הליך בוררות – השלכות מס

הליך בוררות – השלכות מס

בוררות משמשת לצורך הכרעה בסכסוכים על ידי שפיטה מצד בורר ניטרלי, במקום הליך שיפוטי בבית המשפט.

בכדי להביא מחלוקת בין הצדדים בפני בורר על הצדדים להסכים לכך בכתב ולכן יש אפשרות לקבוע שבעת מחלוקת הצדדים יעבירו את סמכות השיפוט לבורר שיכריע בסכסוך. בסופו של הליך הבוררות נותן הבורר פסק, ובאפשרות הצדדים להגישו לבית המשפט לצורך קבלת אישור. פסק בוררות שניתן עליו אישור בית המשפט דינו כפסק דין של בית המשפט. כתוצאה מכך ניתן לאכוף את הסעדים הקבועים בו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. המקור החוקי הוא חוק הבוררות, תשכ״ח-1968 (להלן:״החוק״) המסדיר את המסגרת החוקית עת ביצוע הליך בוררות. בסעיף 1 לחוק כתובה ההגדרה החוקית להליך הבוררות. ״הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו״.

משך ההליך

להליך הבוררות מספר יתרונות למול הליך משפטי רגיל. הראשון שבהם הוא משך זמן קצר יותר מהליך משפטי רגיל. הדבר נובע בין היתר מכך שאין חובה בחוק לנהל אותו עפ״י סדרי הדין או דיני ראיות שמחויבים על פי חוק בבתי המשפט, אלא על פי הדין המהותי. זאת ועוד, הליך משפטי עלול להתנהל במשך שנים ארוכות ללא הכרעה ברורה. מנגד, על פי חוק הבוררות על הבורר לקבל החלטה בתוך שלושה חודשים, אלא אם ביקש הבורר להאריך תקופה זו בשלושה חודשים נוספים. חשוב לזכור שבכדי שפסק הבוררות יקבל מעמד של פסק דין של בית משפט, על הצדדים להביא את פסק הבוררות לאישור בפני בית משפט.

עלויות

יתרון נוסף של פסק בוררות הוא ללא ספק העלויות הנמוכות בהשוואה להליך משפטי בבית המשפט. כאשר אדם מגיש תביעה בבית המשפט, על התובע לשלם את אגרת בית המשפט, אשר גובהה נגזר מהסעד המבוקש ומסכום התביעה. בהליך בוררות אין אגרת בית המשפט, אך על שני הצדדים לשאת בשכר טרחת הבורר. גובה שכר הבורר נקבע בהתאם למספר הישיבות ומורכבות הסכסוך.

יעילותו של הליך הבוררות

במשפט האזרחי חלים סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים עשרות שנים ומטרתם להפוך את ההליך המשפטי למובנה ומסודר. כפועל יוצא של מבנה זה ההליך המשפטי בירוקרטי מאוד ולעיתים יש קושי להתמקד רק בנושאים המהותיים לתובענה הספציפית. מנגד, בהליך הבוררות אין חובה חוקית לקיים את סדרי הדין ודיני הראיות הקבועים במשפט האזרחי. יתרה מכך, מאפשר חוק הבוררות לצדדים לקבוע כי הבורר לא יהיה כבול לדיני הראיות וסדרי הדין הנהוגים במשפט האזרחי. הליך זה עלול להימשך זמן ממושך שכן אחד הצדדים שלא מרוצה מפסק הבורר עלול להגיש בקשה לביטולו טרם יתקבל אישור בית המשפט.

ביטול פסק בוררות

ביטול פסק בוררות מהווה צעד חריג ונקיטה בו מתרחשת רק במקרים יוצאי דופן. רשימת המקרים בהם מתקיימת עילת ביטול לפסק בוררות קבועה בסעיף 24 לחוק הבוררות – תשכ״ח, 1968. בסעיף זה מופיעות הסיבות שבגינן ניתן לבטל פסק בוררות. מדובר ברשימה סגורה והעילות הן כדלקמן:

 24(1) – קובע ביטול עת שלא היה הסכם בוררות בר-תוקף. במקרה בו אין הסכם בוררות כדין אין הרשאה לקיים הליך זה.

24(2) חל במקרים בהם הבורר התמנה שלא כדין כאשר התנאים למינויו לא התקיימו.

24(3) הבורר פעל ללא סמכות או חרג מהסמכויות שניתנו לו בהסכם הבוררות.

24(4) סיבת הביטול מתקיימת כאשר בעל דין לא קיבל הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו. 

24(5) כאשר הבורר לא הכריע באחד מבין הנושאים שנקבעו בהסכם הבוררות.

24(6) עילת הביטול מתקיימת כאשר בהסכם הבוררות קיים תנאי המורה לבורר לנמק החלטותיו והוא לא עשה כן.

24(7) מקים עילת ביטול כאשר בהסכם הבוררות נקבע שעל הבורר לפסוק לפי דין והוא לא עשה כן.

24(8) קמה עילה מכוח סעיף זה כאשר עברה התקופה שהוקצתה למתן פסק הבוררות והוא טרם ניתן.

24(9) סעיף זה מקים עילת ביטול כאשר תוכנו של פסק הבוררות נוגד את תקנת הציבור.

24(10) מקים עילת ביטול עת שעקרונות הצדק הטבעי נפגעים או במקרים שהתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות לצדדים או מי מהם קודם לכן.

השלכות המס שצריך לשקול בהליך הבוררות

צדדים להליך בוררות נוטים לשכוח שלצד הזכיה או ההפסד בהליך הבוררות יש השלכות מס שצריך לקחת בחשבון. השלכות אלו עשויות להיות ההבדל בין מס שולי על כספי הזכיה שמגיע לעתים למעל 60%. (בתוספת מס יסף, ביטוח לאומי וכו'). לעומת תכנון נכון של המס שיוביל לפיצול ראוי של כספי הזכיה בין ראשי נזק. פיצול שתוצאתו מס נמוך יותר.

ההבדלים בין זכיה שהמס בה תוכנן כיאות לבין הליך בוררות, שבו לא היה תכנון מס ראוי, יכולים להסתכם לעתים ב-30% מכספי הזכיה.

חשוב להתייעץ עם מומחה מס החל משלב הפניה לבורר וניסוח כתב התביעה, שכן הניסוחים יכולים להשפיע בצורה משמעותית על השומה שתקבע רשות המסים במקרה זה.

בנוסף, יש חשיבות רבה לפיצול התביעה באופן נכון לראשי נזק כבר מהשלב הראשון. פיצול זה לעתים דורש עבודה כלכלית, שתבוצע על ידי כלכלן מומחה.

גם אם ניתן כבר פסק דין, כדאי להתייעץ עם מומחה מס על מנת לבחון את סיווג המס באופן אשר יחסוך מס בטרם תינתן שומה. מומחי המס במשרדנו, הכוללים רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים ועוד מנוסים מאד בליווי הליכי בוררות וסיוע לעורכי הדין בנושאי המס. החל מהייעוץ הראשוני ועד לקבלת אישורי ניכוי מס במקור מרשות המסים, ניסוח חוות דעת באשר לאופן המיסוי הנכון וניהול הליכים מול רשות המסים להפחתת המס שישולם.

למשרדנו יש נסיון רב בליווי הליכי בוררות (מבחינת תכנון המס) החל משלב ניסוח פסקת הבוררות בהסכם ועד לליווי הליך הבוררות ושימוש בפסק הבוררות לשם השגת הקלות מס.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים