Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תכנון מס

תכנון מס

תכנון מס

ליווי חברות ויחידים בתחום תכנון מס: ייעוץ מס מקצועי באשר לאופן ההתאגדות הנכון, כמו גם לפעילויות העסקיות שכבר קיימות. משרדנו מלווה ומייעץ בשלבים שונים כגון עסקאות שונות, מימוש אופציות, קיזוז הפסדים ועוד, תוך ראיית התמונה המלאה וכלל ההיבטים החשבונאיים, הכלכליים והמשפטיים וניצול הניסיון של נציגי משרדנו ברשות המסים.

מהו תכנון מס?

תכנון מס הוא שימוש בכלים חוקיים על מנת להפחית את חבות המס. תכנון מס הוא חישוב מראש של פעולות חשבונאיות ועסקיות והשלכותיהן מבחינת מיסוי, בעקבות תכנון המס יכול הנישום לבחור בדרך חוקית בה ישלם פחות מס. על כן, תכנון מס יעיל לחברה הוא תנאי מתחייב למען הישרדותה ושגשוגה.

תכנון מס מתבצע על ידי רואה חשבון לתכנון מס המומחה למס המנצל מענקים, חוקים ופרצות בחוקי המס הסבוכים על מנת להפחית את המס שיש לשלם תוך כדי ציות לחוק. על חשיבותם של תכנוני המס עמד בעבר שופט ביה"מ העליון שמגר בפס"ד חזון:

"זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהינה עתירות מס"

מיזוגים, פיצולים ורכישות

משרדנו נותן שירותי ייעוץ וליווי לכל סוגי המיזוגים ושינויי מבנה: מיזוג סטטוטורי בו החברה קולטת את כל הפעילות והנכסים של החברה המעבירה, החלפת מניות, מכירת זכויות על ידי בעל מניות קיים ועוד.
משרדנו מסייע בתכנוני מס מורכבים, קביעת אסטרטגיית המיזוג הן מההיבט הכלכלי והמסחרי והן מההיבט המיסויי ומלווה את תהליך המיזוג, מזהה סיכונים, ממקסם את יתרון המס ובוחן את המבנה האידיאלי.

לצוות משרד לתכנון מס ניסיון בטיפול במיזוגים, הן במסגרת תפקידים בכירים ברשות המסים והן במגזר הפרטי. 
קראו עוד על מיזוג חברות ותכנוני מס באתר נמרוד ירון ושות'

חוק עידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד ייצוא, תעסוקה ולפתח את כושר הייצור של המדינה. חברות אשר עומדות בתנאים של החוק יזכו להטבות מס משמעותיות ביותר ובהן הפחתה של שיעור המס החל עליהן, לעתים אפילו ל-80% פחות מהמס הרגיל. למשרדנו יש נסיון בקביעת חוות דעת בתחום זה וכן בהגעה להסדרי מס (רולינגים) עם רשות המסים גם במקרים חריגים וחדשניים ביותר.

קראו עוד על חוק עידוד השקעות הון ותכנון מס באתר נמרוד ירון

אופטימיזצית מס וליווי עסקאות

המשרד עוסק בייעוץ מס בקשר להשקעות וסיווג ההשקעות באופן אופטימלי ללקוח, סיווג הכנסות באופן שממזער את המס, בדיקת אפשרות להחלת תמריצי מס שונים ועוד.  מרווח תכנון המס בעסקאות הוא רחב ככל שהתכנון מתבצע בשלב מוקדם יותר. במקרים מסוימים נרצה להקים את הפעילות בחברת בית, חברה משפחתית או מבנה מס מורכב יותר הכולל שותפויות וחברות שונות.  

קרא עוד על אופטימיזצית מס.

קיזוז הפסדים

הפרימה עוסקת בייעוץ לחברות וליחידים לעניין הפסדים הניתנים לקיזוז בשנת המס ובשנים שלאחריה. כמו כן, המשרד עוסק בבחינת סוג ההכנסות שאותן ניתן לקזז, בסיוע בניצול מלוא אפשרויות הקיזוז, הפשרת הפסדים, קיזוז בעת מיזוג חברות או הכנסת שותף וכו'. משרדנו כותב חוות דעת בנושא ופונה להחלטות מיסוי (רולינגים) מול המחלקה הרלוונטית בהנהלת מס הכנסה.

סיווג המס ותכנון מס

סיווג ההכנסות (האם מדובר בהכנסה פירותית או הונית) וסיווג המס בהתאם, תוך צמצום חבות המס ועמידה בדרישות החוק. לפעמים אפשר לסווג את אותה העסקה כרווח הון (אשר עליו יחולו שיעורי מס מוטבים בד"כ) לעומת פעילות עסקית (שיחולו עליה שיעורי המס הרגילים). מיסוי רווח הון הוא נושא סבוך שהשתנה לא מעט בין השנים.  במקרים מסוימים, נרצה דווקא לסווג את ההכנסה כהכנסה עסקית (כאשר יש הפסדים, בעל המניות נכה ומקרים אחרים). 

תכנון מס וייעוץ בנושאי מיסוי תשלום שניתן בפסק דין או בבוררות

תשלום או פיצויים שמתקבלים במסגרת תביעה או בוררות חשופים למס. משרדנו בודק האם ניתן במסגרת הדין לסווג את התשלום באופן שלא ייחשב כהכנסה החייבת המס ובודק מהי הדרך הנכונה לסווג את ההכנסה באופן שתפחית את המס. לעתים הייעוץ כולל חוות דעת בעניין אשר מספקת הגנה מחשיפה פלילית.

קרא עוד על השלכות מס של תביעה משפטית
קרא עוד על השלכות מס של הליך בוררות
קרא עוד על השלכות מס בגין שכירות

ליצירת קשר

תחומי התמחות

להתייעצות עם מומחה במסים