חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

עולה חדש – הטבות מס

הטבות מס ופטורים לעולים חדשים בישראל

מדינת ישראל מעודדת עלייה ומעניקה שורה רחבה של פטורים והטבות מס לעולים חדשים. מטרת ההטבות והתמריצים היא לעודד עלייה גם ממדינות עם מדיניות מס מטיבה יותר וגם להקל על המעבר והקליטה בארץ. הטבות המס הנדיבות הורחבו בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") שרשות המסים פרסמה ביום 16 ‏בספטמבר 2008. מטרת ההרחבה של הטבות המס היא לעודד עלייה של הון אנושי איכותי וכן משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי ע"י יצירת וודאות לעולים ופשטות תפעולית מול רשויות המס.

מי מוגדר עולה חדש?

יחיד אשר מעולם לא היה תושב ישראל בעבר והפך להיות תושב ישראל לראשונה.

מה לא נכנס בפטור?

חשוב לזכור שעבודה שבוצעה בישראל איננה פטורה ממס בשום מקרה. עולים חדשים אשר עובדים בתוך ישראל חייבים ברוב המקרים במס מלא (למעט חריגים). החבות במס תהיה גם אם העבודה בוצעה עבור חברה שאינה תושבת ישראל.

משרדנו טיפל במקרים רבים שבהם עולים חדשים ביצעו עבודה מישראל והיה חשש לכפל מס. מומלץ לפנות לייעוץ ולהבין כיצד כדאי להתנהל, ממה להימנע ואיך ניתן לנצל באופן אידאלי את ההטבות המוצעות לעולים חדשים.

תמצית הפטורים לעולים חדשים:

הפטור לעולים חדשים

משך הפטור

הכנסות מעסק מחו"ל

10 שנים

הכנסות פאסיביות מחו"ל

10 שנים

רווחי הון מחו"ל

  10 שנים

משכורת מחו"ל

10 שנים

"כיפוף" כללי שליטה וניהול, חנ"ז / חמי"ז, פטור מדיווח

קיים

פעילויות חדשות כלולות בפטור?

כלולות בפטור

הכנסות מריבית על פקדון מט"ח בבנק בישראל

20 שנים

פטורים והקלות מס לעולים חדשים, כולל ההרחבות שנכנסו בתיקון 168

 1. פטור ממס על כלל סוגי ההכנסות – פטור מלא ממיסוי לתקופה של עשר שנים על כלל הנכסים וההכנסות שמקורן מחוץ לישראל, כולל: הכנסות פאסיביות מדמי שכירות, ריבית, דיבידנד, תמלוגים וקצבאות שמקורן בחו"ל, הכנסות פירותיות שמקורן בעסק, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת (כל עוד מקום ביצוע העבודה אינו בישראל).
 2. פטור ממס על רווח הון – פטור ממס רווחי הון ממכירת נכסים בחו"ל במהלך התקופה של עשר שנים מיום שהפך לתושב ישראל.
  • אם הנכס נמכר לאחר תום התקופה, יחול פטור על הרווח אשר צמח עד לתום תקופת עשר השנים וחבות מס רווחי הון תחול רק על הרווח שנצמח מפקיעת אותו מועד.
  • הפטור חל גם על נכסים שנרכשו לאחר מועד העלייה וימכרו במהלך תקופת הפטור.
  • הפטור חל גם על נכסים שהתקבלו בירושה בידי עולה חדש, גם לאחר מועד עלייתו ארצה.
 3. פטור מתשלום מס על הכנסות בחו"ל של חברה בבעלות עולה חדש (יש להבחין בין חברה בבעלות עולה חדש לבין ניהול על ידו, שכן ניהול או עבודה כלשהי שתתבצע מישראל תהיה חייבת במס בישראל).
 4. עולים חדשים פטורים באופן מלא מחובת דיווח לגבי הכנסות פטורות בתקופת הפטור.
 5. הקלה במס על קצבה גם לאחר תקופת הפטור: סכום המס על קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל, בשל עבודה במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס אשר היה משולם על אותה קצבה במדינה אשר בה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב של אותה המדינה.
 6. הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח: הכנסות מריבית על פיקדון במט"ח בבנק בישראל תהא פטורה ממס בידי עולה חדש למשך עשרים שנים מיום עלייתו לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הוא מכספים אשר היו לעולה החדש בטרם שהפך לתושב ישראל.

שנת הסתגלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

סעיף 14(ב) לפקודה קובע את מנגנון "שנת ההסתגלות" אשר מעניק לעולה החדש אפשרות להמשיך להיחשב לתושב זר במשך שנה אחת ממועד העלייה לארץ. המנגנון נועד לעודד את מי שמתלבט וחושש מהשלכות בלתי הפיכות של ההחלטה לעלות לישראל, ובעצם מאפשר שנת "ניסיון" בה יחשב כתושב חוץ ואחריה יוכל להחליט אם לעלות לישראל או לחזור למדינת התושבות. הפעלת המנגנון תלויה בבחירת היחיד. אם היחיד בוחר שלא להשתמש במנגנון זה, מעמדו מבחינת מס יקבע לפי הפקודה. אם בחר היחיד להפעיל סעיף זה ולאחריו החליט להשתקע בארץ כתושב ישראל לצרכי מס, בתום "שנת ההסתגלות" יחולו עליו כלל ההטבות שפורטו לעיל לעולים חדשים, אך "שנת ההסתגלות" תחשב כחלק מתקופת הפטור.

להרחבה על שנת הסתגלות לעולה חדש לחץ כאן.

להגשת בקשה לשנת הסתגלות לחץ כאן.

נקודות זיכוי לעולים חדשים

הטבה חשובה נוספת היא מתן נקודות זיכוי לתקופה של ארבע וחצי שנים מיום העלייה ארצה. עולים שעלו מיום 1.1.2022 יקבלו נקודות זיכוי באופן הבא:

ב- 12 החודשים הראשונים לעלייה – 1 נקודת זיכוי נוספת.

ב- 18 החודשים הבאים – 3 נקודות זיכוי נוספות.

ב- 12 החודשים הבאים – 2 נקודות זיכוי נוספות.

ב- 12 החודשים הבאים – נקודת זיכוי נוספת.

עולים שעלו לפני יום 1.1.2022 יקבלו נקודות זיכוי לתקופה של שלוש וחצי שנים, באופן הבא:

ב- 18 החודשים הראשונים לעליה – 3 נקודות זיכוי נוספות.

ב- 12 החודשים הבאים – 2 נקודות זיכוי נוספות.

ב- 12 החודשים הבאים – נקודת זיכוי נוספת.

שווי נקודת זיכוי אחת בשנת המס 2023 הוא 2,820 ₪ לשנה.

הטבות מיסוי מקרקעין לעולים חדשים

עולה חדש זכאי ‏‏להנחה ‏בתשלום מס ‏רכישה בקניית ‏דירת ‏מגורים או בית ‏עסק (או קרקע שמיועדת להקמתם), בתנאי שישמשו את העולה ושנרכשו בישראל בתקופה שבין שנה אחת ‏לפני ‏מועד העלייה ‏ועד שבע שנים אחרי ‏מועד העלייה לישראל. אפשר לקבל את ההטבה פעם אחת בלבד עבור נכס למגורים, ופעם אחת לגבי עסק. מידע נוסף בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2023 שרשות המסים פרסמה בינואר 2023.

שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2023 ועד 15.01.2024:

 • 5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,928,220 ₪.
 • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,928,220 ₪.

סיוע עסקי לעולים חדשים

 
תוכנית עידוד יזמות עסקית

רבים אינם מודעים לכך שמשרד העלייה והקליטה מפעיל תוכנית לעידוד יזמות עסקית של עולים חדשים. התוכנית כוללת מתן הלוואות ושיחות ייעוץ שיאפשרו לעולים חדשים להקים עסקים, לעסוק ביזמות ולפתח עסקים קיימים. הסיוע מוענק בחמישה מרכזים עסקיים לעולים ותושבים חוזרים (מעלו"ת). לקבלת ייעוץ, ניתן לפנות באופן מקוון כאן.

סיוע לסטרטאפים

משרד העלייה והקליטה מעניק לעולים חדשים סיוע בהקמת סטרטאפים, החל משלב מיפוי הצרכים וכלה בגיבוש מודל עסקי, מימון הלוואות בתנאים מועדפים, ליווי עסקי ועוד. להגשת בקשה לסיוע בהקמת סטרטאפ לחצו כאן.

סייגים והערות

 • נכס המתקבל במתנה – להבדיל מנכס שמתקבל בירושה (כפי שפורט לעיל), הכנסות המופקות מנכס שהתקבל במתנה לאחר מועד העלייה, לא יזכו להטבות מס.
 • פעילות מעורבת – עולה חדש המפיק הכנסות מיגיעה אישית, כאשר חלק מהעבודה התבצעה בישראל וחלקה מחוץ לישראל – החלק שהופק בישראל אינו זכאי לפטור. במקרים אלו ניתן לפצל את ההכנסות מהפעילות המעורבת ולשלם מיסוי בישראל רק על החלק שבוצע בישראל, המחושב לפי מניין ימי שהייה. מצב זה ניתן לסתירה במקרים מסוימים, ומומלץ לפנות לליווי מקצועי בנושא.
 • הטבות נוספות – מאמר זה התמקד בהטבות מס לעולים חדשים. חשוב לציין שמדינת ישראל משקיעה מאמצים רבים בעידוד עלייה בשורת הטבות נוספות – פטורים והנחות על רכישת רכב ויבוא אישי, פטור ממכס על ייבוא טובין, הנחות ארנונה, סיוע כלכלי (סל קליטה, דיור ציבורי והטבות סוציאליות) ועוד.

תום תקופת הפטור

חשוב ביותר לתכנן מראש את סיום תקופת הפטור. למשרדנו ניסיון עשיר בסיוע לעולים חדשים להפחית סיכוני מס בישראל ומחוץ לישראל ולמקסם את ההטבות הניתנות להם. לקריאה אודות סיום תקופת הפטור לחץ כאן.

לסיכום

מדינת ישראל מציעה הטבות מס נדיבות ביותר לעולים חדשים. עם זאת, מדובר בהליך מורכב מול רשויות המס המחייב התייעצות מוקדמת עם מומחים בתחום המס על מנת לוודא קבלת מעמד מתאים בעיני רשויות המס וקבלת זכאות אופטימלית לכלל ההטבות. נמרוד ירון ושות' מלווה עולים חדשים בכל הקשור להסדרת המיסוי בין המדינות, מיצוי זכויות ומניעת כפל מס.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים