חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

זיכוי בגין מס צרפתי (CSG, SRDS ומס סולידריות) בישראל

זיכוי בגין מס צרפתי (CSG, SRDS ומס סולידריות) בישראל

זיכוי בגין מס צרפתי (CSG, SRDS ומס סולידריות) בישראל

השאלה האם ניתן לקבל זיכוי בגין תשלום של מסים סוציאליים כגון CSG , SDRS או תשלומים סוציאליים ומס סולדיריות בצרפת, מול ההכנסה הישראלית היא אחת מהשאלות הנפוצות אשר עולות אצל אנשים אשר משלמים מס בשתי המדינות. תופתעו לדעת שלמרות עמדת מס הכנסה – לפעמים יש אפשרות לקבל את הזיכוי על המסים הללו בישראל.

זיכוי ממס זר הוא אחד המנגנונים החשובים במניעת כפל מס בינלאומי. הזיכוי מאפשר לתושב ישראל לקבל זיכוי ממס זר ששילם בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, וזאת – כנגד המס הישראלי בגין אותן הכנסות.

מנגנון זיכוי ממס זר מעוגן הן בפקודת מס הכנסה והן באמנות המס שישראל חתומה עליהן. באמנת המס בין ישראל לצרפת מפורטים המיסים שעליהם חלה האמנה ושבגינם ניתן לקבל זיכוי ממס זר. אמנה זו נחתמה בשנת 1995 ונכנסה לתוקף בשנת 1997. במהלך השנים חלו שינויים משמעותיים במערכת המס הצרפתית. במסגרת זאת, הוטלו תשלומי חובה חדשים על יחידים בגין הכנסות ורווחי הון שמקורן בצרפת. תשלומים אלה כוללים תשלומים בעלי אופי "סוציאלי", ובהם: (א) תשלום סוציאלי כללי (בצרפתית: Contribution sociale généralisée ) או בקיצור CSG בשיעור של 9.2%. (ב) תשלום למימון החוב הסוציאלי (בצרפתית: Contribution au remboursement de la dette sociale) או בקיצור – CRDS בשיעור של 0.5%. (ג) תשלום סולידריות (בצרפתית: Prélèvement de solidarité) בשיעור של 7.5%.

ככלל, לא ניתן לקבל זיכוי ממס זר בגין תשלומים בעלי אופי סוציאלי – כגון: דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות – מאחר שתשלומים אלה אינם בגדר "מס" זר. על רקע זאת, מתעוררת השאלה האם תושב ישראל זכאי לקבל זיכוי בגין שלושת תשלומי החובה הצרפתיים שלעיל, שמוטלים על הכנסות ורווחי הון שהופקו בצרפת, כנגד המס הישראלי החל על אותן הכנסות. שאלה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה ששיעור המס המצרפי של תשלומי חובה אלה עומד על שיעור של 17.2%.

רשויות המס בישראל טרם פרסמו את עמדתן בשאלה זו, אך העמדה הכללית היא שלא להתיר את הזיכוי. שאלה זו אף לא נדונה בספרות המס המקצועית בישראל. מכל מקום, לדעתנו, בהתבסס על מספר נימוקים שונים, במקרים רבים שלושת תשלומי החובה הצרפתיים ששולמו בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו בצרפת, הם ברי-זיכוי כנגד המס הישראלי. זאת, על אף האופי הסוציאלי של תשלומים אלה.

בהינתן שיעור המס המצרפי של תשלומים החובה הצרפתיים – 17.2% – זיכוי בגין תשלומים אלה כנגד המס הישראלי, עשוי להפחית באופן ניכר את החבות במס ישראלי. לנוכח זאת, ובמקרים המתאימים, אנו ממליצים לבחון את האפשרות לדרוש זיכוי בגין תשלומי החובה הצרפתיים, ובכלל זה בקשה לתיקון דוחות שהוגשו בעבר.

משרדנו טיפל בהצלחה בתיקים מורכבים בסוגיה זו גם במסגרת תיקים שבהם היו רווחי הון גבוהים בצרפת, תיקים של גילויים מרצון, עולים חדשים מצרפת, תושבים חוזרים אשר היו תושבים בצרפת ועוד.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים