חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל – פטורים והטבות מס

תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל – פטורים והטבות מס

תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל – פטורים והטבות מס

הטבות מס עבור, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל

מדינת ישראל מעניקה שורה רחבה של פטורים והטבות מס לתושבים חוזרים. מטרת ההטבות והתמריצים היא החזרת הון אנושי ואיכותי לישראל גם ממדינות עם מדיניות מס מטיבה יותר. ההטבות מבטיחות לחוזרים ארצה וודאות פיננסית ומפשטות את ההנהלות מול רשויות המס.

ההטבות לתושבים חוזרים הורחבו בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") שרשות המסים פרסמה ‏בספטמבר 2008. ההרחבה מתייחסת בעיקר לתושבים חוזרים ותיקים, ובעצם מעניקה להם זכויות והקלות של עולים חדשים.

מי מוגדר תושב חוזר ותיק?

יחיד שחזר להיות תושב ישראל לאחר יותר מ-10 שנים בהן היה תושב חוץ.

מי מוגדר תושב חוזר?

מי שחזר להיות תושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ שש שנים לפחות אך פחות מעשר שנים.

מהם השינויים בחקיקה בכל הקשור להגדרות תושב חוזר?

לפני החלת התיקון לא היה קיימת הגדרה של תושב חוזר ותיק. התיקון למעשה משווה את המעמד של מי שמוגדר תושב חוזר ותיק לזה של עולה חדש מבחינת הזכאות להטבות מס. שינוי נוסף הוא שבטרם התיקון הזכאות למעמד תושב חוזר רגיל הייתה שלוש שנים כתושב חוץ לעומת שש שנים לאחר התיקון.

טבלה המרכזת את עיקרי הפטורים:

הפטור

תושב חוזר ותיק משנת 2007

תושב חוזר

הגדרה


בין 2007-2009 – גם מי שחזר לישראל אחרי 5 שנים בחו"ל ייחשב תושב חוזר ותיק. משנת 2009 – רק אחרי עשר שנים בחו"ל – ייחשב תושב חוזר ותיק.

עד 2009 – מי שיצא מישראל לשלוש שנים וחזר. לאחר מכן – מי שיצא לשש שנים וחזר.

הכנסות מעסק מחו"ל

10 שנים

אין פטור

הכנסות פאסיביות מחו"ל

10 שנים

5 שנים

רווחי הון מחו"ל

  10 שנים

  10 שנים

משכורת מחו"ל

10 שנים

אין

"כיפוף" כללי שליטה וניהול, חנ"ז / חמי"ז, פטור מדיווח

קיים

אין

פעילויות חדשות כלולות בפטור?

כלולות בפטור

לא כלולות (למעט ב"ניירות ערך מוטבים" החל מ- 2007)

הכנסות מריבית על פקדון מט"ח בבנק בישראל

20 שנים

5 שנים

ההטבות החדשות שנקבעו בתיקון 168 לפקודה

בספטמבר 2008 פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה אשר מרחיב את ההקלות על הכנסותיהם של תושבים חוזרים ותיקים. הפקודה מבדילה בין תושבים חוזרים ותיקים לתושבים חוזרים רגילים וקובעת הטבות מס שונות לכל קטגוריה.

הטבות המס לתושבים חוזרים ותיקים

 1. פטור ממס על כלל סוגי ההכנסות – פטור מלא ממיסוי לתקופה של עשר שנים על כלל הנכסים וההכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות פאסיביות מדמי שכירות, ריבית, דיווידנד, תמלוגים וקצבאות שמקורן בחו"ל וכלה בהכנסות פירותיות שמוקרן בעסק, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת.
 2. פטור ממס על רווח הון – פטור ממס רווחי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל במהלך התקופה של עשר שנים מיום שחזר להיות תושב ישראל.
  • אם הנכס נמכר לאחר תום התקופה, יחול פטור על הרווח אשר צמח עד לתום תקופת עשר השנים וחבות מס רווחי הון תחול רק על הרווח שנצמח מפקיעת אותו מועד.
  • הפטור חל גם על נכסים שנרכשו לאחר שהפך היחיד לתושב ישראל וימכרו במהלך תקופת הפטור.
 3. פטור מתשלום מס על הכנסות בחו"ל של חברה בבעלות על ידי תושב חוזר ותיק (חשוב להבחין בין חברה בבעלות תושב חוזר ותיק לבין ניהול על ידו, שכן ניהול או עבודה כלשהי שתתבצע מתוך ישראל – תהיה חייבת במס בישראל).
 4. פטור מלא מחובת דיווח לגבי הכנסות פטורות ביחס לתושב חוזר ותיק.
 5. הקלה במס על קצבה גם לאחר תקופת הפטור – תושב חוזר ותיק המקבל קצבה בחו"ל – 10 השנים הראשונות כאמור פטורות ממס, ובתום 10 השנים – סכום המס על קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל, בשל עבודה במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס אשר היה משלם על אותה קצבה במדינה אשר בה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב של אותה המדינה.
 6. הטבות במיסוי על ריבית מפיקדון מט"ח לתושב חוזר – הכנסות מריבית על פיקדון במט"ח בבנק בישראל תהא פטורה ממס בידי תושב חוזר למשך חמש שנים מיום שחזר לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף אשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל.

הטבות המס לתושבים חוזרים רגילים

 1. פטור ממס על הכנסות פאסיביות – תושב חוזר זכאי לפטור מלא ממיסוי לתקופה של חמש שנים על הכנסות פאסיביות לרבות קצבה, תמלוגים, דמי שכירות, ריבית ודיבידנדים על נכסים מחוץ לישראל שנרכשו בתקופה בה לא היה התושב אזרח ישראל.
 2. פטור ממס רווח הון – תושב חוזר זכאי לפטור ממס רווח הון לתקופה של עשר שנים על מכירת נכסים בחו"ל אשר רכש בתקופת היותו תושב חוץ בלבד. מס רווח הון על נכס שנמכר לאחר פקיעת הפטור יכול על הרווח שנצמח לאחריו בלבד.

שנת הסתגלות

סעיף 14(ב) לפקודה קובע את מנגנון "שנת ההסתגלות" אשר מעניק לתושב החוזר אפשרות להמשיך להיחשב לתושב זר במשך שנה אחת ממועד החזרה לארץ. הפעלת המנגנון תלויה בבחירת היחיד. אם היחיד בוחר שלא להשתמש במנגנון זה, מעמדו מבחינת מס יקבע לפי הפקודה. אם בחר היחיד להפעיל סעיף זה ולאחריו החליט להשתקע בארץ כתושב ישראל לצרכי מס, בתום "שנת ההסתגלות" יחולו עליו כלל ההטבות שפורטו לעיל לתושבים חוזרים, אך "שנת ההסתגלות" תחשב כחלק מתקופת הפטור.

להרחבה על שנת הסתגלות לתושבים חוזרים ועולים חדשים לחץ כאן.

הכנסות תושב חוזר מעבודה בישראל

חשוב לזכור שעבודה שבוצעה בישראל איננה פטורה ממס בשום מקרה. תושבים חוזרים ותיקים אשר עובדים בישראל חייבים ברוב המקרים במס מלא (למעט חריגים). החבות במס תהיה גם אם העבודה בוצעה בעסק של  התושב החוזר שמקורו בחו"ל. משרדנו טיפל במקרים רבים שבהם תושבים חוזרים ביצעו עבודה מישראל והיה חשש לכפל מס. חשוב להתייעץ עם מומחה ולהבין כיצד לפעול כדי להמנע ממיסוי כפול ולהנות ממלוא ההטבות המגיעות לתושבים חוזרים.

תום תקופת הפטור

חשוב ביותר לתכנן מראש את סיום תקופת הפטור. למשרדנו ניסיון עשיר בסיוע לתושבים חוזרים להפחית סיכוני מס בישראל ומחוץ לישראל ולמקסם את ההטבות הניתנות להם. לקריאה אודות סיום תקופת הפטור לחץ כאן.

לסיכום

מדינת ישראל מבקשת להשיב הון אנושי איכותי חזרה ארצה, ומציעה הטבות המס נדיבות ביותר לתושבים חוזרים. עם זאת, מדובר בהליך מורכב ורגיש מול רשויות המס המחייב התייעצות מוקדמת עם מומחים בתחום המס על מנת לוודא קבלת המעמד הרצוי והמתאים בעיני רשויות המס וקבלת זכאות אופטימלית לכלל ההטבות. נמרוד ירון ושות' מלווה תושבים חוזרים בכל הקשור להסדרת המיסוי בין המדינות, מיצוי זכויות ומניעת כפל מס.

ליצירת קשר

מאמרים אחרונים

מאמרים חמים

להתייעצות עם מומחה במסים