חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הטבות מס לגיל השלישי

הטבות מס לגיל השלישי

הטבות מס לגיל השלישי

אם אתם פנסיונרים והגעתם לגיל השלישי זה הזמן להכיר הטבות שונות שאתם זכאים להם. במאמר הבא נתמקד בפירוט הטבות המס שיש לתת עליהם את הדעת בהגיעכם לגיל השלישי. וזאת במטרה למזער את הפגיעה ברמת החיים של מבוגרים אשר הפסיקו לעבוד, בין אם הם מקבלים פנסיה, מפיקים הכנסה מהשכרת עסק בו עבדו טרם פרישתם לגמלאות, או מקבלים ריבית מפיקדונות בנקאיים..

הטבה במדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית:

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות: ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס (הכנסתו של אדם אחרי ניכויים, קיזוזים ופטורים שמגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

השיטה של מדרגות מס נועדה להגדיל את שיעור המס שאנשים נדרשים לשלם ככל שהכנסתם גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.

יש הבחנה בין הכנסה שנוצרת מיגיעה אישית (עבודתו של האדם) לבין הכנסה שנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה). לכל אחד מסוגי ההכנסה נקבעו מדרגות מס ושיעורי מס שונים.

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

בהתאם להוראות סעיף 121(ב)(1) לפקודת מס הכנסה מדרגות המס מיגיעה אישית מתחילות ב-10% ועולות בהתאם לתקרות הכנסה המתעדכנות בכל שנת מס ע"י רשות המיסים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית שזו הטבה משמעותית, במקום להתחיל את מדרגת המס החל מ 31% על הכנסות שאינם מיגיעה אישית מדרגת המס תחל ב- 10% ותעלה בהתאם לתקרות הכנסה בדומה לתקרות על הכנסה מיגיעה אישית.

פטור מס – דמי שכירות המתקבלים מנכס אשר שימש כמקום עסקו של הנישום:

פטור זה ניתן להכנסת דמי שכירות המתקבלת מנכס מקרקעין אשר בו הפיק הנישום הכנסות ממשלח יד וכן לנכסים נוספים. סעיף 9ד' לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס לנישומים אשר הגיעו לגיל פרישה ואשר משכירים נכס אשר שימש להם כמקום עיסוקם או הניב להם הכנסות ממשלח יד טרם פרישתם.

הנכסים אשר בגינם ניתן לקבל את הפטור: נכסי נדל"ן, מבנים, פטנטים, שימוש במוניטין, זכויות אחרות וכל הכנסה אחרת שממוסה לפי סעיפים 2(6) או 2(7) לפקודת מס הכנסה.

פטור ממס – רווחים המתקבלים מקופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה

קופת גמל לקצבה (להשקעה) היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אשר קבע שורה נרחבת של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות חוקק סעיף 9א(ב1). הסעיף מעניק פטור מלא על קצבה המתקבלת מאת קופת גמל לקצבה.

מדובר בהטבת מס משמעותית מאוד, אדם אשר יפקיד סכומים בקופת גמל לקצבה "במעמד עצמאי" כלומר, ללא תשלום מקביל מטעם מעביד וכן ללא קבלת זיכוי או ניכוי אחר לפי הוראות הפקודה.

במקרה של הפקדה מסוג זה החל מגיל 60 או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר. ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה).

מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).

הפטור ממס יינתן גם אם אותו חוסך מקבל קצבת פנסיה או קצבאות אחרות, וגם אם יש לו מקורות הכנסה אחרים (מכל סוג).

פטורים והקלות מהכנסות ריבית

סעיף 125ד (ג)(1) ו(2) לפקודת מס הכנסה מקנה הקלות מס מהכנסות ריבית, הקלות אלו ניתנו לריבית המתקבלת ממוסד בנקאי. זכאים להקלות בעלי הכנסות נמוכות עבור ניכוי מריבית וכן ניכוי מיוחד מריבית הניתן באופן אוטומטי על ידי רשויות המס לנישומים מבוגרים שהגיעו לגיל המזכה.

הקלה נוספת בהתאם להוראות סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה היא ריבית מוטבת הניתנת לתא משפחתי אשר לפחות אחד מבני הזוג בו הגיע לגיל פרישה ומקנה פטור בשיעור 35% מסכום ה"ריבית המזכה" המשולמת על פיקדון בבנק או על תכנית חסכון.

הקלות מס לקשישים השוהים במוסד

קיימים סעיפים המקנים הטבות מס לקשישים השוהים במוסד או בית אבות

  1. פטור מס – סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור על דמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה גר לפני כניסתו לבית האבות. הפטור הוא עד לסכום מחצית התשלום השנתי ששילם בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות של הקשיש, פטור זה אינו גורע מהאפשרות לקבל פטור ממס לכלל האוכלוסייה על דמי שכירות המתקבלים מדירה בכפוף לתקרה.
  2. הקלת מס – בגין החזקת קרוב משפחה במוסד ניתן לקבל זיכוי מס עבור הורה אשר מאושפז במוסד. זיכוי זה ניתן כאשר עקב מצבו התפקודי של ההורה הוא מרותק למיטה, מוגדר כתשוש נפש או עיוור. סעיף 44 לפקודת מס הכנסה מקנה זיכוי ממס בגובה 35% על חלק הסכומים ששילם בעד החזקת קרובו במוסד העולה על 12.5% מהכנסות החייבת.
  3. פטור ממס- סעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 מקנה למי שמלאו, לו או לבן זוגו, 60 שנים  פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת המגורים המזכה שלו בתקופה הקובעת כהגדרתם בסעיף, וזאת לצורך רכישת זכות בבית אבות. בנוסף אם אחד מבני הזוג זקוק לשירותי סיעוד כהגדרתם לחוק הביטוח הלאומי אזי גם לפני שמלאו להם 60 שנים הם זכאים לפטור.

זיכוי עבור בן זוג שאינו עובד והיחיד דואג לכלכלת בן הזוג:

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד אשר בן זוגו אינו עובד זכאי לנקודת זיכוי נוספת במס הכנסה.

מי זכאי להטבה? יחיד אשר הוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או שאחד מהם עיוור או נכה.

זיכוי בגין תשלומים לביטוח חיים:

סעיף 45א' לפקודת מס הכנסה מקנה ליחיד זיכוי ממס בגובה 25% מהתשלומים ששילם הוא או בן זוגו

לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

חשוב לזכור שאחד הדברים החשובים ביותר כאשר מתבגרים הוא לתכנן בצורה נכונה ויעילה את ההעברה הבין דורית, הורשה ומתנות כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר מבחינת מס ומבחינת היחסים בתוך המשפחה.

מאמרים נוספים בנושא תכנון מס:

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מיסוי קרנות ריט

מיסוי קרנות ריט

מהי קרן ריט (Reit) קרן ריט היא גוף המאפשר השקעה בנדל"ן מניב לצורכי רווח למשקיעים.

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים