נכללו הקלות בתנאים ליציאה לחל"ת, כפי שיפורט להלן:

 1. הפחתת תקופת חל"ת מינימלית לצורך קבלת דמי אבטלה, מ-30 ימים ל-14 ימים.
 2. ויתור על תנאי קיזוז ימי חופשה עד לקבל דמי אבטלה. כלומר, עובד שהוצא לחל"ת יוכל לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון של החל"ת.
 3. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן מ-12 חודשים ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
 4. הארכת ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
 5. הארכת חל״ת אוטומטית למפונים.
 6. ביטול ספירה של ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.
 7. ביטול 5 ימי המתנה.
 8. מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.
 9. ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח.

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 – מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.

משרדנו מסייע לעסקים רבים לתכנן את פעילותם הכלכלית העסקית, בפרט ברובד המיסויי. במיוחד בימים אלה, מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע שידעו לכוון עסקים לניצול אידיאלי של זכויותיהם והזדמנויותיהם.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים