חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מס עזבון אמריקאי

מס עיזבון, מס מתנות ומס העברה בין דורית בארה"ב

מס עזבון אמריקאי

מס עיזבון, מס מתנות ומס העברה בין דורית בארה"ב – כל מה שצריך לדעת

שיטת המס בארצות הברית כוללת מערכת מקיפה לגביית מסים בגין כל העברות הנכסים שביצע אדם במהלך חייו ובעת מותו. מערכת זו כוללת את מס העיזבון, מס המתנה ומס על העברות בין-דוריות. שיטה זו מבטיחה (לגישת האמריקאים) מיסוי העברות עושר, צמצום העברת אי- שוויון מדור לדור ומניעת התחמקות ממס.

מס עיזבון אמריקאי

רשות המיסים הפדרלית בארצות הברית (IRS) מגדירה את מס העיזבון כמס על העברות נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים אשר נמצאים בתוך ארצות הברית. ככלל, מסי עיזבון מוטלים ברמה הפדרלית, אך קיימות מדינות בארצות הברית אשר מטילות בתחומן מס עזבון בנוסף למס העזבון הפדרלי. מס ירושה, לעומת זאת, אינו מוטל ברמה הפדרלית אך קיימות מדינות מסוימות בארצות הברית אשר מטילות מס כאמור.

מס העיזבון חל על נכסים ברחבי העולם של אזרח ארצות הברית או של אזרח זר שמקום מגוריו היה בארה"ב בעת הפטירה. עבור אזרחים זרים שאינם מתגוררים בארצות הברית, מס הירושה חל רק על נכסיהם שנמצאים בארצות הברית, בין אם הם מוחשיים או בלתי מוחשיים.

חשוב להבין שבנקים בישראל החלו לדרוש אישור מה- IRS על תשלום מס או על פטור ממס, כתנאי למשיכת כספים מחשבון או העברת נכסים לחשבונות אחרים. כך, הובהר גם בהודעה שפורסמה לאחרונה על ידי בנק לאומי ללקוחותיו. הודעה זו מגיעה על רקע המדיניות המחמירה בה נוקטת ארצות הברית בשנים האחרונות בכל הנוגע למניעת התחמקות ממס על ידי שיתוף מידע בין מדינות.

מס העזבון יוטל על השווי ההוגן של כל הנכסים שבבעלות יחיד ובכל הנכסים שיש ליחיד אינטרסים מסוימים בהם, במועד פטירתו. הסכום הכולל של כל הנכסים הוא ה"עזבון הגולמי" של היחיד. מהעיזבון הגולמי מנכים חובות שונים (כולל הוצאות ניהול עזבון, משכנתאות, רכוש המועבר לבן זוג שנותר בחיים ועוד) וכך מגיעים ל"עיזבון החייב במס" של היחיד. למספר זה מתווסף ערך המתנות החייבות במס שניתן היחיד במהלך החיים (החל ממתנות שנעשו בשנת 1977). לבסוף בוחנים האם הסכום חורג מהסכום הפטור, כפי שיפורט להלן.

שיעור המס ופטורים

שיעורי מס העיזבון הפדרלי בארצות הברית נעים בין 18% ל-40%. יחד עם זאת, הדין האמריקאי מעניק פטור מתשלום ודיווח על ירושה עד סכום מסוים המתעדכן מדי שנה. נכון לשנת 2024 גובה הפטור החל על אזרח ארה"ב או אזרח זר שבזמן הפטירה "מקום מושבו" היה בארצות הברית, הוא 13,610,000$. (נכון לשנת 2024) לעומת זאת, לגבי אזרחים זרים שאינם תושבי ארצות הברית המחזיקים בנכסים בארצות הברית, גובה הפטור הוא 60,000$ וכל יתרת השווי כפופה למס עזבון.

בנוסף, ארצות הברית מציעה זיכוי מס זר לאזרחיה בגין מיסי ירושה המשולמים במדינות זרות על נכסים הנמצאים באותן מדינות.

המועד לתשלום מס העיזבון הוא בתוך תשעה חודשים מיום פטירת המוריש.

מס מתנות

מס מתנות מוטל על נותן המתנה כדי למנוע מהם להימנע מתשלום מס עזבון באמצעות העברות נכסים במהלך החיים. אזרחי ארצות הברית או יחידים שמקום תושבותם בארצות הברית כפופים למס מתנות על כל סוגי המתנות, ללא קשר למקום קבלתן. יחידים שמקום מושבם אינו בארצות הברית חייבים במס מתנות רק על העברות של נכסי נדל"ן ורכוש אישי מוחשי הממוקם בארצות הברית.

שיעור המס ופטורים

שיעורי מס המתנות הפדרלי בארצות הברית נעים בין 18% ל-40%. אולם, הדין האמריקאי מחיל שני פטורים ממס מתנות, פטור שנתי ופטור שחל לכל אורך חייו של יחיד.

  • גובה הפטור השנתי הוא 18,000$ (נכון לשנת 2024) כך שיחיד יכול להעניק מתנות מדי שנה עד גובה הפטור השנתי (המתעדכן מדי שנה) מבלי שיוטל עליו מס מתנות ולא תחול עליו החובה להגיש דיווח. פטור זה חל גם על אזרחי ותושבי ארצות הברית וגם על יחידים שמקום תושבותם אינו בארצות הברית.
  • פטור נוסף הוא כאמור פטור לכל החיים לפיו מעניק המתנות רשאי לתת מתנות עד סכום מוגדר בחייו לפני הטלת מס (הפטור מכסה את מס העיזבון וכן את מס המתנה, כך שכל סכום של הפטור לכל החיים המשמש למתנות, מקטין את הפטור ממס עיזבון שזמין במוות). נכון לשנת 2024 הפטור הוא עד שווי של 13,610,000$. זרים תושבי חוץ כפופים למס מתנות רק על מתנות של רכוש מוחשי הממוקם בארה"ב.

מס העברה בין-דורית

בנוסף למסי עיזבון ומתנות, קיים מס העברה בין-דורית פדרלי בארצות הברית. מס זה מונע הימנעות ממסי עיזבון במשך דור אחד או יותר על ידי מתן מתנות או עיזבונות ישירות לנכדים או נינים. עם מס העברה בין דורית, הנכדים מקבלים אותו סכום כאילו הירושה מגיעה מהוריהם. מס העברה בין דורית חל לעל אזרחי ארה"ב או מי שמקום מושבם בארה"ב בגין כל העברות רכוש, בכל מקום שהוא. לעומת זאת, המס חל על מי שאינם תושבי ארה"ב, אם ההעברה המדלגת על דור כפופה למס עיזבון או מתנות בארה"ב.

שיעור המס ופטורים

שיעור מס העברה בין דורית הוא 40% (נכון לשנת 2024). בנוסף, סכום הפטור החל על מיסי עזבון ומס מתנות, חל גם על מס העברה בין דורית (13,610,000$) נכון לשנת 2024.

להרחבה בנושא מס העברה בין דורית לחצו כאן.

חישוב המס החל על העזבון

טופס 706: טופס של ה- IRS שמשמש מנהל עיזבון של מוריש לחישוב שווי העזבון החייב במס עזבון וכן במס העברה בין דורית. על מנת לקבוע האם שווי העזבון חורג מסכום הפטור  13,610,000$ (נכון לשנת 2024), יש לקחת בחשבון את העזבון הגולמי של היחיד יחד עם המתנות החייבות במס (שניתנו לאחר 1977) בצירוף הניכויים מותרים, ולבחון האם הסכום חורג מהסכום הפטור.

טופס 706-NA: טופס של ה- IRS שמשמש מנהל עזבון של מוריש לחישוב שווי העזבון החייב במס עזבון וכן במס העברה בין דורית, של מי שאינם תושבי ארצות הברית אך מחזיקים בנכסים הממוקמים בארצות הברית.

רבים לא מודעים לעובדה שהחזקת מניות אמריקאיות מעל סכום של 60,000$ חושפת אותם למס עזבון אמריקאי שכפי שהראנו שיעוריו אינם זניחים. כמו כן, העברת נכסים במהלך החיים עלולה גם היא להיות חייבת במס בהינתן חריגה מהפטורים.

ליווי של איש מקצוע מתחום המס עשויה לאפשר חיסכון מקסימלי במס בעת העברות נכסים בחיים ושלא בחיים וכן לסייע בהתמודדות של לקוחות למול הגופים הפיננסיים. צוות משרד נמרוד ירון ושות' מעניק ייעוץ, ליווי ותכנון בכל היבטי המס הרלוונטיים להעברות נכסים כאמור.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים